Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Inspectie onderwerpt Kranenburg-installaties aan nader onderzoek

Alle Kranenburg-installaties met laswerk in aluminium draagconstructies worden aan een nader onderzoek onderworpen. Dat heeft Schoonmakend Nederland bekendgemaakt.

Naar aanleiding van een ongeluk met een mastinstallatie van het merk Kranenburg heeft de Technische Commissie AWOG op 23 juni het advies gegeven om het werk met alle installaties van het merk Kranenburg stil te leggen.

Inspectie doet nader onderzoek

Schoonmakend Nederland maakte bij de Inspectie SZW melding gemaakt van mogelijke onrechtmatigheden met de conformiteitsverklaringen. Deze zijn destijds afgegeven voor Kranenburginstallaties. ISZW gaat hier nader onderzoek naar doen. "De uitkomsten laten echter nog even op zich wachten", meldt Nico Koch, Adviseur Kwaliteit, Arbeid en Milieu.

Afspraken over hoe om te gaan met installaties

Binnen de Commissie Veiligheid Gevelinstallaties (CVG), waarin Keurende instanties, onderhoudsbedrijven, eigenaren van gevelinstallaties en – namens de gebruikers -Schoonmakend Nederland, overleggen over een veilig gebruik van gevelinstallaties, zijn nadere afspraken gemaakt over hoe nu verder moet worden omgegaan met installaties van het merk Kranenburg.

Nico Koch van Schoonmakend Nederland

Problemen doen zich voor bij laswerk

Koch: "We hebben geconstateerd dat de problemen zich voordoen bij het laswerk in aluminium draagconstucties. Dit aluminium laswerk komt in ieder geval voor in mastinstallaties van Kranenburg en in een aantal gevallen ook in andere (gevel-)installaties van Kranenburg vanaf het bouwjaar 2006, zoals de types Kangaroo, Bever en Giraffe. Voor 2006 werden er alleen stalen onderdelen gebruikt."

Checklist voor inspecties

Daarom is afgesproken dat alle Kranenburg-installaties met laswerk in aluminium draagconstructies aan een nader onderzoek worden onderworpen. Koch: "Er is een checklist opgesteld die keurende instanties gaan hanteren bij deze inspecties. Aluminium laswerk zal daarbij door een deskundige beoordeeld worden. Op basis van dit nadere onderzoek kan de installatie worden goedgekeurd, kan de eigenaar het advies krijgen geconstateerde tekortkomingen te verhelpen of kan de installatie definitief worden afgekeurd."

Resultaten extra keuring

Koch vervolgt: "Keurende instanties en onderhoudsbedrijven informeren eigenaren van betreffende installaties die bij hen bekend zijn en geven aan dat hun installatie buiten gebruik moet worden gesteld en aan een nader onderzoek moet worden onderworpen. De resultaten van de extra keuring zullen worden vermeld in het liftboek bij de gebruikershandleiding en in het keuringsrapport."

De binnen de CVG gemaakte afspraken en de te volgen procedure zijn vastgelegd in een informatieblad en een checklist die op 18 augustus 2021 zijn gepubliceerd op de website van de CVG.

Schoonmakend Nederland zet ook op een rij wat het betekent betekent voor gebruikers:

• Alle mastinstallaties van het merk Kranenburg worden buiten gebruik geteld, totdat ze zijn onderzocht en goedgekeurd op basis van de procedure zoals beschreven in informatieblad en de checklist van 18 augustus.
• Alle overige (gevel-)installaties van Kranenburg vanaf bouwjaar 2006 moeten nader onderzocht te worden. Het advies is om dook deze installaties niet te gebruiken, totdat het nadere onderzoek heeft plaatsgevonden.

Hoe kan een gebruiker zien of herkeuring heeft plaatsgevonden en de installatie is goedgekeurd?

• Er moet een geldig keurmerk door een deskundige zijn aangebracht na 18 augustus 2021
en in het liftboek bij de gebruikershandleiding en in het keuringsrapport moet duidelijk zijn aangegeven dat de keuring heeft plaatsgevonden conform het CVG-informatieblad en de checklist van 18 augustus 2021.
• Als u als gebruiker niet kunt vaststellen dat de keuring van de installatie conform het CVG-informatieblad en de checklist van 18 augustus 2021 is goedgekeurd, adviseren wij om een schriftelijke verklaring van de keurende instantie te vragen waaruit dit blijkt.

Lees ook

Advies Technische Commissie AWOG: gebruik installaties Kranenburg NIET
Glas en gevelreiniging: alles over dit complexe vakgebied

Laatste nieuws

Specialisme

Launching Partners