Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

Schoonmaaksector krijgt een nieuw kwaliteitsmeetinstrument

Herman Kok gaat een nieuw meetinstrument ontwikkelen voor schoonmaakkwaliteit. Hij heeft hiervoor opdracht gekregen van Vereniging Schoonmaak Research en Schoonmakend Nederland. De huidige VSR-metingen, destijds ontwikkeld door TNO, meten de technische schoonmaakkwaliteit.

"Belangrijk, zeker in bepaalde sectoren, zoals food en gezondheidszorg. Maar pandgebruikers evalueren schoonmaak in de praktijk volstrekt anders. Voor hen is schoonbeleving de maatstaf. Dat is dan ook de ontwikkelrichting van het nieuwe meetinstrument", licht Herman Kok toe.

Lees ook

Schoonbeleving

Herman Kok legt uit: "Het meetinstrument (een gestandaardiseerde vragenlijst met analysemethode en dashboard) gaat uit van de holistische schoonbeleving van gebruikers. Gebruikers evalueren een ‘schone omgeving’ aan de hand van de zintuiglijke waarneming van specifieke ruimtelijke kenmerken, al dan niet beïnvloedbaar door de schoonmaakdienstverlener, die tezamen de schoonbeleving bepalen. Schoonmaakkwaliteit zit niet in de ureninzet, maar in de omgeving."

Gesprek over schoonmaakkwaliteit

Uitgangspunt van de nieuwe meetmethode is om het gesprek tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op gang te brengen over de gerealiseerde schoonmaakkwaliteit: wat gaat goed en wat gaat beter. "Als schoon nou niet belangrijk zou zijn, dan zou je al die moeite niet hoeven doen wellicht. Maar schoon draagt wetenschappelijk aantoonbaar bij aan onder andere gezondheid, welzijn, loyaliteit, tevredenheid, productiviteit, veiligheidsgevoel, pro-sociaal gedrag, reputatie en studiesucces… Nu is na de zomer ook het instrument gereed dat daar gehoor aan geeft."

Meest recent

Branche

Partners