Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

NOW en TVL zijn terug: hoe zien deze regelingen er uit?

De loonsubsidie NOW is terug en het kabinet verhoogt de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna 2,2 miljard euro gemoeid.

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

Dezelfde voorwaarden als NOW 4

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Voor de NOW 5 is circa 1,5 miljard euro gereserveerd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85% naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro nu de Europese Commissie die ruimte biedt. Daarnaast is de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

Belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel.

Invorderingsrente op bijna nul

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Krapte op de arbeidsmarkt

"De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt werkzoekenden en zelfstandigen kansen op een nieuwe baan, een andere baan, of nieuwe opdrachten", stelt het kabinet. "Die kansen wil het kabinet helpen benutten door op korte termijn samen met werkgevers, uitzendbranche, gemeenten en UWV een extra impuls te geven aan de matching van werkzoekenden en werkgevers. Het kabinet stelt hiervoor 40 miljoen euro extra beschikbaar."

NOW en TVL worden uitgebreid

Ondernemen Nieuws

NOW en TVL worden uitgebreid

Het kabinet verruimt het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden. Zo gaat het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven van 80% naar 90%. Ook komen ondernemers het vierde kwartaal in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten bij 20% omzetverlies in plaats van bij 30%.
NOW en TVL aanvragen: zo doe je dat

Ondernemen Nieuws

NOW en TVL aanvragen: zo doe je dat

UWV heeft het loket geopend voor aanvragen van de zevende periode loonsteun NOW, voor de maanden november en december 2021. Daarnaast kun je inmiddels ook de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 aanvragen bij de RVO. Zo vraag je de subsidies aan.
Meer dan 200 schoonmaakbedrijven krijgen loonsteun uit zesde periode NOW

Ondernemen Nieuws

Meer dan 200 schoonmaakbedrijven krijgen loonsteun uit zesde periode NOW

Al hoewel de coronamaatregelen afgelopen zomer een stuk soepeler waren dan nu, leden 219 schoonmaakbedrijven alsnog dermate veel omzetverlies dat zij loonsteun ontvangen vanuit de zesde periode NOW. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.
Deadline nadert: vraag definitieve berekening NOW-1 aan

Ondernemen Nieuws

Deadline nadert: vraag definitieve berekening NOW-1 aan

Enkele dagen voor de deadline van 31 oktober, heeft een kwart van de bedrijven die in de eerste ronde loonsteun (NOW) ontvingen, daarvoor nog geen vaststelling aangevraagd. Zo'n definitieve berekening is nodig om het precieze bedrag vast te stellen waarop bedrijven recht hebben.

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners