Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Tenderoverzicht week 29

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Open: Schoonmaakonderhoud Bestuursbureau Attendiz

Opdrachtgever: Bestuursbureau Attendiz
Werkzaamheden: Het uitvoeren van het reguliere dagelijkse/periodieke schoonmaakonderhoud inclusief alle specialistische werkzaamheden, waaronder vloerenonderhoud en dieptereiniging sanitair. Het uitvoeren van glasbewassing en overige aanverwante werkzaamheden zoals het bestellen (via de huidige leverancier van sanitaire voorzieningen) en aanvullen sanitaire voorzieningen.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 75% // Prijs = 25%
Contractduur: 5 jaar met 3 keer 1 optiejaren
Status en datum: open. Sluitingsdatum = 28-09-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233127

Open: Glasbewassing Rijksuniversiteit Groningen

Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen
Object: Perceel 1: binnenstad en perceel 2: Zernike Campus. Het betreft ongeveer 135.000 m² glas verdeeld over ongeveer 80 objecten. Het buitenglas wordt 2 keer per jaar gewassen en het binnen-en separatieglas wordt 1 keer per jaar gewassen. Daarnaast worden er ook losse initiële opdrachten aangevraagd.
Werkzaamheden: Glasbewassing: Reinigen glas inclusief omlijsting (kozijn inclusief vensterbank en glaslat) binnen- en buitenzijde, reinigen glas buitenzijde in waadpak, reinigen kozijnen en vensterbanken buitenzijde, reinigen separatieglas tweezijdig inclusief glazen binnen- en buitendeuren, reinigen spiegels (dit betreffen niet de spiegels in het sanitair uiteraard zal na gunning wordt afgestemd bij welke locaties dit van toepassing is), het opruimen van lekwater en andere afval dat ontstaat door het reinigen van het glas, advies ten aanzien van staat van onderhoud gebouwen buitenzijde.
Contractduur: 3 jaar, met 5 opties tot verlenging van elk één (1) jaar.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 20-09-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233607

Eerder:

Open: Noodvoorraad desinfecterende doekjes

Opdrachtgever: Instituut Fysieke Veiligheid
Werkzaamheden: Het aanleggen en op peil houden van een landelijk noodvoorraad beschermingsmiddelen en meer specifiek, desinfecterende doekjes voor oppervlaktereiniging, conform het programma van eisen, tegen een marktconforme prijs en die geleverd worden binnen een zo’n kort mogelijke levertijd, waarmee de essentiële processen, niet zijnde zorg, kunnen worden voorzien voor een periode van 45 dagen.
Waarde: 740.000,00 euro
Gunningscriteria: Leverbetrouwbaarheid = 70% // Prijs = 30%
Contractduur: 39 maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 27-08-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233071

Vooraankondiging: Gemeente Vlissingen

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen
Object: 15 locaties, in totaal goed voor 19.364,04 m2 vloeroppervlak, 11.876 m2 gevelglas (binnen- en buitenzijde), 4.284 m2 separatieglas (dubbelzijdig) en 568 m2 dakglas.
Werkzaamheden: het leveren van schoonmaakonderhoud (dagelijks, periodiek en regiewerkzaamheden), sanitaire voorzieningen en glasbewassing.
Status en datum: Vooraankondiging. Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging = 06-09-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233566

Leestip:

Marktconsultatie: Levering sanitaire middelen

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Omschrijving: Dit betreft de marktconsultatie voor de aanbesteding van "Sanitaire middelen en diensten". De projectgroep is van mening dat een marktconsultatie een waardevolle bijdrage kan leveren als input voor de mogelijkheden en de keuzes zoals deze dienen te worden gemaakt voor het opstellen van de aanbestedingsstrategie en aanbestedingsdocumenten. Daarnaast draagt de marktconsultatie bij aan de kwaliteit en transparantie van het project. HHNK wil daarom door middel van een marktconsultatie de markt vragen kennis te delen. Middels de marktconsultatie wenst HHNK een goed beeld te krijgen van de markt en haar mogelijkheden, zodat het verkregen inzicht gebruikt kan worden bij het opstellen van de inschrijvingsleidraad.
Object: circa 775 sanitaire middelen voor 22 locaties.
Verwachte einddatum marktconsultatie: 02-09-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233474

Marktconsultatie: Schoonmaakdienstverlening Kentalis

Opdrachtgever: Stichting Koninklijke Kentalis
Omschrijving: Koninklijke Kentalis is al langer bezig met de aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. In 2020 heeft Koninklijke Kentalis aangekondigd om de aanbesteding uit te stellen omdat zaken intern eerst op orde moesten komen. Inmiddels is dit grotendeels gebeurd en heeft Koninklijke Kentalis de draad weer opgepakt betreffende de aanbesteding voor de schoonmaak dienstverlening. Om de aanbesteding zo veel mogelijk aan te laten bij de markt (informatie inwinning) en om advies te vragen bij sommige vraagstukken waar Koninklijke Kentalis mee kampt, organiseert Koninklijke Kentalis een marktconsultatie.

Koninklijke Kentalis is de afgelopen jaren bezig geweest met een ontwikkeltraject binnen de afdelingen Inkoop en Huisvestiging & Facilitair. Er zijn grote stappen gezet in de professionalisering en besparingen gerealiseerd op verschillende onderdelen. De schoonmaak contracten zijn één van de grootste contracten binnen Kentalis op facilitair gebied. In de voorbereidingen van de aanbesteding wordt gekeken op welke manier we de werkzaamheden / de overeenkomst(en) efficiënter kunnen inrichten zonder dat dit ten koste gaat van de schoon beleving van onze cliënten en leerlingen met als uiteindelijk doel kosten te besparen.
Verwachte einddatum marktconsultatie: 06-09-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233378

Gegund: Stichting Lucas Onderwijs

Opdrachtgever: Stichting Lucas Onderwijs
Opdrachtnemers: Meknés Schoonmaakdiensten (perceel 5), Visschedijk Schoonmaak (perceel 4), CSU (perceel 2), Gom Schoonhouden (percelen 1 en 3)
Object: 17 Scholen zijn verdeeld over vijf Percelen
Werkzaamheden: Schoonmaken van scholen
Waarde: 2.457.000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit, implementatie = 25% // Kwaliteit, uitvoering na implementatie tot einde contract = 50% // Kwaliteit, aandacht voor personeel = 25% // Prijs = 0
Status en datum: Gegund.

Gegund: Universiteit Twente

Opdrachtgever: Universiteit Twente
Aantal inschrijvingen: 4
Opdrachtnemer: Asito
Werkzaamheden: het reguliere schoonmaakonderhoud, glasbewassing en de levering van sanitaire middelen- en voorzieningen van/voor alle Universiteitsgebouwen op, en voor een klein deel buiten de campus.
Gunningscriteria: Kwaliteit, duurzame betrokkenheid = 40% // Kwaliteit, vloerenonderhoud = 30% // Kwaliteit, presentatie/interview = 20% // Prijs = 10%
Status en datum: Gegund.

Gegund: Schoonmaak Alkmaar Sport

Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar
Aantal inschrijvingen: 2
Opdrachtnemer: Asito
Object: Locaties Sportcomplex De Meent, zwembad en sporthal Hoornse Vaart, zwembad De Hout
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60% // Prijs = 40%
Status en datum: Gegund.

Gegund: St. Rooms Katholiek Onderwijs Huizen (niet-openbaar)

Opdrachtgever: St. Rooms Katholiek Onderwijs Huizen
Aantal inschrijvingen: 9
Opdrachtnemer: FVH Facility B.V
Werkzaamheden: Het uitvoeren van schoonmaakdiensten ten behoeve van SRKO Huizen, RKBS de Springplank en de RKBS Tweemaster. Deze opdracht betreft een nadere uitvraag vanuit het Dynamisch Aankoop Systeem 120771 DAS Schoonmaakdiensten.
Waarde: 883.285,45 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60% // Prijs = 40%
Status en datum: Gegund.

Tenderoverzicht week 32 (donderdag 10 augustus)

Ondernemen Nieuws

Tenderoverzicht week 32 (donderdag 10 augustus)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.
Gom Hospitality aan de slag bij Maritiem Museum Rotterdam

Ondernemen Nieuws

Gom Hospitality aan de slag bij Maritiem Museum Rotterdam

Na een zorgvuldige aanbesteding, begeleid door Masterkey, heeft het Maritiem Museum Rotterdam voor Gom Hospitality gekozen. Manager Key accounts bij Gom, Ben van der Veer is in zijn nopjes: ”Het Maritiem Museum Rotterdam is zo’n locatie waarvan je denkt: wat zou het tof zijn om die óók als klant te hebben. Nu is het zover!”
Tenderoverzicht week 31 (donderdag 4 augustus)

Ondernemen Nieuws

Tenderoverzicht week 31 (donderdag 4 augustus)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.
Erik Petersen (Kaleidon) over aanbesteden: "Mkb'ers hebben veel te winnen"

Ondernemen Verdieping

Erik Petersen (Kaleidon) over aanbesteden: "Mkb'ers hebben veel te winnen"

Er is een verschuiving gaande in de wereld van schoonmaakaanbestedingen. Waar eerder alleen de ‘grote jongens’ inschreven op Europese aanbestedingen, komt er nu steeds meer ruimte voor het mkb. Een ontwikkeling die veel opdrachtgevers enthousiast toejuichen. Desondanks ervaren nog veel regionale en lokale schoonmaakbedrijven een hoge drempel om ook mee te dingen naar deze contracten. Zonde, zegt aanbestedingenexpert Erik Petersen van Kaleidon met veel overtuiging. “Veel mkb’ers vinden aanbesteden iets engs en ook veel werk. Maar angst is een slechte raadgever.”
Asito en Radboud Universiteit vernieuwen samenwerking

Ondernemen Nieuws

Asito en Radboud Universiteit vernieuwen samenwerking

De samenwerking tussen Radboud Universiteit Nijmegen en Asito gaat al jaren terug. Vanaf september 2022 wordt het contract vernieuwd. “We gaan samen door onder het motto: het goede van het oude en het beste van het nieuwe”, vertelt Glenn Timmer, salesconsultant bij Asito.

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners