Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Start cao-schoonmaak onderhandelingen: FNV wijst werkgevers op niet nakomen cao

Werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland en de vakbonden FNV en CNV gingen maandag 4 oktober voor het eerst om tafel om te onderhandelen over de nieuwe cao-schoonmaak. Het was aftasten, maar het was ook scherp. FNV confronteerde de werkgevers. Schoonmaakbedrijven leven volgens de vakbond de cao niet na.

Cao-schoonmaak 2019-2022

Om meteen maar met het belangrijkste, het loon, te beginnen: FNV wil minimaal 14 uur per uur. CNV wil de lonen met ingang van 1 januari 2022 én op 1 januari 2023 met 5 procent te verhogen. In totaal dus 10 procent in twee jaar tijd.

Logische voorstellen

Fedde Monsma, manager Cao, Arbeidsverhoudingen en Projecten bij Schoonmakend Nederland houdt de kaarten tegen de borst. “14 euro is heel fors. Er staat nogal wat op papier. We zijn vooral aan het rekenen wat dat betekent en ook willen we het eerst afzetten tegen de kosten van de rest van de maatregelen die we bedenken. We snappen dat er een beweging moet komen en we vinden ook dat er fatsoenlijk gewaardeerd en beloond moet worden. Na de onderhandelingen hebben we met mkb- en grootbedrijven om tafel gezeten om hun reactie te ontvangen op de eerste voorstellen van de vakbonden. Wat hun reactie was? Ze vonden het logisch dat de bonden hiermee komen.”

Wat is een verantwoorde loonstijging?

Zowel Renate Bos, bestuurder sector schoonmaak bij FNV, als Jan Kampherbeek geeft aan dat werkgevers een verantwoorde loonstijging willen. Die laatste: “Wat dat is blijft voorlopig nog onduidelijk.”

Bos sluit daarop aan: “We kunnen de sector aantrekkelijker maken door het loon te verhogen en dat is ook in het belang van werkgevers die zich geconfronteerd zien met krapte op de arbeidsmarkt. Loon is voor alle onderhandelende partijen belangrijk. Wij willen in elk geval niet dat het als laatste op de cao-agenda van de komende maanden wordt besproken.”

Dit jaar komen we als werkgevers uit op 14 procent omzetverlies.

Monsma is gereserveerd: “De spanning tussen de coronacrisis van waaruit schoonmaakbedrijven nog steeds moeten terugbetalen aan de overheid en de krapte op de arbeidsmarkt voelen wij sterk. Dit jaar komen we als werkgevers uit op 14 procent omzetverlies. Daarnaast is de krapte. We willen het totaalpakket van maatregelen doorrekenen. Loon is niet zaligmakend. Ook bijvoorbeeld opleidingen zijn belangrijk. Wanneer er een loonbod komt? Als we er klaar voor zijn.”

Lees ook

Niet nakomen van de cao

Dan het punt van het niet nakomen van de cao. Renate Bos, bestuurder sector schoonmaak bij FNV: “Met ons schoonmaakparlement hebben we ter plaatse een parlementaire enquête gehouden. Eerder al maakten we een filmpje met een schoonmaakbaas wiens happy socks we hadden gefilmd. Wij kregen daarop van de werkgevers ditmaal ook van die happy socks. Ludiek. Serieuzer was de misstanden die we nog steeds constateren over het niet naleven van de cao door schoonmaakbedrijven. We hebben eerder al, in juni, een zwartboek gepresenteerd met die misstanden.”

Toen bleek dat werkgevers ziekmeldingen in twijfel trekken, loonstrookjes verkeerd waren en afspraken tijdens de coronacrisis werden geschonden. Bos: “Werkgevers vonden ook dat die zaken niet kunnen, afspraak is afspraak.”

Monsma reageert: “We zijn een sector met een paar duizend bedrijven en 125.000 schoonmakers. Daar gaan vaker dingen niet goed, maar elke casus is er één te veel. De casussen waren ook herkenbaar. Als werkgevers willen we wel uitzoeken of dit structureel is.”

Aantrekkelijker voor jongeren

Ook Jan Kampherbeek, bestuurder bij CNV Vakmensen, geeft een update van de onderhandelingen. “Het loon moet aantrekkelijker worden voor jongeren om ervoor te zorgen dat meer jongeren in de schoonmaak willen werken.”

Lees ook

Dat is hard nodig, want de sector vergrijst in rap tempo. Kampherbeek: “Aantrekkelijker maken willen de werkgevers doen door ervoor te zorgen dat jongeren hun loon wekelijks betaald kunnen krijgen en door in het uurloon ook het vakantiegeld en de vakantie-uren te betalen. Dat lijk wel wat, maar feitelijk krijgt een jongere dus geen hoger loon. CNV schoonmaak heeft voorgesteld om de jeugdlonen uit de cao te halen. Zo krijgen jongeren ook direct het loon waarvoor ze werken. Verder willen we dat het voor jongeren makkelijker wordt om, binnen of buiten de sector, door te groeien.”

FNV toont zich bij monde van Bos ook een voorstander van het afschaffen van het jeugdloon in de schoonmaak.

Haalbaar en betaalbaar

Ook over het afschaffen van het jeugdloon houdt Schoonmakend Nederland zich op de vlakte. Monsma: “Het klinkt sympathiek, maar ook hier moeten we doorrekenen wat het in de praktijk betekent. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn en we moeten het gevoel hebben dat het helpt de arbeidskrapte aan te pakken.”

Het moet haalbaar en betaalbaar zijn en we moeten het gevoel hebben dat het helpt de arbeidskrapte aan te pakken.

Enthousiaster klinkt Monsma over het doorzetten van de regeling om vervroegd uit te treden. “De Raad voor de Arbeidsverhoudingen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche kijkt nu of de RVU-regeling zoals deze heet, goed werkt. Sluit deze aan op een behoefte? Maar we vinden het zeker belangrijk dat onze werknemers gezond hun pensioen halen. We voelen ook de spanning met de krapte op de arbeidsmarkt als we werknemers eerder met pensioen laten gaan. We voelen echter ook de zorg voor onze medewerkers.”

Andere vaardigheden

Tot slot gooide Schoonmakend Nederland nog andere zaken op tafel. Monsma: “We willen medewerkers ook ontwikkelen in meer en andere vaardigheden dan schoonmaak. In aanvulling op het bestaande opleidingenaanbod zien we nog kans in de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij medewerkers.”

Ook komt ziekteverzuim, een terugkerend onderwerp in de branche, aan bod. “Uit ons onderzoek blijkt dat de piek in het ziekteverzuim ligt in de eerste zes weken. Wij stellen voor om samen met vakbonden in kaart te brengen hoe dat verzuim er uitziet en hoe dat is terug te brengen.”

Vervolg onderhandelingen cao-schoonmaak

De volgende onderhandelingsdag staat gepland op 14 oktober. Dan praten de partijen onder andere over hoe de agenda van de onderhandelingen er voor de komende maanden uit moeten komen te zien.

Meest recent

Branche

Launching Partners