Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

ABN AMRO voorspelt lichte groei voor de zakelijke dienstverlening in 2023

Uit de sectorprognose van ABN AMRO blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven uitdagende tijden tegemoet gaat. Langdurig hoge energieprijzen, stijgende rente en loonkosten en een naderende recessie zorgen voor terughoudendheid om geld uit te geven. Toch is voor de zakelijke dienstverlening, waar ook de schoonmaaksector onder valt, het verhaal niet zonder meer alleen negatief.

In de meeste sectoren is de druk op winstmarges hoog en dat blijft nog wel even zo. De hoge kosten die gemaakt worden, kunnen bedrijven in veel gevallen niet doorberekenen. Uit het onderzoek van ABN blijkt dat dat geldt voor 58 procent van de ondernemers. In meerdere sectoren verwacht de bank dan ook krimp in 2023. Hieronder vallen de industrie (-3 procent), de vrijetijdssector (-1 procent) en vastgoed (-6 procent).

Licht positief voor schoonmaak

Andere sectoren kunnen echter wel een kleine groei verwachten in 2023 ten opzichte van 2022. Dat geldt voor de transportsector (+1 procent), TMT (+4 procent) en de zakelijke dienstverlening (+2 procent). De schoonmaak valt onder die laatste. Het grootste knelpunt in deze sector is het grote personeelstekort, wat weer kan leiden tot een stijgende werkdruk. 53 procent van de ondernemers in deze sector gaf in de periodieke Conjunctuurenquête aan dat het tekort aan arbeidskrachten voor hen op het moment de grootste belemmering vormt. Uit de Sectorale Welzijnsmonitor van ABN AMRO bleek dat ook de gezondheid van werknemers in deze sector onder druk staat. Het is waarschijnlijk dat beide gegevens elkaar versterken en dat de werkdruk dus aan de grondslag ligt voor het verminderde welzijn. Verder komt uit de enquête naar voren dat 52,6 procent van de zakelijke dienstverleners de gestegen kosten niet of nauwelijks kan doorberekenen. Iets meer zakelijke dienstverleners kunnen de kosten dus wel doorberekenen, vergeleken met het landelijke percentage van 58 procent.

Lichtpunten

Over het geheel genomen verwacht ABN AMRO nog wel een groei voor 2023, maar met 0,7 procent is die erg gematigd. Daarbij zal er zeker in de eerste maanden van 2023 nog negatieve groei zijn. De prognose voor de tweede helft van 2023 is wat positiever. “De economie gaat een zeer uitdagende periode tegemoet, maar hoewel de algehele trend er één is van lagere groei zijn er ook lichtpunten”, zegt Albert Jan Swart, Sector Econoom Industrie en Transport & Logistiek van ABN AMRO. “Zo zien we dat de prijzen voor grondstoffen en energie sinds een aantal maanden licht zijn gedaald. Ook lijken internationale bevoorradingsketens die door de coronacrisis verstoord waren, zich te herstellen, wat onder meer te zien is in dalende prijzen voor containervervoer. Om energiekosten van ondernemers te verlagen en zo het verdienvermogen te vergroten, maakt het kabinet ook extra geld beschikbaar voor verduurzaming via de bestaande energie- en milieu-investeringsaftrek.”

Lees hier het hele rapport >> abn-amro-sectorprognoses-2023.pdf

Hassan Boutiba is trots op zijn team van Just Clean Bedrijfsdiensten

Branche Nieuws

Hassan Boutiba is trots op zijn team van Just Clean Bedrijfsdiensten

Hassan Boutiba blijft graag bij de tijd. En dat is ook te merken in zijn schoonmaakbedrijf Just Clean Bedrijfsdiensten in Tilburg. “We hebben tal van innovaties op voorraadbeheer en logistiek, waardoor we direct kunnen uitrukken naar een klus: van een calamiteit tot extra vloeronderhoud.”
Voorzitter MKB-Nederland pleit voor duidelijke koers voor ondernemers

Ondernemen Nieuws

Voorzitter MKB-Nederland pleit voor duidelijke koers voor ondernemers

Ondernemers zijn gebaat bij een helder beleid, dat bij voorkeur twee kabinetsperiodes stand houdt. Dat stelt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. Ook pleit hij voor een toekomstbestendig belastingsysteem.
FNV pleit voor eerlijke oplossingen voor huidige ‘inkomenscrisis’

Branche Nieuws

FNV pleit voor eerlijke oplossingen voor huidige ‘inkomenscrisis’

Afgelopen zaterdag kwamen zo’n vierduizend leden van vakbond FNV naar Amsterdam om te protesteren tegen de ‘inkomenscrisis’ waarin we ons bevinden. Verschillende sprekers uit verschillende sectoren pleitten voor een rechtvaardige samenleving en eerlijke oplossingen voor de geldproblemen waarmee Nederlanders in toenemende mate te maken hebben.
Financiële injectie voor de aanpak van schulden en geldzorgen

Ondernemen Nieuws

Financiële injectie voor de aanpak van schulden en geldzorgen

Schulden lopen vaak hoog op, voordat mensen aan de bel trekken en hulp krijgen. Het kabinet trekt daarom de knip om schuldhulpverlening te verstevigen. De komende jaren komt er structureel 120 miljoen euro vrij voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Ook schoonmaakbedrijven zijn blij met dit bericht, want ook in deze branche komen geldzorgen voor bij medewerkers.
Personeel nodig? Schuif aan bij de online Mobiliteitstafel

Ondernemen Nieuws

Personeel nodig? Schuif aan bij de online Mobiliteitstafel

Het Mobiliteitscentrum Schoonmaak houdt op dinsdag 29 november een Mobiliteitstafel. Tijdens de online bijeenkomst worden kandidaten voor vacatures in de schoonmaakbranche voorgesteld. Dat meldt branchevereniging Schoonmakend Nederland in haar nieuwsbrief.

Meest recent

Branche

Partners