Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

27% schoonmakers heeft matige tot slechte gezondheid

Meer dan een kwart (27%) van de schoonmaakmedewerkers heeft een matige tot slechte gezondheid. Dat blijkt uit de sectoranalyse gemaakt door SPDI in opdracht van de RAS.

Schoonmaak is fysiek belastend werk. Duurzame inzetbaarheid is dan ook al jaren een belangtijk thema in de schoonmaakbranche. Duurzame inzetbaarheid betekent "de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie. Kortweg samengevat: Samen werken aan een gezonde en plezierige toekomst", aldus de sociale partners FNV, CNV en Schoonmakend Nederland die samen de RAS vormen.

Fysieke en mentale eisen niet aankunnen

Het rapport beschrijft een flink aantal knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de schoonmaaksector. Op werknemer-niveau gaat het in grote lijnen over gezondheid, bekwaamheid en motivatie. Zo wordt er gesteld dat maar liefst 27 procent van de werknemers in de branche een "matige tot slechte gezondheid" heeft.

Lees ook:

Volgens het rapport kan "twintig procent van de werknemers de fysieke eisen niet aan". En 13 procent van de werknemers kan de mentale eisen van het werk niet aan, door de hoge werkdruk en het voorkomen van ongewenst gedrag. De instroom in de WIA is in de schoonmaak meer dan twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde, wat volgens het rapport ook een risico vormt.

Ontevreden met het werk

Ook de motivatie van de schoonmaakmedewerkers vormt een knelpunt voor duurzame inzetbaarheid. Bijna een derde (32 procent) van de medewerkers is "zeer ontevreden" met het werk. En 22 procent is niet enthousiast over zijn of haar baan. Daarnaast heeft 29 procent van de werknemers een matige of slechte betrokkenheid bij de organisatie.

Bijna een derde van de medewerkers is zeer ontevreden met het werk.

Laaggeletterdheid, de lage bereidheid om nieuwe dingen te leren (39 procent), financiële zorgen, beperkte regelruimte worden ook genoemd.

Geen tijd en geld

Op organisatie-niveau worden in het rapport ook een aantal knelpunten beschreven. Zoals gebrek aan tijd en geld bij werkgevers om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Of het tekort aan breed inzetbare vakmensen. En: "De geringe aanspreekcultuur maakt dat het gesprek over duurzame inzetbaarheid tussen werkgever en medewerker nog onvoldoende plaatsvindt."

Over knelpunten op sector-niveau: "Door de grote diversiteit van de aard van de bedrijven is een generieke aanpak ontoereikend. De sector beschikt nog niet over voldoende infrastructuur om de regierol meer bij werknemers neer te kunnen leggen."

Download hier de volledige sectoranalyse.

"Schuif niet te veel af op leidinggevenden, zij worden al overvraagd"

Ondernemen Nieuws

"Schuif niet te veel af op leidinggevenden, zij worden al overvraagd"

Onderzoekers Stephan Corporaal, lector Human Capital op Hogeschool Saxion, en Joost van der Weide, associate lector Sociale Innovatie op Windesheim, dompelden zich in opdracht van de Raad voor Arbeidsverhoudingen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) volledig onder in de wereld van schoonmaak. Ze gingen, samen met vier collega-onderzoekers, op zoek naar hoe schoonmakers en glazenwassers meer eigen regie in hun duurzame inzetbaarheid kunnen pakken. Een gesprek over diversiteit in de branche, over de betrokkenheid van de medewerkers en over het belang van ideeën uitwisselen.
Meer weten over regelingen voor werknemers die eerder willen stoppen? Meld je aan voor dit webinar

Ondernemen Nieuws

Meer weten over regelingen voor werknemers die eerder willen stoppen? Meld je aan voor dit webinar

Heb je een werknemer die eerder wil stoppen met werken? Welke (financiële) mogelijkheden zijn er, en hoe kan een financieel consulent daarbij helpen? Tijdens het webinar Financieel Consulent – informatie voor werkgevers praat financieel adviseur Prikkl je bij hoe zij je kunnen helpen met deze vragen.
De RAS lanceert de digitale rechterhand van de schoonmaker

Innovatie Nieuws

De RAS lanceert de digitale rechterhand van de schoonmaker

Sinds de komst van de smartphone zijn we steeds meer gewend geraakt om overal een app voor te hebben. We bestellen eten en kijken series via een app, maar we bekijken er bijvoorbeeld ook onze loonstroken. Daar is de RAS-app dus juist niet voor bedoeld. Hij is bedoeld voor de persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de schoonmaakmedewerker.
Hago leidt leidinggevenden op tot ergocoaches en -begeleiders

Ondernemen Nieuws

Hago leidt leidinggevenden op tot ergocoaches en -begeleiders

Hago leidt, samen met Buro voor Fysieke Arbeid, haar leidinggevenden op tot ergocoach of -begeleider. Het schoonmaakbedrijf zag namelijk dat schoonmaakmedewerkers steeds vaker last kregen van fysiek malheur. Hiermee willen ze dat oplossen en voorkomen.
CNV wil eerder stoppen met fysiek zwaar beroep makkelijker maken

Branche Nieuws

CNV wil eerder stoppen met fysiek zwaar beroep makkelijker maken

Er moet snel een structurele en betere oplossing komen om mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen te laten gaan. Hiervoor pleit het CNV bij de verschijning van de Wet Toekomst Pensioenen.

Meest recent

Branche

Partners