Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Budget voor schoonmaak hoger als gevolg van coronacrisis

De coronacrisis heeft geleid tot een hoger facilitair budget uitgegeven aan schoonmaak. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Heyday dat net als Asito deel uitmaakt van de ADG Dienstengroep. 260 facilitair professionals vulden het onderzoek in.

Hoewel we verwachten minder op kantoor te gaan werken, verwacht 30% de kantoorruimte (grotendeels) te behouden. Bijna drie op de vijf respondenten (59%) verwacht echter de vierkante meters af te schalen. Een grote meerderheid verwacht dat er wijzigingen nodig zullen zijn voor de post- corona werkomgeving. De meeste van hen hebben hier dan ook al stappen in gezet. De nieuwe kantooromgeving wordt anders ingericht. Er zullen minder vaste werkplekken worden aangeboden en organisaties zullen zich meer richten op de mogelijkheden rondom (digitale) ontmoetingen en flexibiliteit.

Volledig vrij in keuze

Hoewel binnen nagenoeg alle organisaties (werk) afspraken gemaakt worden over het werken tijdens en na corona, blijkt dat deze afspraken lang niet altijd betrekking hebben op de kantoorbezetting. Zo laten 3 op de 10 organisaties haar medewerkers volledig vrij in de keuze om wel/niet naar kantoor te komen.

Tijdens de voorgaande meting (2020) verwachtte men ten aanzien van 2024 nog een bezetting op kantoor van gemiddeld 80%, tijdens deze meting daalt die verwachting met 33% naar een gemiddelde bezetting op kantoor van 67% in 2024 ten opzichte van februari 2020.

Budget komend jaar weer opschalen

Professionals die verwachten dat het facilitair budget zal groeien in 2022 geven aan dat ze het budget vorig jaar al hebben afgeschaald en dit komend jaar weer zullen opschalen. Of dat de coronacrisis ertoe heeft geleid dat er aanvullende eisen worden gesteld, met name met betrekking tot schoonmaak of de kantoorinrichting. De verwachting dat het budget zal krimpen in 2022 wordt grotendeels gebaseerd op de verwachting dat men meer thuis zal (blijven) werken.

Catering in budget flink gedaald

51 procent van de respondenten heeft gezien dat het facilitair budget voor schoonmaak is opgeschaald als gevolg van de coronacrisis. Facilitaire diensten die volgens professionals het afgelopen jaar flink zijn gedaald in budget, zijn de catering, de koffie-/automaatvoorziening en travel management.

Het rapport is op de website van Heyday te downloaden.

Lees ook
Herstel is ingezet: fikse omzetgroei schoonmaakbranche
Kwart Duitse schoonmaakbedrijven meldt omzetdaling door corona

Meest recent

Branche

Partners