Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Exclusief Stichting RAS verkocht SVS voor slechts 100.000 euro aan Kaleidon

Stichting RAS heeft zijn opleidingsinstituut SVS BV in 2019 verkocht voor slechts 100.000 euro. Terwijl in de jaren daarvoor waardes van 853.643 euro (2017) en 632.485 euro (2018) werden genoteerd. Dat blijkt uit de jaarrekeningen van Stichting RAS die Service Management in handen heeft gekregen.

In het jaarverslag over 2017 wordt de financiële activa van de deelneming in SVS BV (per 31 december 2017) door de RAS vastgesteld op 853.643 euro. Dat is de waarde van de deelneming van de RAS in SVS BV. In dat jaar krijgt stichting RAS geen dividend uit SVS BV. De RAS heeft op 31 december 2017 een eigen vermogen van iets meer dan 17,3 miljoen euro.

Als belangrijkste wapenfeit vermeldt het jaarverslag het afsluiten van een CAO in schoonmaakbranche begin 2017. Eén die loopt voor een periode van twee jaar. Ook wordt hebben de sociale partners een nieuwe ‘stip op de horizon’ gezet: “Naar een facilitaire hospitality branche.” De branche moet een waardengedreven, innovatieve branche en een economische gezonde branche worden. Even later: “Een branche met evenwichtige arbeidsverhoudingen gekenmerkt door volwassen verhoudingen in de omgang tussen partijen.”

Relatie RAS en SVS kan veranderd worden

Ook de verhouding Stichting RAS, het examenbureau van RAS en SVS BV (waar RAS op dat moment aandeelhouder in is) komt in de jaarrekening over 2017 ter sprake. “Er zal in 2018 gekeken worden of de relatie tussen Stichting RAS, als aandeelhouder, en SVS BV veranderd kan worden.”

Dat punt komt terug in de jaarrekening over 2018. “In 2018 heeft het bestuur (van RAS, red.) besloten de aandelen van SVS BV te verkopen. Tien jaar nadat het branchestelsel van opleidingen is veranderd en het vrij is aan de werkgever om of zelf de opleiding te organiseren of hiervoor een opleidingsinstituut in te schakelen, is het moment voor de volgende stap aangebroken: verkoop aandelen SVS BV door de Stichting RAS. In eerste instantie is een zogeheten management buy out-traject onderzocht. In het najaar zijn de gesprekken met potentiele externe partijen gestart. Medio juni 2019 is mondeling overeenstemming bereikt over de verkoop van SVS BV aan een derde partij.”

Leestip:

Waarde beduidend lager

In de cijfers over 2018 wordt de financiële activa (weer per 31 december) van de deelneming in SVS BV gezet op 632.485 euro. Dat is beduidend lager dan het jaar ervoor waar de teller nog op 853.643 euro stond. Het resultaat dat SVS BV boekt is dat jaar 78.842 euro.

Opvallend genoeg krijgt Stichting RAS in 2018 een dividend van 300.000 euro. Was het eigen vermogen van Stichting RAS in 2017 nog iets meer dan 17,3 miljoen euro, in 2018 klimt dat naar 19,6 miljoen euro.

In 2018 besloot het RAS-bestuur geen aandeelhouder meer te willen zijn van SVS B.V

Geen aandeelhouder meer

In de jaarrekening over 2019 is veel meer informatie te vinden over de verkoop van SVS BV door de Stichting RAS. “In 2018 besloot het RAS-bestuur geen aandeelhouder meer te willen zijn van SVS B.V. Een logische stap nadat in 2009 de uitvoering van de basis(vak)opleidingen vrij waren gegeven aan de markt en Stichting SVS werd omgezet in SVS BV. Het was inmiddels duidelijk dat ondanks het vrijgeven van de uitvoering van de opleidingen de structuur van branche-opleidingen in stand was gebleven en dat de kwaliteit voldoende geborgd kon worden doordat de RAS de eind- en toets termen van de basis(vak)opleidingen vaststelt. Verdere bemoeienis van sociale partners was niet meer nodig, zodat SVS verkocht kon worden.”

RAS stelt voorwaarden

In oktober 2018 kwam het met Kaleidon tot een principeafspraak, zo valt te lezen in de jaarrekening. “De uiteindelijke verkoop van de aandelen vond plaats in juli 2019. Door sociale partners is daarbij een aantal voorwaarden gesteld. De bestaande infrastructuur van opleidingen blijft in stand, wat betekent dat alle opleidingen, ook de minder winstgevende opleidingen voor kleinere specialistische segmenten, de komende tien jaar aangeboden blijven worden. Naast de in company-opleidingen blijven ook de opleidingen met open inschrijving de komende jaren gehandhaafd, zodat ook mkb-bedrijven hun medewerkers kunnen scholen. De arbeidsvoorwaarden van de werknemers van SVS B.V. blijven onveranderd.”

TIP

Aandelen voor lagere prijs verkocht

“Door deze gestelde voorwaarden van de RAS/sociale partners bleken er meerdere details waarop nadere afspraken moesten worden gemaakt”, valt te lezen in de jaarrekening. “En er zijn door de RAS ook financiële garanties afgegeven. Reden waarom de aandelen SVS B.V. uiteindelijk voor een lagere prijs zijn verkocht dan waarvoor zij in de boeken waren opgenomen.”

Kaleidon nam met terugwerkende kracht de aandelen SVS BV per 1 januari 2019 over. De jaarrekening van RAS over 2019 maakt melding van een uitgekeerd dividend vanuit SVS BV aan de RAS van 248.640 euro. RAS kan uit SVS BV ook op een resultaat van 25.907 euro rekenen.

Uit de jaarrekening over 2019 blijkt dat de RAS de aandelen van SVS BV voor 100.000 euro heeft verkocht

Maar belangrijker dan dat is het volgende: Uit de jaarrekening over 2019 blijkt dat de RAS de aandelen van SVS BV voor 100.000 euro heeft verkocht. Daar waar de waarde van SVS BV in 2017 nog op 853.643 euro en in 2018 op 632.485 euro stond. De jaarrekening vermeldt eveneens de partijen overeengekomen dat de koopprijs in twee termijnen van 50.000 euro zal worden voldaan.

Zwaar getroffen door coronacrisis

Het eigen vermogen klimt in 2019 naar iets meer dan 21,7 miljoen euro, maar Stichting RAS besluit daar wel bestemmingen voor te bepalen. Dat zijn een weerstandsvermogen, een bestemmingsreserve afspraken CAO (2019-2021), een bestemmingsreserve ESF-projecten (2019-2021) en een bestemmingsreserve coronafonds.

De jaarrekening over 2019 over die laatste post: “Ook de schoonmaaksector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Sociale partners binnen de RAS hebben besloten een deel van het eigen vermogen van de RAS beschikbaar te stellen om werkgevers en werknemers in de schoonmaaksector te ondersteunen.”

Van schoonmaker naar objectleider: "Omgaan met alle culturen is een kunst"

Specialisme Verdieping

Van schoonmaker naar objectleider: "Omgaan met alle culturen is een kunst"

Dat de schoonmaakbranche enorm veel kansen biedt, blijkt wel uit het verhaal van Estergon Yilmaz. Hij begon als schoonmaakmedewerker bij Gom Schoonhouden en groeide in een paar jaar door naar ambulant objectleider bij Gom Specialistische Reiniging. We spraken hem over zijn indrukwekkende loopbaan, over hoe het is om opeens leidinggevende te zijn én over hoe hij het liefst zijn rust pakt.
Effektief stapt in beveiligingsbranche met overname Ferwerda Beveiliging

Ondernemen Nieuws

Effektief stapt in beveiligingsbranche met overname Ferwerda Beveiliging

Effektief heeft alle bedrijfsactiviteiten van Ferwerda Beveiliging overgenomen. Het gaat om drie organisaties: Ferwerda Beveiliging, Zorgbeveiliging Nederland en Ferwerda Bedrijfsdiensten. Hiermee zet het top-tien schoonmaakbedrijf een eerste stap in weer een nieuwe sector.
ADG Dienstengroep focust op facilitair en verkoopt uitzendbureaus

Ondernemen Nieuws

ADG Dienstengroep focust op facilitair en verkoopt uitzendbureaus

ADG dienstengroep (waar ook schoonmaakbedrijf Asito en facilitair dienstverlener Heyday onderdeel van uitmaken) is voornemens haar dochterondernemingen Timing, InPerson, Persoonality, Doordoeners en Youbahn aan de Franse internationale PROMAN groep te verkopen. Hiermee doet ADG afstand van haar portfolio aan personeelsdiensten. De voorgenomen verkoop past in de langjarige strategie om meer focus te leggen op de facilitaire dienstverlening. ADG behoudt een minderheidsbelang om de overgang soepel te laten verlopen.
Zuiver Schoonmaakopleidingen viert tienjarig jubileum

Ondernemen Nieuws

Zuiver Schoonmaakopleidingen viert tienjarig jubileum

Zuiver Schoonmaakopleidingen viert deze week haar tienjarig jubileum. Naast de nodige champagne en cadeautjes om de verjaardag te vieren, kondigt de opleider ook een gloednieuwe bedrijfstak aan.
CSU neemt Veldhuis Schoonmaak over

Ondernemen Nieuws

CSU neemt Veldhuis Schoonmaak over

CSU neemt de schoonmaakactiviteiten van Veldhuis Schoonmaakbedrijf B.V. uit Hengelo over. Alle 75 medewerkers treden in dienst bij het van oorsprong Udense schoonmaakbedrijf. CSU integreert de activiteiten in zijn huidige organisatiestructuur. De overname sluit goed aan bij CSU’s ambitie om zijn marktpositie als landelijke schoonmaakspecialist te versterken.

Meest recent

Branche

Partners