Nomineer jouw schoonmaker / team / leidinggevende / glazenwasser van het jaar!

Nomineer hier

Vakbonden en OSB zijn het oneens over tekst schoonmaak-cao

Het goedkeuren van de cao-schoonmaak laat op zich wachten nu er onenigheid tussen vakbonden en OSB is over de tekst die voorligt.

Achter de schermen zijn de partijen bezig om het probleem op te lossen. FNV heeft inmiddels ook zijn ledenraadpleging gehouden, maar wacht met het bekendmaken van de uitslag daarvan totdat er overeenstemming is over de tekst.

Uitslag bekend op moment van overeenstemming

Marco van Moort, communicatieadviseur van FNV Schoonmaak: “We maken de uitslag bekend op het moment dat we overeenstemming hebben met de werkgevers over de tekst van het onderhandelingsresultaat.”

Looptijd is twee en een half jaar

OSB en vakbonden CNV en FNV sloten in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 december een onderhandelingsakkoord over een nieuwe cao voor de schoonmaak– en glazenwassersbranche. De overeengekomen looptijd is twee en een half jaar (1 januari 2019 – 30 juni 2021). Ze kwamen onder meer een loonsverhoging van 3% in 2019, 3% in 2020 en 1,5% in 2021 (wanneer de cao op 30 juni afloopt) overeen.

Pas als partijen akkoord zijn, volgt de algemeen verbindend verklaring

OSB en CNV waren eerder al akkoord. FNV hield eerst nog een ledenraadpleging. Mocht FNV alsnog akkoord gaan, dan wordt de cao voor een algemeen verbindend verklaring voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees. Als hij de cao algemeen verbindend verklaart moeten bedrijven in de schoonmaaksector er zich aan houden.

Lees ook
Ledenraadpleging FNV over nieuwe cao schoonmaak gestart
Er is een deal voor de cao-schoonmaak: 3% in 2019, 3% in 2020 en 1,5% in 2021

Launching Partners