Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Arbeidsinspectie Jaarplan 2022: schoonmakers moeten krijgen wat ze verdienen

De Arbeidsinspectie (tot 1 januari Inspectie SZW) houdt ook in 2022 weer de vinger aan de pols in de schoonmaakbranche. De voornaamste doelen zijn dat schoonmakers krijgen waar zij recht op hebben en dat opdrachtgevers aanbestedingen gunnen op basis van verantwoord marktgedrag. Dat staat in het Jaarplan 2022.

De inspectie heeft voor het komende jaar een aantal doelen opgesteld die zij wil bereiken in de schoonmaakbranche, inmiddels één van de grootste werkgevers van Nederland. Die doelen staan in het Jaarplan 2022, dat onlangs werd gepubliceerd.

Acceptabele arbeidsomstandigheden en -voorwaarden

Het voornaamste doel van de inspectie is dat schoonmakers krijgen waar zij recht op hebben én dat opdrachtgevers aanbestedingen gunnen op basis van verantwoord marktgedrag. In het Jaarplan 2022 staat: "Het moet voor opdrachtgevers vanzelfsprekend zijn dat schoonmaakbedrijven hun werknemers (kunnen) laten werken onder acceptabele arbeidsomstandigheden tegen de juiste arbeidsvoorwaarden." En even verderop: "Het programma richt zich op het tegengaan van misstanden in de sector en in het bijzonder op de bescherming van kwetsbare groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt."

Verder focust de Arbeidsinspectie zich op het verlagen van fysieke overbelasting in de glasbewassing door het langdurig gebruik van (te lange) telescopische wasstelen.

Calculerende overtreders

Daarnaast houdt de Arbeidsinspectie ook in 2022 de vinger aan de pols bij de schoonmaak in hotels. Dit doet zij door meldingen te onderzoeken, de nadruk te blijven leggen op de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en, als daar aanleiding toe is, gesprekken te voeren met directies.

Lees ook:

Ook heeft de inspectie als doel om "complexe en samengestelde fraude door calculerende overtreders" tegen te gaan. Dit willen ze bereiken door te werken vanuit het interventieteam schoonmaak op basis van artikel 64 wet SUWI.

Startersgesprekken

In het Jaarplan 2022 laat de Arbeidsinspectie ook globaal weten hoe ze die doelen willen verwezenlijken. Dit gebeurt op basis van meldingen, de inzet van het Interventieteam Schoonmaak, het zetten van druk op de keten, het voeren van gesprekken met directies wanneer overtredingen worden geconstateerd en het voeren van startersgesprekken.

Over die laatste: "Elk jaar starten veel schoonmaakbedrijven, terwijl veel van hen onvoldoende op de hoogte zijn van wet- en regelgeving. Onder hen bevinden zich ook doorstartende ondernemers met een malafide verleden. In startersgesprekken kan de Inspectie het kaf van het koren proberen te scheiden en de ondernemers met goede intenties helpen om de wet- en regelgeving na te leven."

Lees ook:

Inspecties

Inspecties blijven daarnaast het belangrijkste instrument om schoonmaakbedrijven in het gareel te houden. "Andere interventies dan inspecties hebben alleen effect wanneer onder toezicht staande ondernemingen een zekere inspectiedruk ervaren (‘stick and carrot’). Daarvoor is ook de inzet van nalevingscommunicatie van belang", aldus de inspectie.

>> Download hier het volledige Jaarplan 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Ook interessant:

Meest recent

Branche

Partners