Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Opslagpercentage bij contractwisseling voor 2022 bekend

Het opslagpercentage bij contractwisseling voor 2022 is bekend gemaakt door Schoonmakend Nederland. De brancheorganisatie stelt dit vast aan de hand van de huidige sociale lasten.

Het opslagpercentage bij contractwisseling vastgesteld voor 2022 bedraagt 27,45 procent. Dat is minder dan de afgelopen jaren. In 2021 bedroeg het opslagpercentage 28,2 procent en in 2020 was dat 27,9 procent.

Wat is het opslagpercentage?

Bij een contractwisseling kan een werknemer ervoor kiezen om zijn of haar aanspraken op vakantie-uren, vakantietoeslag en spaaruren over te dragen naar het nieuwe schoonmaak- of glazenwassersbedrijf. Hiervoor kan het nieuwe schoonmaakbedrijf een factuur zenden aan het ‘oude’ schoonmaakbedrijf dat het betreffende object verloren heeft.

Lees ook

De totale waarde van de vakantie-uren, spaaruren en vakantietoeslag moet vermeerderd worden met een opslag wegens de sociale lasten. Dat is het opslagpercentage. Schoonmakend Nederland stelt de hoogte van dit percentage elk jaar vast.

Sociale lasten 2022

De sociale lasten worden elk jaar opnieuw vastgesteld en zijn wettelijk en sectoraal bepaald. Hieronder zie je een overzicht van de sociale lasten voor werkgevers per 1 januari 2022.

Premie
Ouderdomsfonds (AOW) 17,9 %
Nabestaandenfonds (Anw) 0,10 %
Algemeen werkloosheidsfonds (lage WW-premie) 2,2 %
Algemeen werkloosheidsfonds (hoge WW-premie) 7,2 %
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68 %
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 6,76 %
Premieopslag kinderopvang 0,5 %

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) 2022
Premiecomponent WGA 2,38 %
Premiecomponent ZW 1,14 %

Lees ook

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners