Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Sponsored content

Onderzoek bevestigt: Jethanddrogers even hygiënisch als papieren doekjes

Goede handhygiëne staat sinds het begin van de pandemie volop in de aandacht. Daarom heeft Dyson aan testlaboratorium Airmid Healthgroup de opdracht gegeven om de aerosolisatie van verschillende droogmethoden te onderzoeken. Deze nieuwe, onafhankelijke studie bevestigt dat de Dyson Airblade een veilige en hygiënische handdroger is voor elke sanitaire ruimte.

In een laboratoriumtest werden de aerosolisatie en het aantal bacteriën gemeten tijdens het wassen en drogen van de handen. Uit de meting bleek dat het drogen met papier of een jethanddroger een vergelijkbaar resultaat oplevert. Foto: Dyson

In het kort:

  • Gerenommeerd onderzoekslaboratorium Airmid Healthgroup deed in opdracht van Dyson onderzoek naar de aerosolisatie veroorzaakt door jetdrogers en papieren handdoekjes.
  • Het onderzoek werd gedaan in een realistische testomgeving: deelnemers spoelden of wasten hun handen volgens instructies van de WHO en droogden ze daarna af.
  • Uit het onderzoek bleek dat aerosolisatie plaatsvindt tijdens het hele toiletbezoek, bijvoorbeeld door het lopen en het wassen van de handen.
  • De toename van het aantal aerosolen en bacteriën na het drogen met papier of een jetdroger is vergelijkbaar. Beide methoden zijn dus even hygiënisch.

Het onderzoek vond plaats onder realistische omstandigheden: deelnemers droogden hun handen nadat ze deze hadden afgespoeld of gewassen. De focus lag daarbij op het effect van de droogmethoden op de concentratie van aerosolen en bacteriën in de lucht: een veelbesproken onderwerp sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Airmid Healthgroup is een leidende biomedische onderzoeksorganisatie gespecialiseerd in aerobiologie en deed onderzoek naar het verschil in aerosolitatie tussen handdrogers en papieren doekjes. Foto: Airmid

Onderzoeksmethode

De helft van de deelnemers spoelde de handen met water (zonder zeep), de andere helft waste de handen twintig seconden (met zeep) volgens de richtlijnen van de World Health Organization (WHO). Daarna droogden de proefpersonen hun handen met een Dyson jethanddroger (Airblade Wash+Dry, Airblade 9kJ, Airblade V of Airblade dB) of met papier. De resultaten wijzen uit dat kleine druppeltjes zich vooral verspreiden door normale activiteiten in de toiletruimte, zoals rondlopen of het gebruik van een kraan. Het drogen met een Dyson Airblade handdroger maakt geen significant verschil.

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de toename van het aantal aerosolen en bacteriën na het drogen met papier of met een Dyson jethanddroger vergelijkbaar is. Hiermee wordt dus wederom bewezen dat jethanddrogers net zo veilig en hygiënisch zijn als papieren doekjes.

Eerdere hygiënestudies brengen jethanddrogers in diskrediet

Enkele eerdere publicaties trekken de hygiëne van jethanddrogers in twijfel om ze zo in diskrediet te brengen. De papierindustrie begon direct na de introductie van de eerste Dyson Airblade in 2008 met het financieren van onderzoeken waarin de werking van handdrogers in extreme, niet-representatieve omstandigheden wordt getest. In deze studies brachten onderzoekers abnormaal grote hoeveelheden microben aan op handen (ETS in 2008 en VSR in 2012) of zelfs op kunststof handschoenen (Wilcox in 2014 en Redway in 2015 ), waarna de handen zonder ze te wassen of zelfs maar af te spoelen in de jetdroger werden geplaatst. In werkelijkheid droogt niemand extreem vervuilde handen zonder ze tenminste te hebben afgespoeld.

Geen significant verschil tussen droogmethoden

Uit meerdere representatieve studies, met handen die niet kunstmatig besmet waren (SCA in 2013) of in echte toiletruimtes (Wilcox in 2018), bleek al dat er geen significant verschil in aerosolisatie tussen de droogmethoden is. Een Dyson Airblade handdroger bleek net zo hygiënisch als papier. Ook deze nieuwe studie (Airmid in 2020) bevestigt dat Dyson Airblade handdrogers een veilige en hygiënische oplossing voor toiletruimtes zijn en sluit daarmee aan bij deze eerdere representatieve onderzoeken over hygiënisch handdrogen.

Geen voorkeur voor één methode

In 2019 evalueerde Kelly Reynolds et al. van de Universiteit van Arizona 293 bestaande wetenschappelijke studies over handdrogen. Deze overzichtsstudie werd gepubliceerd tijdens de coronapandemie (Reynolds in 2020), een tijd waarin handhygiëne meer aandacht kreeg dan ooit. Reynolds concludeerde dat ‘de resultaten inconsistent zijn, zowel tussen als binnen de verschillende onderzoeken, en dat bij velen een consistente methode of statistische analyse ontbreekt. De algemene data laten geen voorkeur zien voor één methode als meest hygiënisch.’

Ook de World Health Organization(WHO) en het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bevestigen deze conclusie en geven aan dat handdrogers net zo hygiënisch zijn als papieren doekjes. De onafhankelijke instituten schrijven beide droogmethoden voor als beste droogoplossing.

Zowel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schrijven handdrogers en papieren doekjes voor als het meest hygiënisch voor het drogen van handen.

Bronnen:
Redway K, Fawdar S (2008). A comparative study of three different hand drying methods: paper towel, warm air dryer, jet air dryer.
Terpstra P, Beumer R, Duisterwinkel (2012). Hygiëne handendrogers: Verspreiding van micro-organismen in de omgevingslucht door handen drogen met twee typen handendrogers.
Best E, Parnell P, Wilcox M (2014). Microbiological comparison of hand-drying methods: the potential for contamination of the environment, user, and bystander.
Kimmit P, Redway K (2015). Evaluation of the potential for virus dispersal during hand drying: a comparison of three methods.
Margas E, Maquire E, Berland C, Welander F, Holah (2013). Assessment of the environmental microbiological cross contamination following hand drying with paper hand towels or an air blade dryer.
Best E, Parnell P, Couturier J, Barbut F, Le Brozec A, Arnoldo L, Madia A, Brusaferro S, Wilcox M (2018). Environmental contamination by bacteria in hospital washrooms according to hand-drying method: a multi-centre study.
Reynolds KA, Sexton JD, Norman A and McClelland DJ. (2020) Comparison of electric hand dryers and paper towels for hand hygiene: a critical review of the literature. J Appl Microbiol.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Hygieneshop.

Dit artikel is gesponsord door Dyson.

Launching Partners