Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Rijksschoonmaakorganisatie groeit naar 1.600 medewerkers en 50,7 miljoen

De Rijksschoonmaakorganisatie heeft in 2020 50,7 miljoen euro aan ontvangsten binnen gekregen. Daar stonden 50,6 miljoen aan uitgaven tegenover. Dat leverde een positief saldo van 0,1 miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag van de RSO dat recent is uitgegeven.

“Dit jaarverslag toont een beeld van een intensief, woelig jaar, waarin naast de uitdagingen die een organisatie in transitie met zich meebrengt, corona een belangrijke invloed op onze werkzaamheden had”, zegt Martin Meijer, directeur Rijksschoonmaakorganisatie, in het voorwoord. “Al snel na het uitbreken van de pandemie in Nederland richtte de Rijksschoonmaakorganisatie een corona crisisteam op. Als schoonmaakorganisatie was ons belangrijkste doel dat zowel onze klanten als onze schoonmaakmedewerkers gezond en veilig konden blijven werken.”

Maar liefst 575 rijkspanden schoongemaakt

De RSO kent eind 2020 ruim 1600 medewerkers en maakt in heel Nederland maar liefst 575 rijkspanden schoon. Meijer: “Deze explosieve groei ging niet zonder slag of stoot. In de periode van 2016 – 2020 had het aansluiten van alle rijkspanden op de schoonmaakdienstverlening van de RSO en het daarbij probleemloos overnemen van het personeel absolute topprioriteit. Daardoor bleef de inrichting van de organisatie wat achter. In 2020 is de aandacht uitgebreid naar het verder professionaliseren van de interne organisatie en het relatiemanagement.”

Belang schoonmaak nog eens extra duidelijk

Het belang van schoonmaken werd door corona nog eens extra duidelijk, stelt de RSO in het jaarverslag. “Dit was niet zonder gevaar voor onze eigen medewerkers. Het schoonmaken – op veel locaties - maar zeker op 24/7 locaties kwam niet stil te liggen. Collega’s met een kwetsbare gezondheid zijn gevraagd om niet naar het werk te komen. Het belang van communiceren over de corona maatregelen stond hoog op de agenda: schoonmaakcollega’s kregen regelmatig de oproep alle gedragsmaatregelen op te volgen en binnen en buiten werktijd in acht te nemen. Ondanks alle maatregelen heeft corona tot een extra ziekteverzuim van 2,5 procen geleid.”

Eventueel aansluiten ministerie Defensie

Alle rijksonderdelen zijn nu op de dienstverlening van de RSO aangesloten, met uitzondering van de panden van het ministerie van Defensie. De RSO in het jaarverslag: “Voor het eventueel aansluiten van het ministerie van Defensie op de dienstverlening van de RSO is in 2020 een areaal analyse uitgevoerd. Hiermee is de mogelijkheid van aansluiten van de Defensiepanden op de dienstverlening van de RSO onderzocht. De keuze om Defensie daadwerkelijk aan te sluiten, is inmiddels op politiek niveau besproken.Vooralsnog wordt de huidige werkwijze gehandhaafd. In 2024 zal dit opnieuw voor besluitvorming worden voorgelegd bij de politieke leiding.”

Kosten niet in de pas met opgestelde businesscase

De RSO heeft accountants- en adviesorganisatie KPMG verzocht een onderzoek te verrichten met als doel een analyse te maken op het verschil in kosten tussen de voorspelde scenario’s in de Businesscase Schoonmaak uit 2014 en de kostenontwikkelingen van de RSO in de praktijk. “Het eindrapport van dit onderzoek is begin januari 2021 door KPMG opgeleverd. Uitkomst hiervan is dat de kosten niet in de pas lopen met de opgestelde businesscase uit 2014. Het hoe en waarom van het uiteenlopen van de kosten wordt nog nader onderzocht. De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2021 over deze afwijking ten opzichte van de business case uit 2014 geïnformeerd.”

Bonden nog niet akkoord

Met de realisatie van de aansluitingen van panden op de RSO en het overnemen van de medewerkers uit de markt, worden schoonmaakmedewerkers rijksambtenaar. RSO in het jaarverslag: “Daarbij is het passend conform eerdere afspraken met de bonden dat onze medewerkers worden ingeschaald in het Functiegebouw Rijk. De geplande datum van 1 januari 2021 is helaas niet gehaald. Mede in verband met ontwikkelingen bij andere rijksonderdelen konden de bonden nog niet akkoord gaan met het voorstel voor de wijze waarop die inpassing vorm te geven. Daardoor blijft de arbeidsovereenkomst voor schoonmaakmedewerkers voorlopig gebruik maken van de zogeheten ‘Bijlage C’. Deze bijlage C is qua salaristabellen afgeleid van de cao-schoonmaak en omvat de lopende afspraken die gelden totdat de inpassing functie- en loongebouw Rijk kan worden ingevoerd.”

De norm voor de technische kwaliteit gebaseerd op de VSR-KMS-norm is bij de RSO ‘voldoende meer dan 80 procent’. In 2020 is deze norm met 96 procent goedgekeurde VSR-metingen ruimschoots gehaald. In 2021 gaan we rijksbreed meten.

Lagere personeelsuitgaven

De RSO toonde in de bijgestelde begroting 50,7 miljoen euro aan ontvangsten, 50,6 miljoen aan uitgaven en een positief saldo van 0,1 miljoen euro. De gerealiseerde uitgaven bleven 2,7 miljoen euro achter bij de begrote uitgaven en de gerealiseerde ontvangsten waren 1,9 miljoen euro lager. Hierdoor heeft de RSO in 2020 een positief resultaat genoteerd van 0,9 miljoen euro. De mindere uitgaven zijn voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelskosten van 2,2 miljoen euro. De RSO in het jaarverslag:“Als gevolg van de coronapandemie, waardoor sommige schoonmaaklocaties waren gesloten, waren er minder mensen benodigd en kon extra schoonmaakwerk elders ook grotendeels ingevuld worden door eigen flexwerkers. Het uitstellen van projecten leidde tot een lagere realisatie van 0,7 miljoen euro voor uitgaven aan materieel.”

Meest recent

Branche

Launching Partners