Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

Zes trends en ontwikkelingen in de schoonmaak

In opdracht van de RAS heeft SPDI (staat voor Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid, en is een samenwerking tussen CNV Vakmensen, FNV en werkgeversorganisatie AWVN, red.) een sectoranalyse van de schoonmaakbranche opgesteld. In de analyse staan onder meer zes trends en ontwikkelingen in de professionele schoonmaakbranche beschreven en de gevolgen daarvan op de werkgelegenheid.

Schoonmaaktrend 1: Automatisering/robotisering

In het rapport word schrobzuigrobots en gerobotiseerde glasbewassing als praktijkvoorbeelden genoemd. "De ontwikkelingen lopen niet hard, maar bevinden zich nu wel op een kantelpunt. Versnelling van deze ontwikkelingen is op termijn te verwachten."

Die ontwikkeling is wel van een aantal factoren afhankelijk, staat in de analyse. Zo is gerobotiseerde glasbewassing vooral interessant op specifieke (grote) panden.

"Veranderingen door een toenemende automatisering/robotisering in het werk zijn vooral verschuivingen in het takenpakket (bijvoorbeeld van schoonmaaktaken naar hospitality) en bijvoorbeeld het bedienen van de robot. De komende 5 jaar zal 90 procent van het werk echter hierdoor nog niet veranderen."

Lees meer:

Schoonmaaktrend 2: Datagestuurd schoonmaken

De tweede trend die wordt genoemd is datagestuurd schoonmaken, waarbij sensoren in gebouwen aangeven waar vervuiling plaatsvindt en de schoonmaker daar een melding van krijgt. "Hierdoor wordt behoefte-gestuurd schoonmaken technologisch ondersteund."

Sensoring vraagt andere vaardigheden van medewerkers

Volgens de onderzoekers is het effect van deze ontwikkeling meer flexibiliteit voor zowel de opdrachtgever (vraag-gestuurd werken i.p.v. op basis van een protocol) als ook voor de medewerker (meer regelmogelijkheden, alleen inzet waar het nodig is). "Schoonmakers moeten op ad-hoc basis inspringen waar de vervuiling op dat moment het grootst is."

Even later: "Sensoring vraagt ook andere vaardigheden van medewerkers, zoals taal- en computervaardigheden (het werken met devices)."

Lees ook:

Schoonmaaktrend 3: Verbeteren arbeidsomstandigheden

De derde ontwikkeling is dat producenten in toenemende mate inzetten op verbetering en vereenvoudiging van de materialen en machines waar schoonmakers dagelijks mee werken. "De inschatting is dat het werk hierdoor niet wezenlijk verandert, maar dat hoogstens de ervaren intensiteit vermindert", aldus het rapport.

Als voorbeeld wordt genoemd: "De inzet van een exoskelet zou ook kunnen bijdragen aan het verminderen van de fysieke belasting, maar de mogelijkheden hiervan zijn nog niet onderzocht."

Bron: RAS Sectoranalyse 2021 - verkorte versie

Schoonmaaktrend 4: Van onzichtbaar naar zichtbaar (dagschoonmaak)

Schoonmaakwerk wordt steeds vaker overdag, tussen 9 en 17 uur, uitgevoerd in plaats van tussen 17 en 9 uur. Daardoor verandert het takenpakket van de schoonmaker, schrijven de onderzoekers. "Taken zoals planten water geven, papier bijvullen in de kopieermachine en koffiemachine-onderhoud, komen vaker voor. Opdrachtgevers eisen daarbij ook vaker dat de medewerker aanspreekbaar is. Dit vraagt om andere competenties zoals taal- en sociale vaardigheden, digitale vaardigheden en taakintegratie."

De trend zet nadrukkelijk door, zien de partners. "Dit vraagt om inzicht in
ontwikkelvermogen van de medewerkers. Voor oudere doelgroepen met minder ontwikkelpotentieel kan deze ontwikkeling lastig zijn. Voor jonge instroom met ontwikkelpotentieel kan dit ook juist kansen bieden. Er valt te denken aan gericht doorstroom- en opleidingsbeleid. Het gebrekkig of niet beheersen van de taal en analfabetisme worden geïdentificeerd als hardnekkige problemen die deze ontwikkeling kunnen frustreren."

TIP:

Schoonmaaktrend 5: Arbeidsmarkt dynamiek

De schoonmaak wordt gezien als een instapbranche op de arbeidsmarkt. Daardoor is doorstroom van oudsher een belangrijk thema. "De eerder genoemde trends kunnen tot gevolg hebben dat het werk zo veel meer van de medewerkers gaat vragen, dat het werk op MBO niveau wordt", waarschuwt het rapport. "Tegelijkertijd is het beeld ook dat deze ontwikkelingen niet in dezelfde mate op alle werkgebieden van de sector van toepassing zullen zijn. Daardoor blijft enerzijds de sector een instroomsector en biedt de sector tegelijkertijd met de ontwikkeling van de trends meer doorgroei- en doorstroommogelijkheden."

Er onstaat ook concurrentie op regionale arbeidsmarkten

Over vraag en aanbod van werk in de schoonmaak: "De coronacrisis heeft behoorlijk effect op de sector. Zo hebben veel bedrijven de flexibele schil afgeschaald, hoewel er grote (regionale) verschillen zijn in het aanbod van werk. Het werk is geografisch niet meer zo stabiel als eerst. Zo is er bijvoorbeeld in het midden van het land een groei ontstaan in de schoonmaak van vakantiehuisjes. Daardoor ontstaat er ook concurrentie op regionale arbeidsmarkten."

"Economische effecten zijn moeilijk te voorspellen, het laatste jaar (2020) was er nog nauwelijks sprake van krapte, de verwachting is dat de krapte komende tijd, afhankelijk van de ontwikkeling van de crisis, weer zal ontstaan, maar de arbeidsmarkt is momenteel economisch heel onzeker in de sector."

Lees ook:

Schoonmaaktrend 6: Maatschappelijke verantwoording en duurzaamheid voor mens & milieu

In aanbestedingen komt steeds meer aandacht voor MVO en duurzaamheid, zowel op het gebied van milieu als van mens. Dat betekent onder meer dat werkgevers in toenemende mate verantwoording moeten afleggen inzake goed werkgeverschap.

"De sector heeft hierin al belangrijke stappen gezet door te komen met een Code Verantwoordelijk Marktgedrag, waarin het goed opdrachtgeverschap nadrukkelijk benoemd is. Zo moeten opdrachtgevers aandacht hebben voor de duurzame inzetbaarheid van de door hen ingehuurde medewerkers."

*Bron: RAS sectoranalyse 2021 gemaakt door SPDI

Lees ook het digimagazine over Trends in de Schoonmaak

Duurzame schoonmaakaanbesteding: niet uitvragen wat je niet nodig hebt

Ondernemen Nieuws

Duurzame schoonmaakaanbesteding: niet uitvragen wat je niet nodig hebt

Advocaat Suzanne Brackmann nam woensdag 8 februari kijkers naar de CSU Innovatieboost online mee in de laatste trends in aanbestedingen en maatschappelijk verantwoord inkopen. Hoe verwerk je als opdrachtgever duurzaamheid en circulariteit in je uitvraag? Brackmann: “Wat je niet nodig hebt, moet je niet uitvragen.”
EW Facility Services houdt WTC The Hague blinkend schoon

Ondernemen Nieuws

EW Facility Services houdt WTC The Hague blinkend schoon

EW Facility Services heeft er een mooie opdrachtgever bij. Het schoonmaakbedrijf mag sinds januari 2023 de algemene ruimten en diverse kantoorruimten bij WTC The Hague spic en span houden. “Een locatie die ons op het lijf geschreven is”, zo laat de schoonmaakorganisatie weten.
Succes Schoonmaak zet in op duurzame schoonmaakoplossingen

Duurzaam Nieuws

Succes Schoonmaak zet in op duurzame schoonmaakoplossingen

Door te kiezen voor duurzame schoonmaakartikelen is het Succes Schoonmaak in 2022 gelukt om flink te besparen op grondstoffen. Voor deze prestatie heeft het bedrijf een certificaat ontvangen van Werner & Mertz Professional Benelux.
RIVM wil meer onderzoek en actie tegen vervuiling microplastics

Hygiëne Nieuws

RIVM wil meer onderzoek en actie tegen vervuiling microplastics

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt dat er snel meer oplossingen moeten komen voor vervuiling van onze leefomgeving door microplastics. Ook is "meer en gerichter" onderzoek nodig, vindt het instituut. Want over de effecten die de minuscule plasticdeeltjes op het milieu en onze gezondheid hebben, is nog veel onduidelijk.
Drie op de tien ondernemers dienen btw-aangifte te laat in

Ondernemen Nieuws

Drie op de tien ondernemers dienen btw-aangifte te laat in

Drie op de tien kleine ondernemers hebben in de afgelopen drie jaar de btw-aangifte weleens te laat ingediend. Dit blijkt uit een peiling in opdracht van de Belastingdienst.

Meest recent

Branche

Partners