Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Tenderoverzicht week 27 (donderdag 7 juli)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Open: Waterschap Vechtstromen

Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen
Werkzaamheden: schoonmaakonderhoud en glasbewassing. Het betreft een meerjarige, duurzame samenwerking met een professionele Opdrachtnemer die voor een vastgesteld budget met professionaliteit en expertise het schoonmaakonderhoud en glasbewassing verzorgt. Hierbij is het belangrijk dat de beoogde Opdrachtnemer een hoge mate van betrokkenheid heeft bij het contract en de werkzaamheden. Het waterschap verwacht tevens van de Opdrachtnemer een zekere signaleringsverantwoordelijkheid, waarmee Opdrachtnemer onderdeel uitmaakt van het Team Facilitair. Deze signaleringsverantwoordelijkheid betreft dus niet alleen de schoonmaakdienstverlening. De beoogde Opdrachtnemer draagt met zijn inspanningen bij aan kwalitatief schone gebouwen van het waterschap, waarbij een goede gebruikersbeleving een belangrijke maatstaf is.
Contractduur: 3 jaar en kan daarna 2 keer met 2 jaar en 1 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 12 september
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265873/details

Open: Veiligheidsregio Fryslân

Opdrachtgever: Veiligheidsregio Fryslân
Werkzaamheden: Schoonmaak en glasbewassing
Gunningscriteria: Flexibel in organisatie = 15 // Sanitaire supplies = 10 // Duurzaamheid/Circulair = 10 // Inzet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt = 15 // Kritische prestatie indicatoren = 20 // Prijs = 30
Contractduur: 4 jaar en kan daarna 2 keer met 2 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 21 september
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265847/details

Open: Irado

Opdrachtgever: Irado
Schouw: De schouw zal plaatsvinden op 14 juli 2022 van 10:00 tot circa 11:30 uur. De schouw vindt plaats bij de locatie Fokkerstraat 550 te Schiedam. Op de locatie zult u een rondleiding krijgen van ongeveer 1 tot 1,5 uur waarbij zowel de kantoorlocatie als het weegbrugkantoor (milieustraat) getoond worden.
Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden, glasbewassing en het bijvullen van sanitaire verbruiksartikelen. Optioneel wordt ook uitgevraagd wat de mogelijkheden zijn om het leveren van sanitaire verbruiksartikelen onder te brengen bij de schoonmaakdienstverlener.
Contractduur: 3 jaar en kan daarna 8 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 21 september
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265947/details

Open: gemeente Het Hogeland

Opdrachtgever: gemeente Het Hogeland
Omschrijving Opdrachtgever wil kwalitatief goede schoonmaakdienstverlening tegen een realistisch tarief. Zij wil maatschappelijk verantwoord inkopen. Daarbij heeft zij aandacht voor het volgende:

  • Internationale normen
  • Social Return
  • Circulair
  • Innovatiegericht
  • MKB-vriendelijk
  • Plaatselijk

In deze aanbesteding wil Gemeente Het Hogeland een samenwerking creëren tussen Werkplein Ability en commercieel schoonmaakbedrijf. Daarbij worden de medewerkers van Werkplein Ability undermanagement ingezet door Opdrachtnemer. Deze medewerkers worden op de panden van Opdrachtgever ingezet. Flexibiliteit is belangrijk. Gemeente Het Hogeland is een jonge gemeente en zal naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren panden afstoten of aantrekken. Deze flexibiliteit moet mogelijk zijn binnen de overeenkomst. Schoonmaakdienstverlener moet hier op een adequate manier mee om gaan. De schoonmaak moet op een duurzame wijze uitgevoerd worden. Daarbij is niet alleen aandacht voor milieu, maar ook voor de mens die het werk uitvoert (werkdruk, ergonomie, et cetera).
Werkzaamheden: Regulier schoonmaakonderhoud, Periodiek schoonmaakonderhoud, Periodiek vloeronderhoud, Specialistische schoonmaakwerkzaamheden: waaronder dieptereinigingen (op afroep)
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 3 jaar en kan daarna 7 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 22 september
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266055/details

Gegund: SCSOG

Opdrachtgever: Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG)
Aantal inschrijvingen: 3
Opdrachtnemer: NIVO Noord
Object: 4 scholen
Werkzaamheden: Reguliere-, periodieke- en specialistische (glasbewassing, vloerenonderhoud) schoonmaakonderhoud. Voor de uitvoering hecht SCSOG veel waarde aan flexibiliteit, er dient aandacht te zijn voor de (schoonmaak) behoefte van de dag.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 3 jaar en kan daarna 7 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266037/details

Leestip

Gegund: Multifunctionele accommodatie De Kreek

Opdrachtgever: Gemeente Hoorn
Aantal inschrijvingen: 1
Opdrachtnemer: HEYDAY Facility Management
Object: IKC / MFA De Kreek te Zwaag, groot 9.781 m2 bvo, met vier bouwdelen.
Werkzaamheden: Schoonmaak, beheer, onderhoud en exploitatie
Waarde: 6.495.552,61 euro
Contractduur: 5 jaar en kan daarna 1 keer met 5 jaar worden verlengd
Status en datum: gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266038/details

Gegund: Stichting AURO

Opdrachtgever: Stichting AURO
Aantal inschrijvingen: 3
Opdrachtnemer: Schoonmaakbedrijf Van Berkel B.V.
Object: 9 scholen.
Werkzaamheden: reguliere-, periodieke- en specialistische (glasbewassing, vloerenonderhoud) schoonmaakonderhoud. kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden en het resultaat staat centraal.
Gunningscriteria: kwaliteit = 70 // prijs = 30
Contractduur: 3 jaar en kan daarna 7 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266039/details

Gegund: Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Opdrachtgever: Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Aantal inschrijvingen: 8
Opdrachtnemer: CSU
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud in voortgezet onderwijsscholen in de provincie Friesland
Gunningscriteria: kwaliteit = 65 // prijs = 35
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265971/details

Gegund: Hogeschool Leiden, sanitaire voorzieningen

Opdrachtgever: Hogeschool Leiden
Aantal inschrijvingen: 4
Opdrachtnemer: CWS Nederland
Werkzaamheden: het leveren en operationeel houden van sanitaire voorzieningen.
Waarde: 400.000,00 euro
Contractduur: 4 jaar en 3 optiejaren
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266005/details

Gegund: Gemeente Rijswijk

Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk
Aantal inschrijvingen: 4
Opdrachtnemer: Blue Facilitair B.V.
Object: sportcomplex De Altis
Werkzaamheden: Dagelijkse schoonmaak
Gunningscriteria: Optimale dienstverlening = 30 // Casus sportvloeren = 10 // Reactiesnelheid = 10 // Prijs = 50
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265753/details

Meer contractnieuws?

Voor meer nieuws over schoonmaakcontracten, bekijk het complete overzicht op deze pagina.

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners