Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

VSR-Onderzoek: Het verschil in hygiëne tussen hete luchtdrogers en jetdrogers

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin ziektekiemen in de lucht worden verspreid bij het gebruik van hete luchtdrogers en van jet-handendrogers. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat jet-handendrogers beduidend meer kiemen verspreiden en dus een hoger infectierisico als gevolg hebben: het aantal micro-organismen dat wordt overgebracht in de lucht is bij gebruik van een jet-handendroger ongeveer 9 maal hoger dan bij een hete lucht handendroger. 

Handen wassen én handen drogen belangrijk voor vermindering infectierisico

In de sanitaire omgeving kunnen gebruikers en schoonmaakmedewerkers worden blootgesteld aan pathogene micro-organismen. Door de handen goed te wassen kan het infectierisico flink verminderd worden, maar ook de methode van handen drogen speelt hierin een belangrijke rol. Het is namelijk ook belangrijk dat de bacteriën op de juiste manier worden afgevoerd nadat ze van het handoppervlak zijn verwijderd, zodat er niet langs een andere weg alsnog een besmetting plaats kan vinden.

Lees ook: Vereniging voor ziekenhuishygiëne raadt gebruik elektrische handdrogers af

VSR-onderzoek: verspreiding van kiemen bij hete lucht handendrogers en bij jet-handendrogers

Daarom is het belangrijk om te achterhalen waar deze bacteriën terechtkomen bij het drogen van de handen en welke potentiële hygiënische risico’s dit oplevert voor gebruikers en schoonmakers. De VSR heeft, met dit als uitgangspunt, onderzocht in welke mate kiemen in de lucht kunnen worden verspreid bij het handen drogen met een conventionele hete lucht handendroger en een jet-handendroger. Het VSR-onderzoek kreeg de naam “Hygiënisch en duurzaam handen drogen”.

Jet-handendroger verspreidt 9 keer meer micro-organismen

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat bij het handen drogen via beide methoden er micro-organismen van de handen in de lucht worden overgebracht. Maar er is een groot verschil tussen de hete lucht handendroger en een jet-handendroger als we kijken naar de hoeveelheid kiemen die in de lucht terechtkomen: bij gebruik van een jet-handendroger is het aantal overgebrachte micro-organismen 9 keer hoger dan bij het gebruik van een hete lucht handendroger.

Blootstelling minimaal als handen goed gewassen zijn

Daardoor worden bezoekers van een sanitaire ruimte met een handendroger via de ademhaling blootgesteld aan kiemen die afkomstig zijn van (ondoelmatig) gewassen handen. Deze blootstelling is hoger bij een jet-handendroger dan bij een hete lucht handendroger. Máár, zo stellen de onderzoekers, als de handen goed en doelmatig zijn gewassen, dan is de blootstelling via de ademhaling minimaal. Ongeacht het type handdroger.

Lees ook: Handen drogen: Papier, katoen of luchtdroger?

Uitvoering van het onderzoek

Bij de uitvoering van de metingen werden de handen van de panelleden bevochtigd met een suspensie met daarin een concentratie gisten. Daarna droogden de panelleden hun handen met één van de beide handendrogers. Vervolgens werden direct na het drogen luchtmonsters genomen op drie verschillende hoogtes: op 110 cm (de neushoogte van een 8-jarige), op 160 cm (de neushoogte van een volwassene) en op vloerhoogte. Daarbij werd het aantal kiemvormende eenheden in de monsters bepaald.

Op alle drie de meethoogtes werd bij beide handendrogers in alle gevallen het toetsorganisme (waarmee de handen werden bevochtigd voor het drogen) teruggevonden. Het aantal kiemen dat in de lucht werd gemeten bij de jet-handendroger was bij alle drie de meethoogtes bijna een factor 10 hoger dan bij de conventionele hete lucht handendroger.

Lees ook: 4 hygiënische feiten over handen drogen

 

Overig

Launching Partners