Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

De 5 meest gestelde vragen over all-in-loon

Werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland is onlangs de arbeidsmarktcampagne ‘Schoonmaak Je Rijk’ gestart om studenten te verleiden tot die goed betaalde, flexibele bijbaan in de schoonmaak. Goed betaald, omdat we studenten het all-in uurloon kunnen aanbieden. Maar wat houdt een all-in loon nu precies in? 5 vragen en antwoorden.

1. Wat is een all-in-loon precies?

Een all-in-loon is het brutoloon plus vakantiedagen en vakantiegeld in één keer uitbetaald. Voor de schoonmaak betekent dat dat het brutoloon wordt verhoogd met 10% (10,5% bij het d-deel, de hotels) vakantie-uren over het basisuurloon en 8% vakantiegeld. Zie hier het all-in loon in de schoonmaak:

2. Is de eindejaarsuitkering ook meegenomen in het all-in-loon?

Nee, omdat niet iedereen daar recht op heeft. Om in aanmerking te komen voor de eindejaarsuitkering moet je op 31 december minimaal 6 maanden in dienst zijn.

3. Aan wie mag je een all-in-loon betalen?

Dat zijn ten eerste de vakantiekrachten. We spreken van vakantiekrachten als een werknemer alleen werkt in de periode van medio juni tot medio september. Dat kan de hele periode zijn of een gedeelte van die periode. Gedurende het jaar mag je ook studenten en scholieren een all-in-loon betalen. In de regel zijn het dus jongeren die in aanmerking komen voor een all-in-uurloon.

4. Als vakantiekrachten en scholieren/studenten een all-in-loon krijgen, mogen ze dan zoveel werken als ze willen?

Dat hangt van de arbeidsovereenkomst af. Het maakt verschil of slechts relatief korte tijd gewerkt wordt (max 3 maanden) of dat de arbeidsovereenkomst voor langere tijd of zelfs onbepaalde tijd is aangegaan.

  • Arbeidsovereenkomsten met vakantiekrachten zijn doorgaans van korte duur. Voor hen gelden geen beperkingen, behalve de beperkingen die in de wet staan (qua uren). Ga ervan uit dat een vakantiekracht 38 uur per week mag werken. De reden daarvan is dat de werkgever de werknemer aan het einde van die relatief korte periode zowel het vakantiegeld als de waarde van de opgebouwde vakantie-uren uitbetaalt, dus dan kun je dat ook meteen doen. Zeker als het loon per week wordt uitbetaald, ontvangt de vakantiekracht direct een stuk meer loon.
  • Scholieren en studenten mogen tijdens de vakantieperiode net zoveel werken als vakantiekrachten. Tijdens de rest van het hele jaar mag maximaal 12 uur per week gewerkt worden als een all-in-loon wordt betaald. Dat is door de rechter beslist. Dat zit zo:

Op basis van de wet mogen de wettelijke vakantie-uren niet uitbetaald worden; de werknemer heeft die uren nodig om uit te rusten/te herstellen van zijn werk. De rechter heeft echter beslist dat bij arbeidsovereenkomst tot 12 uur de vakantie-uren wel mogen worden uitbetaald.

Zijn er voorwaarden verbonden aan het betalen van een all-in-loon?

Ja, er zijn voorwaarden aan verbonden:

  • Bij een arbeidsovereenkomst die langer duurt dan de vakantieperiode of bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd bedraagt de maximale omvang van de arbeidsovereenkomst 12 uur per week.
  • Hoewel de opgebouwde vakantie-uren worden uitbetaald, moeten werkgever en werknemer er samen voor zorgen dat de werknemer wel zoveel uur onbetaald vrij heeft als hij recht heeft op wettelijke vakantie-uren. Dus werknemer heeft wel vrij maar dat is dan onbetaald (de opbouw van wettelijk verlof bedraagt 7,69% van elk gewerkt of gedeeltelijk gewerkt uur (zie artikel 26 lid 1 cao).
  • De werknemer mag geen (financieel) nadeel hebben als hij een all-in-loon ontvangt.
  • Uit de arbeidsovereenkomst moet duidelijk blijken dat er sprake is van een all-in-loon en uit welke bedragen dit loon bij aanvang van de arbeidsovereenkomst bestaat. Bijvoorbeeld voor een 19-jarige werknemer:

De werknemer wordt ingedeeld in loongroep 1 in de functie van medewerker algemeen schoonmaakonderhoud. Bij indiensttreding bedraagt het CAO-basisuurloon dat hoort bij de genoemde functie en bij zijn leeftijd € 10,65.
Werknemer ontvangt een all-in-loon van € 12,78. Dit all-in-loon bestaat uit:

Basisuurloon € 10,65
Deel vakantietoeslag € 1,18
Deel vakantiedagen opbouw € 0,95

  • Op de loonstrook vermeldt de werkgever duidelijk dat de werknemer de waarde van de vakantie-uren en de vakantietoeslag uitbetaald krijgt en wat het basisuurloon is.
De 5 meest gestelde vragen over all-in-loon

Branche Nieuws

De 5 meest gestelde vragen over all-in-loon

Werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland is onlangs de arbeidsmarktcampagne ‘Schoonmaak Je Rijk’ gestart om studenten te verleiden tot die goed betaalde, flexibele bijbaan in de schoonmaak. Goed betaald, omdat we studenten het all-in uurloon kunnen aanbieden. Maar wat houdt een all-in loon nu precies in? 5 vragen en antwoorden.
Wat verdien je per uur met schoonmaken als vakantiebaantje?

Branche Nieuws

Wat verdien je per uur met schoonmaken als vakantiebaantje?

De zomer is aangebroken en voor veel jongeren betekent dat zoeken naar een vakantiebaantje. De schoonmaak is daarvoor een logische keuze, want per uur verdien je met schoonmaken al snel 2,5 keer méér dan met andere vakantiebaantjes.
Ook schoonmakers op Schiphol krijgen een zomertoeslag

Branche Nieuws

Ook schoonmakers op Schiphol krijgen een zomertoeslag

Het zal de afgelopen weken niemand ontgaan zijn: Schiphol kampt met een groot personeelstekort. De werkdruk werd onhoudbaar hoog, waardoor veel medewerkers besloten te staken. Om meer stakingen af te wenden, is een akkoord afgesproken. Daarin staat onder andere dat alle medewerkers op Schiphol een zomertoeslag krijgen van €5,25 per uur.
Uurloon schoonmaak weer omhoog: wat verdient een schoonmaker per 1 juli 2020?

Ondernemen Verdieping

Uurloon schoonmaak weer omhoog: wat verdient een schoonmaker per 1 juli 2020?

Op 1 juli 2020 gaat het uurloon in de schoonmaak met 2 procent omhoog. Deze loonsverhoging is vastgelegd in de cao schoonmaak die eind 2018 tot stand is gekomen en loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021. Volg Service Management op LinkedIn:
CBS: Salarissen fors gestegen in eerste kwartaal 2020

Ondernemen Nieuws

CBS: Salarissen fors gestegen in eerste kwartaal 2020

Waar hadden we het over toen het coronavirus nog niet alles domineerde? Nou, bijvoorbeeld over het salaris. En daarbij kwamen veel werknemers er niet bekaaid vanaf. Het eerste kwartaal van 2020 kende de sterkste loonstijgingen sinds 2009.Volg Service Management op LinkedIn:

Meest recent

Branche

Partners