Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

Hoe zetten we schoonmaakmedewerkers meer in hun kracht? Onderzoeksresultaten RAS bekend

Sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche, verenigd in de RAS, vinden het
belangrijk dat gestreefd wordt naar evenwichtige arbeidsrelaties. Daarom hebben zij een onderzoek laten uitvoeren naar hoe schoonmaakmedewerkers zelf de regie kunnen pakken. De resultaten daarvan zijn inmiddels bekend.

In 2019 zijn verschillende projecten gestart in de schoonmaakbranche rondom het thema duurzame inzetbaarheid. Hieruit is gebleken dat een belangrijke uitdaging ligt in het creëren van een werkklimaat waar werknemers zelf de regie over hun duurzame inzetbaarheid nemen.

Deze uitdaging roept een belangrijke vraag op, of het nou gaat om eigen regie op loopbaan(ontwikkeling), vitaliteit of re-integratie: hoe creëer je een werkklimaat waarin werknemers een actieve(re) rol (kunnen) nemen?

Lees ook

De medewerker centraal

Om daar een antwoord op te vinden, gingen onderzoekers van Saxion Hogeschool en Windesheim Hogeschool, in opdracht van de RAS, aan de slag met een onderzoek. De hoofdvraag luidde: "Hoe kan de branche een ondersteunend werkklimaat creëren waarin de werknemers gestimuleerd worden een actievere rol te nemen inzake hun werk, loopbaan(ontwikkeling) en indien van toepassing re-integratie en daarmee meer eigen regie voeren ten aanzien van hun duurzame
inzetbaarheid?"

De kern van het onderzoek, dat werd mede mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (MDIEU), is hoe zet je de medewerker meer in zijn eigen kracht. Uitgangspunt is dus de medewerker en wat kunnen de sociale partners op brancheniveau en bedrijven doen om dit proces te ondersteunen?

Lees ook

Gekozen is voor een kwalitatieve en participatieve benadering. Onderzoekers van Saxion Hogeschool en Windesheim Hogeschool liepen op meerdere objecten mee met de medewerkers en leidinggevenden. Ook organiseerden zij diverse werksessies om de inzichten te bespreken.

Resultaten

De volledige eindrapportage kun je gratis downloaden. Door de onderzoekers is onderscheid gemaakt in welke acties de bedrijven en welke acties op brancheniveau kunnen worden opgepakt om een ondersteunend werkklimaat te creëren.

Voor bedrijven is er:

  1. Een leeg model om in groepsverband het gesprek aan te gaan.
  2. een versie van het model met concrete suggesties.

Voor sociale partners is er een versie van het model met suggesties om de verdere gezamenlijke discussie over dit belangrijke thema te ondersteunen. De resultaten geven meerdere herkenbare aandachtspunten waarmee sociale partners verder aan de slag gaan. Met MDIEU subsidie start de RAS in 2022 hiervoor meerdere projecten.

Ook interessant

Meest recent

Branche

Partners