Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Onderhandelingen cao-schoonmaak Loonbod Schoonmakend Nederland verwacht op 22 of 23 november

Vakbonden FNV en CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland waren donderdag 14 oktober bij elkaar in Zeist om voor de tweede keer te onderhandelen over een nieuwe cao voor de schoonmaaksector. Fedde Monsma, manager Cao, Arbeidsverhoudingen en Project bij Schoonmakend Nederland: “We hebben kleine stapjes gezet.” Toch valt op te maken dat het loonbod van de werkgevers waarschijnlijk 22 of 23 november op tafel komt

Onderhandeltafel voor de nieuwe schoonmaak-cao
Een kijkje aan de onderhandelingstafel, waar de vakbonden en werkgevers met hun steun en toeverlaat aanwezig zijn

Monsma praatte de vakpers bij over de cao-onderhandelingen. “Ik denk niet dat ik het vandaag heel spannend kan maken”, begon hij. De onderhandelaars kwamen namelijk nog niet toe aan het loonbod, traditioneel gezien het belangrijkste onderdeel van de onderhandelingen. Die bepalen namelijk in grote mate, naast de sociale premies, hoe de kostenstructuur voor een schoonmaakbedrijf eruitziet.

Vraag daarna is dan hoe ze een loonstijging kunnen doorberekenen aan klanten. FNV wil minimaal 14 uur per uur. CNV wil de lonen met ingang van 1 januari 2022 én op 1 januari 2023 met 5 procent te verhogen. In totaal dus 10 procent in twee jaar tijd. Schoonmakend Nederland houdt de kaarten tegen de borst. Alhoewel…

Lees hier het verslag van de eerste onderhandelingsronde:

Spijker met koppen slaan

De vakbonden willen niet dat loon als laatste op tafel komt. Om hen tegemoet te komen, is er een sessie gepland om, zoals Monsma het zei, spijkers met koppen te slaan. Deze is op 22 en 23 november. Dat is iets meer dan een maand voor het aflopen van de huidige cao op 1 januari.

We hebben geen gevoel van haast, omdat we in het huidige traject geloven.

Toch maakt Monsma zich geen zorgen. “Of dat extra druk geeft? Nee, daar zijn we niet mee bezig. We hebben geen gevoel van haast, ook omdat we in het huidige traject geloven. Ja, we verschillen van mening met de bonden en af en toe zal het hard clashen, maar we hebben er alle vertrouwen in einde jaar te halen. Mocht het op 22 en 23 november niet lukken, dan hebben we data in december gepland om alsnog tot een akkoord te komen.”

Toezegging

Met name FNV hamerde erop niet als laatste het loon te willen behandelen. Monsma: “Dat snappen we ook. Loon is heel belangrijk en we willen echt wel laten zien dat we waardering hebben voor de inzet van medewerkers. Maar we willen ook het hele pakket bekijken. Van duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken tot aan gezond je pensioen halen en opleiden. Het zou zonde zijn als we, als gevolg van nu al het loon te bepalen, geen ruimte meer hebben voor de andere elementen en voorstellen.” Maar nu is er dus wel een spijker-met-koppen-sessie als toezegging.

Technisch van aard

Op donderdag 14 oktober waren de kaderleden van FNV er, evenals de steun en toeverlaat van CNV-vakbondsbestuurder Jan Kampherbeek en de steungroep van schoonmaakondernemers van Schoonmakend Nederland. “De onderhandelingen verliepen in een goede sfeer”, aldus Monsma. “Iedereen had er wel zin in. Het is handig dat de steungroepen van bonden en ondernemers er zijn, want daarmee hebben we praktijk letterlijk binnen hand handbereik.”

Er komen bij de helpdesk van de RAS veel vragen binnen over de cao.

Monsma constateert dat er kleine stapjes zijn gezet. “Bijvoorbeeld over onduidelijkheden in de huidige cao. Er komen bij de helpdesk van de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en glazenwassersbranche veel vragen binnen over de cao en daaruit hebben we zaken gedistilleerd die we eventueel beter in de cao kunnen opschrijven. Dat gaat over verschillende artikelen. Bijvoorbeeld artikel 34, lid 5 en 6. Is het duidelijk wat daar staat over de reisuren en de benoeming van verschillende objecten? Die zaken waren dus meer technisch van aard. Als je dan zo’n artikel tekstueel verandert, wordt het daarmee duidelijker en klopt het juridisch gezien dan nog?”

Recht op onbereikbaarheid

Ook stond wederzijds verduidelijking van de plannen op de rol. Monsma: “Natuurlijk hebben we tijdens de eerste onderhandelingsdag de voorstellen aan elkaar gepresenteerd en eerste vragen gesteld, maar daarna ga je de voorstellen in twee weken nog eens rustig nalezen en komen er andere vragen op. Die hebben we nu behandeld. Bijvoorbeeld: CNV stelt voor om het recht op onbereikbaarheid in de cao op te nemen. Op zich een goed punt, maar wij hadden daar een vraag over. Staat dat al niet in artikel 17? Of moeten we dan op een of andere manier beter uitleggen. Dat soort vragen hebben we over en weer gesteld.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Op 14 oktober waren de steungroepen van de vakbonden en ondernemers aanwezig. "Dat is handig want daarmee hebben we de praktijk letterlijk binnen hand handbereik.”

Paar kleine zaken overeenstemming

Jan Kampherbeek, CNV-bestuurder: “Het klopt dat er nog geen grote slagen zijn gemaakt en vooral is teruggekeken en gesproken is over welke zaken er makkelijk geregeld kunnen worden. Ook zijn er al een paar kleine zaken waar overeenstemming over is. Schoonmakend Nederland heeft voorgesteld om meer opleiding te gaan doen voor de digitale ontwikkeling van mensen. Daar zijn de vakbonden ook mee akkoord. Het lijkt ons goed om dat op te pakken omdat ook de schoonmaak voor een stuk digitaliseert.”

Schoonmakend Nederland heeft voorgesteld om meer opleiding te gaan doen voor digitale ontwikkeling van mensen. Daar zijn de vakbonden mee akkoord.

In de aftastende sfeer

Overall kunnen we stellen dat de cao-onderhandelingen nog in de aftastende sfeer zitten. Monsma: “Langzamerhand raken we elkaars punten, maar op 22 en 23 november gaan we zwaar op de inhoud in. Dan hebben we alle adviezen van werkgroepen binnen en dat biedt een mooie basis om flinke stappen te maken.”

Spannende tijden

Monsma schetst ook nog een beeld van de branche. “Het zijn nog steeds spannende tijden. We zien dat de markt aantrekt voor schoonmaakbedrijven, maar in specifieke branches zoals de hotellerie hebben ze enorme klappen gehad. Dat maken ze nu wel weer enigszins goed, maar nooit volledig. We zijn er als branche
dus nog niet."

Er zijn 10.000 mensen uitgestroomd uit de sector. We kunnen hen niet alleen met loon terugkrijgen.

Hij vervolgt: "We zien ook er 10.000 mensen zijn uitgestroomd uit de sector. Dan hebben we het nog niet eens over de flexibele schil. Waar die schoonmakers zijn gebleven, weten we niet en ook niet of ze terugkomen. We kunnen hen niet alleen met loon terugkrijgen, want dan belanden we in een loon-prijsspiraal. Maar dat we iets moeten doen aan de kwalitatieve beleving van het schoonmaakvak is duidelijk. We moeten als werkgevers ontwikkeling mogelijk maken.”

Hoe nu verder

Tot slot zegt Monsma lachend: “Naast de techniek, zijn de onderhandelingssessie ook gewoon leuk hoor. We lachen ook best veel af.” Dat mag dan de volgende keer op 4 en 5 november. Vervolgens is op 22 en 23 november dan dus de spijkers-met-koppen-sessie waarbij Schoonmakend Nederland naar alle waarschijnlijkheid met haar loonbod komt.

Meest recent

Branche

Launching Partners