Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Sponsored content

Schoonmaak, er valt letterlijk een wereld te winnen

Wie denkt dat schoonmaken de gezondheid bevordert, komt in de meeste gevallen bedrogen uit. De afgelopen jaren zijn er veel innovaties op het gebied van productontwikkeling geweest binnen de schoonmaakbranche. Hoe heeft u beoordeeld dat de reinigingsmiddelen die gebruikt worden veilig voor uw medewerkers zijn en daarnaast niet belastend zijn voor het milieu? Bij de productie van veel reinigingsproducten wordt gebruik gemaakt van eindige delfstoffen, zoals aardolie of fosfor. We hebben het dan nog niet gehad over de hoge CO2 uitstoot bij de productieprocessen en het gebruik van plastic verpakkingen. Heeft u daar ook aan gedacht?

Schoonmaak Hygeniq

Het is toch geen vuurwerk?!

Schoonmaken is mensenwerk en is sinds 2020 een onmisbare functie ter ondersteuning van de cruciale beroepen, waaronder zorg, openbaar vervoer, kinderopvang en politie/ defensie bijvoorbeeld vallen. Duurzame inzetbaarheid van schoonmaakmedewerkers speelt een steeds grotere rol. Daarbij wordt al jaren veel aandacht geschonken aan vakmanschap en ontwikkeling van schoonmaakmedewerkers. Zo worden medewerkers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche vaktechnisch opgeleid volgens de richtlijnen van de RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche).

Tijdens deze scholingen wordt veel aandacht besteed aan ergonomie, veiligheid en efficiënt werken. Bij het onderdeel veiligheid wordt bijvoorbeeld geleerd een veiligheidsbril op te zetten bij het ontkalken van een toilet. Dit moet omdat de meeste ontkalkende reinigingsmiddelen door hun samenstelling vallen onder de CLP-classificatie corrosief, waarbij het gebruik van een veiligheidsbril verplicht is. Het is bijzonder dat veel aandacht wordt geschonken aan de veiligheid van medewerkers zelf, terwijl bij de inzet van schoonmaakmiddelen nog veel over de schadelijkheid en onveiligheid van de reinigingsmiddelen heen wordt gekeken. Als we de medewerkers laten werken met veilige en schone schoonmaakmiddelen die geen classificatie nodig hebben en efficiënt zijn, dan helpen we deze wereld echt verder (zonder veiligheidsbril).

Schoonmaak moet regierol aanpakken naar circulaire economie

De Nederlandse overheid heeft als doel om in 2050 een circulaire economie te zijn. Om deze doelstelling te behalen, moet strikt gekeken worden naar gebruik van duurzame en hernieuwbare beschikbare grondstoffen, maar ook naar nieuwe productieprocessen. Ook op het gebied van professionele schoonmaak moet gekeken worden naar de bestaande processen. Een van de beslissingen hierin is de keuze van schoonmaakmiddelen. Facilitymanagers en inkopers hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Hun voorkeur moet uitgaan naar ecologische reinigingsproducten en niet naar schoonmaakmiddelen met vervuilende eigenschappen. Zeepfabrikanten als aanbieders van deze producten hebben weer de verplichting om naast de ontwikkeling van deze groene producten ook te kijken naar hun productieproces en verpakkingen.

Alleen groene schoonmaakproducten zijn niet genoeg

Het is duidelijk dat ecologische schoonmaakmiddelen beter voor het milieu en de mens zijn dan producten die ontwikkeld zijn op basis van vervuilende en eindige delfstoffen. De volgende stap die gezet moet worden, is dat niet alleen de producten duurzaam zijn, maar ook het ontwikkelingsproces eromheen. HYGENIQ neemt vanaf de oprichting haar totale verantwoordelijkheid als het gaat om de ontwikkeling én productie van duurzame schoonmaakartikelen. Het Nederlandse familiebedrijf legt de lat hoog en heeft voor zichzelf dan ook een streng duurzaamheidsmanifest opgesteld met richtlijnen voor de complete bedrijfsvoering. Hierbij wordt niet alleen naar de reinigingsmiddelen zelf gekeken, maar ook naar de eigen ecologische footprint als organisatie. Inspiratie voor het duurzaamheidsmanifest wordt gehaald uit het Cradle to Cradle-principe. Letterlijk betekent deze ontwerpfilosofie ‘van wieg tot wieg’. Of anders gezegd: elk grondstof en elk materiaal dat voor een product gebruikt wordt, moet ook weer kunnen worden hergebruikt.

Produceren met een schoon geweten

In de praktijk brengt HYGENIQ deze filosofie onder andere tot uiting bij de keuze van componenten in de reinigingsoplossingen. HYGENIQ verwerkt in zijn producten alleen hernieuwbare grondstoffen en geen eindige delfstoffen. Naast hernieuwbaarheid speelt ecologische impact, oftewel in hoeverre belasten we het milieu met onze producten een essentiële rol. Om deze reden gebruikt HYGENIQ alleen ecologisch verantwoorde componenten en geen (eco)toxische grondstoffen zoals chloor, fosfaat (of fosfonaat), EDTA, NTA en ammonia.

Daarnaast kijkt HYGENIQ ook naar de verpakkingen van de producten. Wereldwijd schatten onderzoekers in 2019 dat de productie en verbranding van plastic gezorgd heeft dat er meer dan 850 miljoen ton broeikasgassen gepompt zijn in de atmosfeer. Tegen 2050 zou die uitstoot kunnen oplopen tot 2,8 miljard ton (1). Bij HYGENIQ is bij de producten voor de professionele markt bewust gekozen voor verpakkingen gemaakt van bio- polyethyleen. Bij de teelt van de gewassen voor deze bioplastics wordt drie tot vier maal de hoeveelheid CO2 opgenomen dan bij productie wordt uitgestoten. Tot slot wordt er ook gekeken naar energie- en waterverbruik. HYGENIQ maakt alleen gebruik van zonne-energie (hernieuwbare energie) en gebruikt proces- en spoelwater wordt gerecycled.

De focus bij de ontwikkeling van reinigingsproducten is bij HYGENIQ dus duidelijk niet alleen op de schoonmaakmedewerkers, maar ook krijgt de eigen ecologische footprint de volledige aandacht. Grote stappen zijn gezet, maar er is nog veel te doen voor een betere wereld. Alleen samen kunnen we dit mogelijk maken. Welke stap gaat u zetten?

Dit artikel is gesponsord door HYGENIQ

Bron 1: Afvalbeheer in de EU: feiten en cijfers | Nieuws | Europees Parlement (europa.eu)

HYGENIQ

Launching Partners