Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schoonmakend Nederland AWOG: “Minder concurrentie op werkmethoden en arbeidsomstandigheden”

De Arbocatalogus Veilig Werken op Hoogte is onlangs vernieuwd. De grootste aanpassing betreft de beperking van het gebruik van de wassteel. Die wordt nu in uren weergegeven, in plaats van in vierkante meters. Belangrijkste achterliggende reden hiervoor is om fysieke overbelasting van glazenwassers te voorkomen.Lees ook: 
Volg Service Management op LinkedIn:

Zaak voor de hele branche

Een glazenwasser mag nu maximaal vier uur per dag met de wassteel werken, op een hoogte van tussen de 3,5 en 7 meter. Tussen de 7 en 13,5 meter is dat maximaal twee uur. Dat staat beschreven in de vernieuwde Arbocatalogus Veilig Werken op Hoogte. “Eerder werd die beperking vastgesteld in vierkante meters per dag. Maar vanuit de technische commissie van Schoonmakend Nederland-AWOG merkten we dat dat niet logisch was. Alle andere werkmethoden gaan namelijk ook op basis van het aantal uren. Daarom zijn we aan de slag gegaan met een voorstel om dit aan te passen”, zegt Ilse Mariën van de brancheorganisatie.

Wat je in de praktijk zag was dat bedrijven als het ware gingen shoppen in de lijst van werkmethodieken.

Ze legt het proces kort uit: “Zodra de voorstellen klaar waren, hebben we die voorgelegd aan het RAS-bestuur. Want veilig werken op hoogte is niet alleen een zaak voor ons, maar van de hele branche. Dus ook voor de vakbonden. Nadat zij het hadden goedgekeurd, ging het voorstel ter akkoord naar de Inspectie SZW.”

Keuze werkmethode onderbouwen

Ook nieuw is dat de Arbeidshygiënische Strategie het uitgangspunt is van de digitale RI&E Schoonmaak. Peter van Gogh, AWOG-bestuurslid en productmanager bij Gom Specialistische Reiniging. “Wat je in de praktijk zag was dat bedrijven als het ware gingen shoppen in de lijst van werkmethodieken. Dan hadden ze bij het aangaan van het contract al besloten dat ze met een ladder gingen werken en dan vulden ze de formulieren op zo’n manier in dat het klopte. Dat terwijl de wetgeving zegt dat je het gebruik van bijvoorbeeld een ladder tot een minimum moet beperken. Want een hoogwerker is veiliger dan een ladder. Als je de Arbeidshygiënische Strategie volgt, selecteer je de werkmethode die je mag toepassen. Daarmee kun je jouw weloverwogen keuze voor een bepaalde methode motiveren en onderbouwen.”

Concurrentie verminderen

Daarmee wordt concurrentie op werkmethoden tot een minimum beperkt, zegt Van Gogh. “Stel dat jij met jouw bedrijf tegen de opdrachtgever zegt dat er een hoogwerker nodig is. Maar ik wil die opdracht graag doen en zeg, joh, ik kan het wel met alleen een ladder. Dan haal ik daar concurrentievoordeel uit. Want die opdrachtgever zal dan voor mij kiezen, omdat hij dan niet voor die hoogwerker hoeft te betalen. Dat kun je grotendeels voorkomen door die regelgeving zo in te steken dat je de keuze voor een bepaalde werkmethode moet motiveren. Daarmee kun je jouw keuze aan de opdrachtgever uitleggen en hem duidelijk maken waarom bijvoorbeeld die hoogwerker echt nodig is. En dat dat andere bedrijf, die het wel zonder wil doen, eigenlijk in overtreding is.”

 Geen acuut gevaar

“We hopen bij de glazenwassers en bedrijven ook meer bewustwording creëren. Waarom kies je wanneer voor welke werkmethode”, voegt Mariën daaraan toe. Van Gogh: “Veilig werken op hoogte kent twee grote pijlers. De eerste is valgevaar. Dat is een direct en zichtbaar risico en het bewustzijn daarover is duidelijk aanwezig in de branche. Iedereen wil dat natuurlijk voorkomen. De tweede is fysieke overbelasting, maar dan heb je het over een mogelijk probleem ergens in de verre toekomst. Het risico is dus veel minder acuut. Dat maakt een groot verschil. Er zit een beperking op de wassteel vanwege de fysieke belasting, niet vanwege valgevaar. In de praktijk zie je dan al snel dat als je medewerkers de ruimte geeft, ze de voorgeschreven maximale duur overtreden omdat de wassteel zo makkelijk is. Het scheelt een hoop gesjouw en getil met ladders.”

Niet zo zeuren

“Glazenwassers zullen al snel tegen je zeggen dat je niet zo moet zeuren”, vervolgt Van Gogh. “Die zijn zich dan niet bewust van de risico’s, terwijl zij degene zijn die een blessure kunnen oplopen. Je hoeft niet streng te zijn, maar je moet daar als bedrijf wel voor waken. En ze een beetje tegen zichzelf in bescherming nemen.”

Ten eerste omdat je als werkgever een zorgplicht hebt naar je medewerkers toe, zegt Mariën. Dat houdt in dat je moet zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. “Maar daarnaast wil je ook uitval voorkomen. En we willen natuurlijk dat onze mensen op een gezonde manier hun pensioen halen.”

Bij fysieke overbelasting heb je het over een mogelijk probleem ergens in de verre toekomst. Het risico is dus veel minder acuut.

Wassteel Timer-app gratis beschikbaar

Om glazenwassers én bedrijven te helpen zich aan de tijdsbeperkingen van de wassteel te houden, heeft Schoonmakend Nederland de app Wassteel Timer ontwikkeld. Deze is voor alle glazenwassers, lid of geen lid, gratis te downloaden. “De vraag ontstond al snel hoe je kunt bijhouden of iemand niet alsnog langer dan de toegestane tijd de wassteel gebruikt. Daarom hebben we een simpele, gratis app ontwikkeld. Zodra je begint met werken druk je op de knop en begint de timer te lopen. En ben je klaar, dan druk je weer op de knop om de timer te stoppen. Als er dan iemand van de ISZW langskomt en aan de glazenwasser vraagt hoelang hij al op die manier aan het werk is, kan hij zo de timer op de app laten zien. Daarmee kan hij dus laten zien dat hij niet in overtreding is”, legt van Gogh uit.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Papieren tijger voorkomen

De Wassteel Timer app slaat twee vliegen in één klapt, zegt het bestuurslid afsluitend. “De controleurs hebben een gelegenheid om te controleren en de glazenwasser heeft een handvat om te zorgen dat hij onder de maximale uren blijft. Het maakt hem bewuster van hoelang hij met die wassteel aan het werk is. En dat op zo’n manier, dat het bedrijf geen extra administratieve lasten heeft. We wilden absoluut voorkomen dat het een papieren tijger werd, waarbij je allerlei turflijsten moet inleveren. En waarbij je achteraf nog een boete krijgt omdat blijkt dat je een keer in overtreding bent geweest. Daar zit niemand op te wachten. Het is niet bedoeld om het ons als branche lastiger te maken, maar om het werkbaar te maken. Zodat je minder concurrentie krijgt op werkmethoden en arbeidsomstandigheden. Met als uiteindelijk doel dat glazenwassers veiliger en gezonder kunnen werken.”

Meer weten?

Laatste nieuws

Specialisme

Launching Partners