Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Tenderoverzicht week 20 (donderdag 19 mei)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Open: Gemeente Hardenberg

Opdrachtgever: Gemeente Hardenberg
Object: Verdeeld in vier percelen. Inschrijver kan voor één (1) van de vier (4), twee (2), drie (3) of voor alle percelen inschrijven.
Perceel 1. Schoonmaakdienstverlening gemeentehuis Hardenberg
Perceel 2. Schoonmaakdienstverlening gemeentewerf
Perceel 3. Schoonmaakdienstverlening Brede School de Matrix (inclusief noodunits)
Perceel 4. Schoonmaakdienstverlening gymzalen gemeente Hardenberg
Gunningscriteria: Kwaliteit, plan van aanpak = 35 // Kwaliteit, samenwerking en partnerschap = 25 // Kwaliteit, maatschappelijke toegevoegde waarde en innovatie = 10 // prijs = 30
Contractduur: 3 jaar en kan daarna 2 keer met 2 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 21 juni
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261581/details

Open: R.K.B.S. De Springschans

Opdrachtgever: R.K.B.S. De Springschans
Object: Verdeeld in percelen. Perceel 1 = 9 openbare basisscholen // Perceel 2 = 6 scholen
Werkzaamheden: Schoonmaak van basisscholen
Gunningscriteria: Kwaliteit = 80 // Prijs = 20
Contractduur: 3 jaar en kan daarna 5 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 4 juli
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261946/details

Open: Mauritshuis

Opdrachtgever: Mauritshuis
Object: 4 locaties met totaal ruim 3600 m2
Werkzaamheden: Schoonmaak, glasbewassing en aanvullende dienstverlening
Gunningscriteria: Kwaliteit, invulling dienstverlening = 10 // kwaliteit, museaal inzicht = 25 // Kwaliteit, samenwerken = 15 / Kwaliteit, partnership = 25 // Prijs = 25
Contractduur: 4 jaar en kan daarna 2 keer met 2 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 11 juli
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261378/details

Open: Bussen van GVB

Opdrachtgever: GVB
Object: het gehele wagenpark van stadsbussen binnen GVB
Werkzaamheden: de schoonmaak van het stadsbussen wagenpark dat door GVB planmatig is verdeeld over de drie garages West, Zuid en Noord
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 3 jaar en kan daarna 3 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 15 juli
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261707/details

Vooraankondiging: schoonmaakintermediair Politie

Opdrachtgever: Politie
Omschrijving: De Opdracht omvat het vanuit expertise bieden van ondersteuning bij het managen en beheren van de schoonmaakdienstverlening en de schoonmaakovereenkomsten. De opdracht wordt verdeeld in drie percelen: Noord-Oost Nederland, Noord-West Nederland en Zuid Nederland.
Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 14 juni
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261222/publicatie

Gegund: Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Opdrachtgever: Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Opdrachtnemers: FrisFacilitair en Gom Schoonhouden
Object: Verdeeld in 4 percelen. Let op: Perceel 1 is voorbehouden aan SW/sociale onderneming 30+.
Werkzaamheden: Het creëren van duurzame, flexibele en stabiele schoonmaakdienstverlening binnen de gebouwen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk staat centraal. Hierbij is tevens pro-activiteit en het bieden van goede begeleiding aan de schoonmaak medewerkers voor de BAR-organisatie van groot belang.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Contractduur: 4 jaar en kan daarna 4 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261660/details

Ook interessant

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners