Nomineer jouw schoonmaker / team / leidinggevende / glazenwasser van het jaar!

Nomineer hier

Schoonmaakcontracten

Welkom bij het aanbestedingenoverzicht! Op deze pagina bundelen we de informatie van contracten die schoonmaakbedrijven hebben binnengehaald met informatie over schoonmaakaanbestedingen die op dit moment lopen.  Neem ook hier een kijkje voor het laatste nieuws over schoonmaakcontracten, inclusief opdrachten die niet via een aanbesteding lopen. En hier vind je alle informatie over het aanbesteden van schoonmaak: van het opstellen van een aanbesteding, tot aan de inschrijving, de gunning en implementatie. 

Heb jij onlangs een aanbesteding gegund gekregen of in de markt gezet? Via dit formulier kun je het betreffende contract voor publicatie op de website van Service Management aanmelden.

Openstaand: Dunea (niet-openbaar)

Opdrachtgever: Dunea
Object: 11.359 m2 Huishoudelijke schoonmaak // 4.475 m2 Industriële schoonmaak // 14.387 m2 glasbewassing // 1.832 stuks sanitaire artikelen (Q1 2021) // Totale waarde = 3.900.000 euro
Werkzaamheden: Dunea heeft op dit moment twee opdrachtnemers. Één voor de schoonmaakdiensten en de glasbewassing en één voor de levering van de sanitaire artikelen. Dunea is op zoek naar één opdrachtnemer die de volgende diensten en leveringen kan aanbieden op verschillende locaties van Dunea: A. Huishoudelijke (reguliere) schoonmaak; B. Industriële schoonmaak; C. Glasbewassing en D. De levering van sanitaire artikelen.
Contractduur: Twee jaar, met tweemaal de optie om te verlengen met 24 maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 24-05-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225083

Gegund: Wageningen University & Research

Aankondiging: 
Wageningen University & Research (WUR) verlengt de overeenkomst met Asito B.V. betreffende schoonmaakonderhoud en glasbewassing met één jaar. De oorspronkelijke einddatum van de aanbestede overeenkomst is 1 maart 2023. De coronacrisis heeft onvoorzienbaar tot gevolg gehad dat Asito B.V. gedurende langere tijd veel minder inkomsten uit de overeenkomst heeft kunnen genereren. WUR heeft besloten om Asito B.V. door verlenging tot 1 maart 2024 hiervoor compensatie te bieden. Voorts is een gevolg van de coronacrisis dat nu niet goed is in te schatten welke opdracht (wat, hoe en hoeveel) er in de markt dient te worden gezet. Ook dit is een reden om de bestaande overeenkomst te verlengen tot  1 maart 2024. Eventuele bezwaren kunnen naar aanleiding van deze aankondiging kenbaar worden gemaakt.

Gegund: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (dieptereiniging ambulances)

Opdrachtgever: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Aantal inschrijvingen: 5
Opdrachtnemer: Blue Facilitair
Waarde: 315.360 euro
Werkzaamheden: Dieptereiniging ambulances
Gunningscriteria: Weging kwaliteit = 700 punten // Weging prijs = 300 punten
Status en datum: Gegund.

Gegund: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Aantal inschrijvingen: 5
Opdrachtnemer: CSU
Werkzaamheden: Schoonmaak en glasbewassing
Gunningscriteria: Weging kwaliteit = 55% // Weging prijs = 45%
Status en datum: Gegund.

Openstaand: Noorderpoort

Opdrachtgever: Noorderpoort
Object: Alle scholen het Bestuursbureau
Werkzaamheden: Regulier schoonmaakonderhoud inclusief het periodiek onderhoud van vloeren. Glasbewassing binnenzijde, buitenzijde en separatieglas. Gevelbeplating (o.a. vliesglas) van de locaties Hora Siccamasingel en Sportparklaan. Additionele werkzaamheden (bijvoorbeeld schrobben van de vloeren in de praktijklokalen). Werkzaamheden op afroep (bijvoorbeeld inzet ten behoeve van open dagen, bouwschoonmaak en calamiteiten).
Contractduur: De gewenste looptijd is vier (4) Jaar met een optie tot verlenging, onder dezelfde condities en voorwaarden, van maximaal vier (4) x één (1) Jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 18-06-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223751

Inschrijven op een aanbesteding

Zo ben je succesvol>>

Openstaand: Willem de Zwijger College

Opdrachtgever: Willem de Zwijger College
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening
Gunningscriteria: Weging kwaliteit = 70% // Weging prijs = 30%
Contractduur: 6 jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 02-06-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224312

Openstaand: Da Vinci College

Opdrachtgever: Scholengroep Leonardo da Vinci
Object: De omvang van de totale opdracht wordt geschat op € 480.000,- per jaar. Verdeeld in percelen, schoonmaakbedrijven kunnen zich voor alle percelen inschrijven. Perceel 1 = Telderskade // Perceel 2 = Kagerstraat // Perceel 3 = Bètaplein // Perceel 4 = Vijf Meilaan
Werkzaamheden: Schoonmaak en glasbewassing
Contractduur: Een periode van twee jaar, met de mogelijkheid tot driemaal een optionele verlenging van twee jaar.
Status en datum: Openstaand. Sluitingsdatum = 26-05-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224231

Openstaand: Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande

Opdrachtgever: Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande
Object: Het betreft circa 8876 m2 schoonmaakonderhoud en 845 m2 glasbewassing.
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Gunningscriteria: Weging kwaliteit = 65% // Weging prijs = 35%
Contractduur: 8 jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 17-05-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223975

Gegund: Regionale schoonmaak Gemeente Nijmegen

Opdrachtgever: Regionale aanbesteding schoonmaak voor de volgende gemeenten; Nijmegen, Wijchen/Druten, Beuningen, Berg en Dal en het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen.
Opdrachtnemer: SMB Willems (alle percelen)
Object: Verdeeld in drie percelen
Gunningscriteria: Voor percelen 1 en 2: Weging kwaliteitscriterium implementatie = 17,5 % // Weging kwaliteitscriterium begeleiding = 17,5 % // Weging kwaliteitscriterium waarborgen kwaliteit = 35% // Weging prijs = 30%.
Voor perceel 3: Weging kwaliteitscriterium implementatie = 20 % // Weging kwaliteitscriterium begeleiding = 10 % // Weging kwaliteitscriterium waarborgen kwaliteit = 40% // Weging prijs = 30%
Status en datum: Gegund.

Gegund: Sanitaire middelen Noorderpoort

Opdrachtgever: Noorderpoort
Opdrachtnemer: QS Nederland
Waarde opdracht: 1.500.000 euro
Werkzaamheden: Het leveren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van Sanitaire middelen
Gunningscriteria: Weging kwaliteitscriterium aangeboden assortiment = 100 // weging kwaliteitscriterium implementatieplan = 150 // Weging kwaliteitscriterium dienstverlening = 200 // Weging kwaliteitscriterium Duurzaamheid/mvo = 150 // Weging prijs = 400
Status en datum: Gegund.

Gegund: Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Opdrachtgever: Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Opdrachtnemer: B2-Cleaning
Waarde opdracht: 96.840,51 euro
Werkzaamheden: Schoonmaakdiensten en glasbewassing
Contractduur: Looptijd van 24 maanden en een verlenging daarna van viermaal 24 maanden. De maximale looptijd komt daarbij uit op 120 maanden
Status en datum: Gegund.

Openstaand: EA Schoonmaakdienstverlening

Opdrachtgever: Universitair Medisch Centrum Utrecht
Werkzaamheden: Dit is een Europese Openbare aanbesteding van het UMC Utrecht. De aanbesteding betreft schoonmaakdienstverlening, inclusief glasbewassing en gevelreiniging. De Aanbestedende dienst wordt in deze aanbesteding verder aangeduid als “UMC”, voor zover niet anders aangeduid. UMC wenst hiertoe een raamovereenkomst te sluiten met één ondernemer voor de duur van vier jaar, met twee keer een optie tot verlenging van één jaar. Met deze aanbesteding wenst het UMC een marktconforme en toekomstbestendige overeenkomst te sluiten die aansluit op de schoonmaakvisie en organisatiedoelstellingen van het UMC.
Contractduur: 48 maanden, 2 verlengingen van 1 jaar mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 28-03-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218610

Openstaand: Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing

Opdrachtgever: Stichting Nuffic
Werkzaamheden: De opdracht behelst schoonmaak van de binnenzijde van het kantoorpand aan de Kortenaerkade 11 in Den Haag. Hieronder wordt verstaan de reiniging van bureaus, sanitair, tafels in vergaderruimten, receptiedesk, vloeren, etc. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op een verantwoorde en hygiënische wijze om op die manier de representativiteit van het pand en de hygiëne voor de medewerkers te waarborgen. De aanbesteding betreft in het totaal circa 4.192,60 m2 vloeroppervlakte en 1.661,60 m2 oppervlakte glas.
Gunningscriteria: Kwaliteitscriterium Proactiviteit en flexibiliteit: 20% / Kwaliteitscriterium MVO en social return: 30% / Kwaliteitscriterium Plan van aanpak: 10% / Prijs: 40%
Contractduur: 2 jaar, 4 verlengingen van 1 jaar mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 22-03-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218620

Openstaand: Europese aanbesteding voor schoonmaakdiensten en glasbewassing

Opdrachtgever: Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag te Gorinchem
Werkzaamheden: Doelstelling van deze aanbesteding is om met één geschikte opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan die kan voorzien in de behoefte naar schoonmaakdiensten en glasbewassing. Aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding voor schoonmaakdiensten en glasbewassing volgens een openbare procedure, waar de ‘inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ het uitgangspunt is. De gemiddelde huidige schoonmaakkosten zijn circa € 200.00,- per jaar, deze bedragen zijn exclusief 21% BTW. De omvang van levering is gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse afnamecijfers van de afgelopen jaren.
Contractduur: 24 maanden, verlenging mogelijk tot maximaal 120 maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 02-04-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218630

Openstaand: EA Dieptereiniging Ambulances

Opdrachtgever: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Werkzaamheden: Dieptereiniging Ambulances voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Gunningscriteria: Kwaliteit: 70% / Prijs: 30%
Contractduur: 24 maanden, 2 verlenging van 1 jaar mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 25-03-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218719

Openstaand: Niet openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening

Opdrachtgever: Scholengroep OPRON, stichting voor openbaar primair onderwijs
Werkzaamheden: Het doel van Scholengroep OPRON is om een sociale onderneming te selecteren en contracteren, die zich volledig inspant voor een sociaal verantwoorde schoonmaakdienstverlening op de 14 schoollocaties en het bestuurskantoor binnen het vastgestelde budget met een zo hoog mogelijke kwaliteit. Om die reden heeft scholengroep OPRON ervoor gekozen om gebruik te maken van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012. Scholengroep OPRON wil deze opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben, of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid, mits ten minste 30% van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma’s gehandicapte of kansarme werknemers zijn.
Contractduur: 3 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van 3 maal 1 jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 15-03-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218790

Openstaand: Schoonmaak metrostations Oostlijn en Ringlijn en tramhaltes Amstelveenlijn en IJ-tram

Opdrachtgever: GVB Infra B.V.
Werkzaamheden: De aanbesteding betreft de schoonmaak van metrostations op de Oostlijn, Ringlijn en tramhaltes op de Amstelveenlijn en IJ-tram:
– Dagelijks schoonmaakonderhoud van de stations
– Periodiek schoonmaakonderhoud stations en gelijkrichter gebouwen
– Ballastbedreiniging bij de stations
– Gladheidsbestrijding
Gunningscriteria: Kwaliteitscriterium: 70% / Kostencriterium: 30%
Contractduur: 3 jaar, 3 verlengingen van 1 jaar mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 19-03-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218083

Openstaand: Europese openbare aanbesteding schoonmaak en glasbewassing

Opdrachtgever: Stichting GOO Onderwijs
Werkzaamheden: De uitvoering van reguliere dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden en glasbewassing. Het betreft 17 locaties (onderwijs en opvang) in het basisonderwijs met een oppervlakte van circa 17.700 M2.
Gunningscriteria: Kwaliteitscriterium: 60 % / Kostencriterium: 40%
Contractduur: 5 jaar, 3 verlengingen van 1 jaar mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 11-03-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218160

Openstaand: DAS Schoonmaakdiensten

Opdrachtgever: St. Rooms Katholiek Onderwijs Huizen
Werkzaamheden: De opdracht omvat alle schoonmaak die nodig is voor een organisatie als St. Rooms Katholiek Onderwijs Huizen met 1000 leerlingen en 90 medewerkers.
Gunningscriteria: Kwaliteitscriterium: 60 % / Kostencriterium: 40%
Contractduur: 8 jaar, geen verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 01-08-2029
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218248

Openstaand: Europese aanbesteding Schoonmaak, Vloeronderhoud en Glasbewassing

Opdrachtgever: Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Werkzaamheden: Reguliere schoonmaak, vloeronderhoud (ca 70.000m2) en glasbewassing (van 8 schoolgebouwen en een kantoor). Opgedeeld in 3 percelen.
Contractduur: 48 maanden, 2 verlengingen van 2 jaar mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 11-03-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217577

Openstaand: Schoonmaakdiensten Limburgs Museum

Opdrachtgever: InkoopcentrumZuid u.a.
Werkzaamheden: Het leveren van schoonmaakdiensten voor het Limburgs Museum te Venlo.
Contractduur: 1 jaar, verlengingen van een keer drie (3) jaar en daarna twee (2) keer twee (2) jaar mogelijk
Gunningscriteria: Kwaliteitscriterium Implementatie: 40% / Kwaliteitscriterium Contractvorm in de praktijk: 20% / Kostencriterium Aanneemsom: 15% / Kostencriterium Urenopgave: 15% / Kostencriterium Regie uurtarieven: 10%
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 04-03-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217599

Openstaand: Schoonmaak, glasbewassing en gevelreiniging

Opdrachtgever: Fontys Hogescholen
Werkzaamheden: Het uitvoeren van zowel de schoonmaakwerkzaamheden als glasbewassing en gevelreiniging. De werkzaamheden vinden plaats in diverse gebouwen van Aanbestedende Dienst. De gebouwen zijn verspreid over Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Venlo en Sittard. Deze gebouwen bevatten een divers aanbod aan enerzijds meer traditionele ruimtesoorten, anderzijds ook instituut specifieke ruimtesoorten.
Contractduur: 72 maanden, verlengingen van twee keer twee jaar mogelijk
Gunningscriteria: Kwaliteitscriterium: 70% / Kostencriterium: 30%
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 09-03-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217606

Openstaand: Glasbewassing en gevelreiniging

Opdrachtgever: Servicepunt71
Werkzaamheden: De opdracht tot het planmatig bewassen van de beglazing aan de buitenzijde, en het reinigen van de gevels van het Erasmus MC
Gunningscriteria: Weging kwaliteit: 40% / Weging prijs: 60%
Contractduur: 45 maanden, 3 verlengingen van 2 jaar mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 05-02-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/215404

Openstaand: Schoonmaakdiensten, Glasbewassing en Levering Sanitaire Middelen

Opdrachtgever: Erasmus MC
Werkzaamheden: De Aanbestedende dienst maakt al jarenlang gebruik van diensten voor Schoonmaak, Glasbewassing en levering Sanitaire Middelen. Gedurende die jaren is een veelvoud aan overeenkomsten opgebouwd. De huidige overeenkomsten eindigen op 1 mei 2021, vandaar dat er middels onderhavige aanbesteding een nieuwe contractpartner wordt gezocht. Het gaat om ongeveer 19 locaties.
Contractduur: 48 maanden, 2 verlengingen van 2 jaar mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 08-02-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214581

Openstaand: EU Aanbesteding Schoonmaakdienstverlening en Glasbewassing

Opdrachtgever: Stip Hilversum
Werkzaamheden: Het verzorgen van de schoonmaakdienstverlening en glasbewassing ten behoeve van de locaties van STIP Hilversum. Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 25.000 m2. Het totaal aantal m2 glasbewassing bedraagt ca 11.000 m2
Contractduur: 3 jaar, 5 keer verlenging van 1 jaar mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 22-02-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/215486

Openstaand: Schoonmaak en Glasbewassing 2021

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Werkzaamheden: Schoonmaak en glasbewassing voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Gunningscriteria: Weging kwaliteit: 55% / Weging prijs: 45%
Contractduur: 2 jaar, 2 verlengingen van 2 jaar mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 27-01-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214021

Openstaand: EA Schoonmaakonderhoud

Opdrachtgever: Stichting Sint Josephscholen
Werkzaamheden: Voor Stichting Sint Josephscholen is deze Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud in de markt gezet. Stichting Sint Josephscholen bestaat uit 14 aantal locaties. De opdracht bestaat uit dagelijkse en periodieke schoonmaakonderhoud, vloeronderhoud en glasbewassing. De opdracht is onderverdeeld in 2 percelen waarbij Perceel 1 bestaat uit negen locaties en perceel 2 uit vijf locaties.
Contractduur: 48 maanden, geen verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 29-01-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214439

Openstaand: EU aanbesteding Schoonmaakdienstverlening

Opdrachtgever: Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer
Werkzaamheden: Het verzorgen van de schoonmaakdienstverlening ten behoeve van Stichting Het Cultuurgebouw. Het Cultuurgebouw (perceel 1) is een bijzonder complex van voorzieningen. Daarnaast zijn er in de gemeente nog een 4-tal zeer diverse locaties (perceel 2) welke vallen onder het beheer van Stichting Het Cultuurgebouw. Perceel 1, bedraagt een totale hoeveelheid schoon te houden vloeroppervlak van ca. 17.350 m2. Perceel 2, bedraagt een totale hoeveelheid schoon te houden vloeroppervlak van ca. 6.335 m2.
Gunningscriteria: Kwaliteitscriterium: 70% / Prijs: 30%
Contractduur: 36 maanden, de opdracht kan 5 keer 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 02-02-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212538

Openstaand: Aanbesteding schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen

Opdrachtgever: gemeente Nissewaard
Werkzaamheden: Onder de scope van deze aanbesteding vallen circa 60 locaties, waaronder: kantoorlocaties, schoollocaties, garagelocaties, sportlocaties, openbare locaties en gesloten locaties. De dienstverlener is verantwoordelijk voor het schoonmaakonderhoud, glasbewassing en de levering van sanitaire voorzieningen en sanitaire verbruiksartikelen.
Gunningscriteria: Weging kwaliteit: 60% / Weging prijs: 40%
Contractduur: 3 jaar, met 4 keer 1 jaar verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 18-02-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212716

Openstaand: Reiniging en reparatie civiele kunstwerken gemeente Tiel

Opdrachtgever: Regio Rivierenland
Werkzaamheden: De opdracht omvat de reparatie en reiniging van civiele kunstwerken in de gemeente Tiel. Dit zijn vaste constructies voor fietsers en voetgangers of voor gemengd verkeer. Vaste constructies zijn bruggen, onderdoorgangen, viaducten, steigers en coupures. Daarnaast behoren ook duikers, beschoeiingen, grondkeringen en stuwen tot het areaal. De civiele kunstwerken zijn meestal opgebouwd met beton of staal als draagmateriaal. Verder zijn ze bekleed met hout, metselwerk, metaal of kunststofcomposieten. De opdracht bestaat globaal uit de volgende werkzaamheden:

Perceel 1 Reiniging civiele kunstwerken: De civiele constructies worden periodiek gereinigd. Dit beperkt zich voornamelijk tot de schampkanten en leuningen van bruggen of viaducten, de bovengrondse oppervlakte van de onderdoorgangen en de dagzijde van de grondkeringen.
Perceel 2 Reparatie civiele kunstwerken: De reparaties lopen uiteen van het aanhelen van beton en inboet van metselwerk tot het conserveren van stalen leuningen en vervangen van houten leuningen.

Contractduur: 24 maanden, de opdracht kan met 2 keer 12 maanden worden verlengd
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 24-11-2020,
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208439

Openstaand: Reinigingsdiensten Rd4 / bestek reiniging kolken

Opdrachtgever: Reinigingsdiensten Rd4
Werkzaamheden: Het reinigen van Kolken en Lijngoten en het afvoeren/verwerken van het hierbij vrijgekomen rioolslib
Contractduur: 48 maanden, twee keer 12 maanden verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 30-11-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208552

>> Lees ook: Waarom schrijven regionale schoonmaakbedrijven niet in op Europese aanbestedingen?

Openstaand: Regulier reinigen liften en trappen mandelabrug en stadshart en graffiti verwijderen

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Werkzaamheden: Regulier reinigen liften en trappen mandelabrug en stadshart en graffiti verwijderen
Selectiecriteria: Kwaliteitscriterium Maatschappelijk verantwoord inkopen: 20% / Kwaliteitscriterium Duurzaamheid: 20% / Prijs: 60%
Contractduur: 24 maanden, 1 verlenging van 24 maanden mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 1-12-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208634

Openstaand: Schoonmaak & glasbewassing

Opdrachtgever: Gemeente Westerveld
Werkzaamheden: Schoonmaak: betreft 3 locaties met totaal ongeveer 3.930 m² vloeroppervlakte. Binnen de locatie zijn kantoren/vergaderruimten, sanitaire ruimten en verkeersruimten te onderscheiden. Glasbewassing: betreft 3 locaties met totaal ongeveer 3.590 m² glasbewassing.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit: 95% / Weging prijs: 5%
Contractduur: 36 maanden, geen verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 11-12-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208862

Openstaand: EA Schoonmaakdiensten tbv Kennisnet Zoetermeer

Opdrachtgever: Stichting Kennisnet
Werkzaamheden: Schoonmaakdiensten pand Paletsingel 32 Zoetermeer. Binnen de huidige locatie zijn 105 personeelsleden werkzaam alsmede een aantal externen. Bij Kennisnet wordt flexibel gewerkt: werknemers worden in de gelegenheid gesteld tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Dat hoeft dus niet op de locatie Zoetermeer te zijn. Ten behoeve van haar medewerkers heeft Kennisnet 3 verdiepingen ter beschikking. Kennisnet heeft circa 105 flexibele werkplekken waarvan er max. 75 worden bezet per dag. Daarnaast bevinden zich in het pand 10 overlegruimten variërend van klein tot groot.
Contractduur: 12 maanden, 3 keer verlenging mogelijk van elk 12 maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 8-12-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209069

Openstaand: Schoonmaakonderhoud

Opdrachtgever: Gemeente Vijfheerenlanden
Werkzaamheden: De (nieuwe) dienstverlener zal schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren in samenwerking met de eigen dienst medewerkers van de gemeente Vijfheerenlanden. Belangrijk is dat er voor deze eigen dienst medewerkers specifieke ondersteuning / begeleiding wordt gevraagd. Hier is ook rekening mee gehouden in het calculatiemodel. Een aantal van deze medewerkers komen van oorsprong van Avres en hebben nog extra begeleiding nodig. Daarnaast zullen er jaarlijks een aantal mensen vanuit Avres worden aangeleverd die middels een leerwerkplek een opleiding tot schoonmaker volgen.
Contractduur: 36 maanden, 4 keer verlenging mogelijk van elk 12 maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 10-12-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209099

Openstaand: EA Schoonmaakonderhoud & Glasbewassing

Opdrachtgever: Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal
Werkzaamheden: Dit betreft Openbare aanbestedingsprocedure van schoonmaakdienstverlening en glasbewassing voor een zevental gebouwen (speciaal onderwijs). Aanleiding is de afloop van de lopende overeenkomst. Locaties zijn Ubbergen, Druten, Gennep, Nijmegen, Groesbeek, Tiel, Malden. Het betreft werkzaamheden verdeeld over 2 percelen:
Perceel 1 : één (1) gebouw (in Tiel) waarbij inschrijving wordt voorbehouden aan sociale organisaties.
Perceel 2 : 6 gebouwen onder het beheer van de aanbestedende dienst; waarvan 5 volledig uitbesteed.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit: 70% / Weging prijs: 30%
Contractduur: 36 maanden, 3 keer verlenging mogelijk van elk 12 maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 2-12-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209109

Openstaand: Regionale aanbesteding Schoonmaak

Opdrachtgever: gemeente Nijmegen
Werkzaamheden: Regionale aanbesteding schoonmaak voor de volgende gemeenten; Nijmegen, Wijchen/Druten, Beuningen, Berg en Dal en het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen.
Contractduur: 5 jaar, 2 keer verlenging mogelijk van elk 2 jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 10-12-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209137

Openstaand: Schoonmaak

Opdrachtgever: NPO
Werkzaamheden: Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een overeenkomst met één leverancier die de benodigde diensten op het gebied van Schoonmaakdienstverlening inhoud geeft. NPO wenst de schoonmaakdienstverlening in te richten middels een inspanningsgerichte overeenkomst. Wij zoeken een leverancier die de doelstelling van de Facilitaire afdeling ondersteund en helpt halen. Glasbewassing is geen onderdeel van deze aanbesteding
Contractduur: 24 maanden, de opdracht kan met 3 keer 12 maanden worden verlengd
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 11-11-2020,
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207821

Openstaand: HVC Schoonmaakdiensten en glasbewassing

Opdrachtgever: N.V. HVC
Werkzaamheden: Het uitvoeren van schoonmaakdiensten en glasbewassing in de regio Noord-Holland en Dordrecht. Deze aanvraag is opgedeeld in 3 percelen: Noord-Holland in 2 percelen en de regio Dordrecht in 1 perceel
Contractduur: 48 maanden, twee keer 24 maanden verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 12-11-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207866

>> Lees ook: Waarom schrijven regionale schoonmaakbedrijven niet in op Europese aanbestedingen?

Openstaand: Niet openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening

Opdrachtgever: Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Werkzaamheden: De opdracht betreft het geheel aan schoonmaak (dagelijks, periodiek, vloeronderhoud) op de locatie Sprengeloo van de Veluwse Onderwijsgroep te Apeldoorn
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur: 72 maanden, geen verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 16-11-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208322

Openstaand: Vegen- en kolkenreinigen 2021-2024

Opdrachtgever: Gemeente Heerde
Werkzaamheden: Vegen en borstelen van goten; Kolken reinigen; Reinigen zandvang hemelwaterafvoer inspectieputten; Calamiteiten; Afvoeren en storten veeg- en zuigvuil
Contractduur: 48 maanden, geen verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 24-11-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207965

Openstaand: Schoonmaak

Opdrachtgever: Quo Vadis. Stichting voor interconfessioneel (k/pc), katholiek en protestants-christelijk basis- en speciaal onderwijs
Werkzaamheden: De opdracht betreft het leveren van Schoonmaak. Het gaat daarbij om dagelijkse en periodieke werkzaamheden zoals gedefinieerd in de werkprogramma’s
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Contractduur: 120 maanden, geen verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 09-11-2020,
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206985

Openstaand: Glasbewassing

Opdrachtgever: Universiteit Maastricht
Werkzaamheden: Glasbewassing van binnen- en buitenramen en separatieglas voor een periode van 4 jaar
Contractduur: 48 maanden, geen verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 12-11-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207118

>> Lees ook: Waarom schrijven regionale schoonmaakbedrijven niet in op Europese aanbestedingen?

Openstaand: Europese openbare aanbestedingsprocedure Schoonmaakdienstverlening Atlas College

Opdrachtgever: Stichting Atlas College
Werkzaamheden: Vaste schoonmaakdienstverlening volgens de voorgeschreven werkprogramma’s en schoonmaakdienstverlening op afroep
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur: 48 maanden, geen verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 17-11-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207133

Openstaand: Openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening Stichting Surplus

Opdrachtgever: Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus
Werkzaamheden: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten voor 2 percelen
Contractduur: 4 jaar, 2 keer 1 jaar verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 17-11-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207179

Openstaand: Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud SCOL

Opdrachtgever: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Werkzaamheden: Het primaire doel van de aanbestedingsprocedure is het contracteren van een professionele Leverancier voor schoonmaakdienstverlening. Daarbij heeft SCOL de volgende subdoelen: (1) Zij wil door Opdrachtnemer ontzorgd worden op het gebied van schoonmaakdienstverlening. Visser ’t Hooft besteedt deze dienstverlening uit en verwacht van Opdrachtnemer dat zij expertise heeft in haar werkveld. Een proactieve houding is dan ook een uitgangspunt. (2) Zij vraagt een schoonmaakkwaliteit uit op basis van AQL niveau 7/7/4. Dit kwaliteitsniveau dient dan ook minimaal (dagelijks) gerealiseerd te worden. (3) Zij wenst een resultaatgericht contract aan te gaan, waarbij Opdrachtnemer haar expertise toepast in de dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Contractduur: 3 jaar, 7 keer verlenging van 1 jaar mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 08-01-2021
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207498

Openstaand: Aanbesteding schoonmaakdiensten

Opdrachtgever: Academisch Ziekenhuis Maastricht
Werkzaamheden: Perceel 1: Reinigen van accommodatie / Perceel 2: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Contractduur: 48 maanden, 4 maal de optie tot verlenging van 1 jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 23-11-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207587

Marktconsultatie Vloerenonderhoud

Opdrachtgever: Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Werkzaamheden: Dit betreft een marktconsultatie inzake “Vloerenonderhoud” ten behoeve van het Leids Universitair Medisch Centrum. Het LUMC is voornemens om in het vierde kwartaal van 2020 vloerenonderhoud middels een Europese aanbesteding op de markt te zetten. Het betreft het uitvoeren van vloerenonderhoud in de patiëntruimten en niet-patiëntenruimten.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206044

Openstaand: 20.153 – BV Schoonmaakdiensten en glasbewassing

Opdrachtgever: Gemeente Edam-Volendam
Werkzaamheden: De inkoopstrategie van deze aanbesteding: Schoonmaakdiensten en glasbewassing is om één inschrijver te contracteren die verantwoordelijk is voor het schoonmaken van een sporthal en twee gymzalen in de gemeente Edam-Volendam (hierna te noemen als Aanbestedende dienst) alsmede één inschrijver te contracteren voor de glasbewassing van verschillende panden in eigendom van de gemeente Edam-Volendam. Betreffende sporthallen, gymzalen en panden staan allemaal in de gemeente Edam-Volendam.
Contractduur: 2 jaar met 2 keer een verlengingsoptie met 2 jaar tot maximaal 31 januari 2029
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 29-10-2020,
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205859

Openstaand: Schoonmaak

Opdrachtgever: RDW
Werkzaamheden: Reguliere schoonmaakdienstverlening (alle ruimten en elementen in de kantoren, keuringshallen en testcentrum) op basis van een resultaatgericht contract, Glasbewassing (gevelglas, koepelglas, separatieglas, entreeglas, dakglas en abri’s), Gevelreiniging, Voorzien in sanitaire middelen (leveren/bijvullen verbruiksartikelen en leveren/onderhouden dispensers, dames hygiëne boxen en schoonloopmatten), Schoonmaakwerkzaamheden buitenterreinen, Dagelijks schoonmaken en bijvullen warme drankenautomaten (keuringslocaties, Testcentrum en ACN Zwolle), Legionellabeheersing, Ongediertebeheersing, Afvoer reststoffen (afval) (inpandig), Extra werkzaamheden (w.o. vloeronderhoud, opleveringsschoonmaak, e.d.), Kwaliteitsmetingen: VSR-KMS (NEN 2075).
Contractduur: 48 maanden, drie keer 1 jaar verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 09-11-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206036

>> Lees ook: Waarom schrijven regionale schoonmaakbedrijven niet in op Europese aanbestedingen?

Gegund: Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing

Opdrachtgever: Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Opdrachtnemer: VLS Schoon!
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening (circa 25 locaties) en glasbewassing (circa 100 locaties) ten behoeve van Sportbedrijf Rotterdam
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205706

Gegund: Schoonmaakdienstverlening

Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen
Opdrachtnemer: Perceel 1: EW Facility Services BV / Perceel 2: Asito B.V. / Perceel 3: CSU B.V. / Perceel 4: Visschedijk Schoonmaak NO BV
Werkzaamheden: De opdracht heeft betrekking op schoonmaakdienstverlening ten behoeve van de gehele RUG op basis van een 50 weken programma. Deze diensten betreffen onder andere: Reguliere schoonmaakwerkzaamheden, zowel dagelijks als periodiek; Extra schoonmaak op afroep; Vullen van de sanitaire apparatuur met sanitaire middelen en het signaleren en doorgeven van storingen aan de sanitaire apparatuur; Doorgeven van (ver)storingen
Selectiecriteria: Kwaliteitscriterium Goed werkgeverschap: 50% \ Kwaliteitscriterium Opmerkingen schoonmakers: 20% / Kwaliteitscriterium Visie per perceel: 30%
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205807

Openstaand: Aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing SRON

Opdrachtgever: Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Werkzaamheden: Het betreft 1 locatie van SRON in Leiden van circa 6673 m2 schoonmaakonderhoud en circa 2607 m2 glasbewassing (enkelzijdig gemeten).
Contractduur: 96 maanden, geen verlenging mogelijk
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 65% / Weging prijs = 35%
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 02-1-2020,
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204376

Openstaand: Reiniging containers droge componenten

Opdrachtgever: Gemeente Roermond
Werkzaamheden: Deze opdracht betreft het 7 dagen per week uitvoeren van reinigingswerkzaamheden bij locaties met containers voor de inzameling van o.a. glas en textiel (droge componenten) welke verspreid staant in de openbare ruimte van de gemeente Roermond.
Contractduur: 24 maanden, tweemaal 1 jaar verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 16-10-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204261

Openstaand: Reinigen Kolken 2021-2024 in Waalwijk

Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk
Werkzaamheden: De dienstverlening betreft de reiniging van de straat/trottoirkolken verspreid over de kernen en het buitengebied van de gemeente Waalwijk en het afvoeren en verwerken van het vrijkomend slib.
Contractduur: 24 maanden, tweemaal 1 jaar verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 19-10-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204350

>> Lees ook: Waarom schrijven regionale schoonmaakbedrijven niet in op Europese aanbestedingen?

Openstaand: Schoonmaak Stations, Tunnels en Eindpunten 2020

Opdrachtgever: HTM Personenvervoer N.V.
Werkzaamheden: Deze aanbesteding betreft het schoonmaken van Stations, Tunnels en Eindpunten van in HTM beheer zijnde locaties. Er worden enkele servicewinkels aan dit perceel toegewezen die ook binnen het werkgebied regio Haaglanden vallen.
Contractduur: 48 maanden, tweemaal 1 jaar verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 03-11-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204734

Openstaand: Schoonmaak en glasbewassing gemeentehuis Bladel

Opdrachtgever: Gemeente Bladel
Werkzaamheden:De overeenkomst bestaat uit de schoonmaak en glasbewassing van het gemeentehuis, aangevuld met taken in het verlengde van deze dienstverlening: het aanvullen van verbruiksartikelen in de sanitaire ruimten en het verhelpen van kleine verstoringen in de sanitaire hulpmiddelen
Contractduur: 2 jaar, met 3 optionele verlengingen van 2 jaar
Selectiecriteria: Weging kwaliteitsborging = 30% / Weging Stabiele gekwalificeerde personeelsbezetting = 30% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 26-10-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204889

Openstaand:  Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland

Opdrachtgever: Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
Object: Ongeveer 26 locaties verdeeld over zeven percelen. Max. 2 percelen bij inschrijver.
Werkzaamheden: Schoonmaak en glasbewassing
Contractduur: 4 jaar en 6 maal een optiejaar
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 75% / Weging prijs = 25%
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 19-10-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202809

>> Lees ook: Waarom schrijven regionale schoonmaakbedrijven niet in op Europese aanbestedingen?

Gegund: Gemeente Almelo

Opdrachtgever: Gemeente Almelo
Opdrachtnemer: Asito
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en specialistisch vloeronderhoud. De glasbewassing wordt op afroep uitgevraagd.
Contractduur: 5 optiejaren
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 85% / Weging prijs = 15%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202140

Gegund: Gemeente Winterswijk

Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk
Opdrachtnemer: Asito
Object: 13 locaties van de gemeente Winterswijk.
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud, glasbewassing, additionele werkzaamheden en afroepwerkzaamheden. De gewenste invulling van het schoonmaakonderhoud is resultaatgericht, er zal gewerkt worden met opleverstaten.
Contractduur:  vijf (5) jaar met verlengingsmogelijkheden van drie (3) maal één (1) jaar.
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202259

>> Lees ook: Succesvol inschrijven op een schoonmaakaanbesteding doe je zo

Gegund: Radboud Universitair Medisch Centrum

Opdrachtgever: Radboud Universitair Medisch Centrum
Opdrachtnemer: Hago Zorg
Werkzaamheden: Schoonmaak en glasbewassing
Contractduur: 5 jaar en 3 maal een optiejaar.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 75% / Weging prijs = 25%
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202909

Gegund: Openbare omgeving Gemeente Venlo

Opdrachtgever: Gemeente Venlo
Opdrachtnemer: Van der Meulen Venlo B.V.
Object: Openbare omgeving
Werkzaamheden: Specialistische reiniging. Graffiti en wildplak verwijderen van hoofdzakelijk gemeentelijke eigendommen. Daarnaast maakt het verwijderen van oliesporen ook onderdeel uit van de opdracht.
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202904

>> Lees ook: Schoonmaakaanbesteding gewonnen: wat nu?

Gegund: OPO IJmond, SBO De Boekanier (niet-openbaar)

Opdrachtgever: OPO IJmond, SBO De Boekanier
Opdrachtnemer: TyClean Bedrijfsdiensten BV
Werkzaamheden: Schoonmaakdiensten
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202901;section=1

Openstaand: DAS Schoonmaakdiensten

Opdrachtgever: Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
Selectiecriteria: Kwaliteitscriterium: 60% / Kostencriterium: 40%
Werkzaamheden: De opdracht omvat alle schoonmaak die nodig is voor een organisatie als Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert te Weert met 2701 leerlingen en 330 medewerkers.
Contractduur: Tot 01-08-2029
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 01-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200384

Openstaand: Schoonmaakdiensten en glasbewassing

Opdrachtgever: Gemeente Weert
Selectiecriteria: Kwaliteitscriterium: 60% / Kostencriterium: 40%
Werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden en glasbewassing. De opdracht is onderverdeeld in 2 percelen, te weten perceel 1 “overige locaties” en perceel 2 “parkeergarages”.
Contractduur: Vier jaar, twee maal twee jaar verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 01-09-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200491

Openstaand: Schoonmaakonderhoud en Sanitaire Voorzieningen

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Selectiecriteria: De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
Werkzaamheden: De verzorging van het schoonmaakonderhoud en de sanitaire voorzieningen in de gebouwen van provincie Flevoland
Contractduur: 12 maanden, 7 maal een verlenging van 12 maanden mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 19-10-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200553

Openstaand: Schoonmaakonderhoud

Opdrachtgever: DevelsteinCollge-Develsingel
Selectiecriteria: Kwaliteitscriterium Open vragen: 50% / Kwaliteitscriterium KPI’s Malus bij onvoldoende KPI’s VSR herkeuring (X%): 5% / Kwaliteitscriterium KPI’s Reservering variabele beloning (Y%): 5% / Kwaliteitscriterium Presentatie: 10% / Prijscriterium: 30%
Werkzaamheden: schoonmaakonderhoud, glasbewassing en specialistisch vloeronderhoud ten behoeve van de locaties van het DevelsteinCollege
Contractduur: 3 jaar, drie (3) maal één (1) jaar verlenging mogelijk
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 25-09-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200820

Openstaand: DAS Schoonmaakdiensten

Opdrachtgever: Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Selectiecriteria: Kwaliteitscriterium: 60% / Kostencriterium: 40%
Werkzaamheden: Schoonmaakdiensten voor Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Contractduur: Tot 01-08-2029
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 01-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200904

Openstaand: Aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing Bonhoeffer College

Opdrachtgever: Stichting Carmelcollege
Selectiecriteria: Kwaliteitscriterium: 65% / Kostencriterium: 35
Werkzaamheden: Het betreft circa 36.646 m2 schoonmaakonderhoud en circa 14.000 m2 glasbewassing.
Contractduur: De contractduur van 3 jaar kan worden verlengd met 5×1 optiejaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 24-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199832

Gegund: Schoonmaakonderhoud

Opdrachtgever: Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.
Opdrachtnemer: Van Holstein Schoonmaakdiensten B.V.
Werkzaamheden: De opdracht betreft het schoonmaakonderhoud en specialistisch vloer onderhoud van de PO locaties van SCO Delft. De glasbewassing wordt op afroep uitgevraagd.
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199782

Openstaand: Schoonmaakartikelen Stroomopwaarts MVS

Opdrachtgever: Stroomopwaarts MVS
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 45% / Weging prijs = 55%
Werkzaamheden: Levering van schoonmaakartikelen incl. instructies voor gebruik en op termijn het overnemen van het voorraadbeheer.
Contractduur: 4 jaar met een optie om nog eens 2 x 1 jaar te verlengen
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 30-09-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198709

Openstaand: Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud Gemeente Hattem

Opdrachtgever: Gemeente Hattem
Object: betreft 7 locaties
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Werkzaamheden: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten, glasbewassing
Contractduur: drie jaren, na deze jaren heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om het contract nog zeven keer te verlengen met één jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 18-09-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198814

Openstaand: Schoonmaak en glasbewassing Het Huis van Waalre

Opdrachtgever: Gemeente Waalre
Werkzaamheden: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten, aangevuld met taken in het verlengde van deze dienstverlening: het aanvullen van verbruiksartikelen in de sanitaire ruimten;het verhelpen van kleine verstoringen in de sanitaire hulpmiddelen
Contractduur: 4 jaar met twee maal de optie tot verlenging voor een periode van 1 jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 28-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198782

Openstaand: Industriële reiniging van petrochemische installatie(delen), logistiek en bijbehorende werkzaamheden

Opdrachtgever: Ministerie van Defensie – Defensie Pijpleiding Organisatie
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Werkzaamheden: Industriële reiniging van petrochemische installatie(delen), logistiek en bijbehorende werkzaamheden
Contractduur: 24 maanden. De raamovereenkomst kan, zonder wijziging van de voorwaarden, worden verlengd met twee periodes van één jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 08-09-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/19878

Openstaand: Schoonmaak Provincie Limburg

Opdrachtgever: Provincie Limburg
Selectiecriteria: De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
Werkzaamheden: Schoonmaak voor het Gouvernement, drie steunpunten, de milieumeetdienst en het Projectbureau Ooijen-Wanssum. Verder omvat deze opdracht taken op het gebied van interne afvalverzameling en het gereedmaken voor transport en het volledig verzorgen van het proces inzake sanitaire middelen en damesverbandcontainers
Contractduur: 4 jaar, verlenging mogelijk van 2 maal 1 jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 21-09-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199164

Rectificatie: Schoonmaakdienstverlening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Werkzaamheden: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten, schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten, reinigingsdiensten
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = uitgesteld naar 20-07-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199143

Openstaand: Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Opdrachtgever: Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Object: circa 10.400 m2 vloeroppervlakte (kantoren, sanitaire ruimten, vergaderruimten en verkeersruimten)
Werkzaamheden: Schoonmaak en glasbewassing
Contractduur: Vier jaar met optie tot eenzijdige verlenging door de DCMR van twee keer één jaar.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 03-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198100

Openstaand: OPOZ

Opdrachtgever: OPOZ
Werkzaamheden: het uitvoeren van schoonmaakonderhoud, glasbewassing en specialistisch vloeronderhoud
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur: Drie jaar met drie maal één optiejaren
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 27-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198472

Openstaand: Veiligheidsregio Drenthe

Opdrachtgever: Veiligheidsregio Drenthe
Werkzaamheden: het schoonmaakonderhoud, de glasbewassing en het specialistisch vloeronderhoud
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 65% / Weging prijs = 35%
Contractduur: Vijf jaar met drie maal de optie tot verlenging met één jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 28-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198603

Openstaand: Rijksschoonmaakorganisatie (RSO)

Opdrachtgever: Rijksschoonmaakorganisatie (RSO)
Werkzaamheden: Voor het borgen van de schoonmaakkwaliteit (zowel technisch als beleving) is behoefte aan verschillende soorten dienstverlening, waaronder: – Kwaliteitsinspecties schoonmaak (VSR-KMS), inclusief inventarisatie; – Kwaliteitsinspecties dieptereiniging horeca;
Contractduur: Twee jaar met optie voor verlenging van twee  maal maximaal twaalf maanden.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 31-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198323

Openstaand: Gemeente ’s Hertogenbosch

Opdrachtgever: Gemeente ’s Hertogenbosch
Object: Perceel 1 = Sport en Maaspoort / Perceel 2 = Brede Bossche Scholen en kantoren
Werkzaamheden: Het dagelijks schoonmaakonderhoud en glasbewassing voor twee percelen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 800 / Weging prijs = 200
Contractduur: Drie jaar met maximaal vier verlengingsjaren
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 02-09-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198497

Openstaand: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht

Opdrachtgever: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
Object: Verdeeld in vier percelen
Werkzaamheden: Het schoonmaken van onderstaande locaties vallend onder OPOD, volgens de opgestelde en bijgevoegde werkprogramma’s, waarbij flexibiliteit geboden wordt in de dienstverlening op de verschillende locaties tegen een vooraf overeengekomen budget. Het beschikbare budget bedraagt € 284.518,60 exclusief btw op jaarbasis. In dit bedrag zijn alle werkzaamheden opgenomen, waaronder minimaal de in het bijgevoegde werkprogramma opgenomen werkzaamheden.
Contractduur: 96 maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 02-09-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198269

Openstaand: Glasbewassing Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Opdrachtgever: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Werkzaamheden: Perceel 1 ) Den Haag het wassen van de binnenkant van het gevelglas en het separatieglas en daarmee verband houdende diensten. Perceel 2) Heerlen het wassen van het de binnen- en buitenkant van het gevelglas en het separatieglas en daarmee verband houdende diensten.
Contractduur: Drie jaar met één optiejaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 16-09-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198552

Gegund: Stichting Wijzers in Onderwijs

Opdrachtgever: Stichting Wijzers in Onderwijs
Opdrachtnemer: Essential Schoonmaakdiensten B.V.
Object: 8 schoollocaties van Wijzers in onderwijs in Echt. Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 7.729 m2. Het totaal aantal m2 glasbewassing dubbelzijdig gemeten bedraagt ca 3.799 m2.
Werkzaamheden: Schoonmaak en glasbewassing
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198458

Gegund: Stichting Grafisch Lyceum Utrecht

Opdrachtgever: Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Opdrachtnemer: Hago
Object: 2 schoollocaties. De totale hoeveelheid schoon te houden vloeroppervlak in schoonmaakonderhoud bedraagt ca. 20.500 m². De totale hoeveelheid te bewassen m² glas bedraagt ca. 2.000 m².
Werkzaamheden: Schoonmaak en glasbewassing
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 71,25 / Weging prijs = 28,75
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198467

Gegund: Scala College

Opdrachtgever: Scala College
Opdrachtnemer: Rijnvicus B.V.
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening. Het betreft een openbare Europese Aanbesteding waarbij de deelname conform artikel 2.82 van de Aanbestedingswet is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid, mits ten minste 30% van de werknemers van deze werkplaatsen, onderneming of programma’s gehandicapte of kansarme werknemers zijn.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 55% / Weging prijs = 45%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197996

Gegund: Glasbewassing Gemeente Eindhoven

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
Opdrachtnemer: Bakermans Schoonmaakbedrijf B.V.
Werkzaamheden: Glasbewassing van 14 gebouwen van de Gemeente Eindhoven.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 40% / Weging prijs = 60%
Waarde: 75.000,00 euro
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198079

Gegund: Stichting Maatvast Haarlemmermeer (niet-openbaar)

Opdrachtgever: Stichting Maatvast Haarlemmermeer
Opdrachtnemer: Asito
Object: Dorps- en buurthuizen
Werkzaamheden: het schoonmaken van alle locaties van Maatvast voor een geraamde omvang van 5.300 uur exclusief periodieke werkzaamheden. Eventueel uit te breiden met handdoeken, theedoeken en schoonmaakdoeken wassen en sanitaire apparatuur en verbruiksmiddelen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 75% / Weging prijs = 15%
Waarde: 171.935,00 euro
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198577

NIET Gegund: Stichting Kom Leren

Uitleg stopzetting aanbestedingsprocedure: Opdrachtgever heeft slechts één inschrijving ontvangen hierdoor is het concurrentieniveau te laag. Op grond van het contractvrijheidsbeginsel wordt deze aanbesteding ingetrokken.

Opdrachtgever: Stichting Kom Leren
Object: Twintig locaties (scholen en een bestuursbureau)
Werkzaamheden: marktconform schoonmaakcontract met een schoonmaakdienstverlener waarbij bijgedragen wordt aan het algemene gevoel van welzijn op de werkplek, in de klas en haar omgeving. Dagelijks en periodiek schoonmaken van scholen.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198447

Openstaande aanbesteding: CSG Liudger

Opdrachtgever: CSG Liudger
Object: Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Oost Friesland (perceel 1), Stichting Christelijke Scholengemeenschap Lauwers College en stichting Campus Kollum (gezamenlijk perceel 2). Doelstelling van deze aanbesteding is om per stichting met één geschikte opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan die kan voorzien in de behoefte naar schoonmaakdiensten en glasbewassing. Deze aanbesteding is dus gericht op drie verschillende overeenkomsten, verdeeld over 2 percelen. De inschrijver met de beste B-PKV in perceel 2 verkrijgt derhalve twee overeenkomsten. CSG Liudger publiceert deze overheidsopdracht mede namens het CSG Lauwers College en stichting Campus Kollum.
Contractduur: Maximaal 10 jaar. Elke 2 jaar wordt verlenging heroverwogen.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 30-06-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197952

Openstaande aanbesteding: Stichting Trinamiek

Opdrachtgever: Stichting Trinamiek (stichting voor katholiek, openbaar en algemeen-bijzonder primair en voortgezet onderwijs)
Object: Schoollocaties zijn opgedeeld in vijf percelen (inschrijver krijgt er maximaal twee gegund)
Werkzaamheden: Uitvoeren van de schoonmaakdienstverlening op de scholen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 100%
Contractduur: 96 maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 14-07-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196887

Inschrijven op een aanbesteding
Schoonmaakaanbesteding

Lees hier alle ins en outs

Openstaande aanbesteding: RSG Enkhuizen

Opdrachtgever: RSG Enkhuizen
Object: Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 10.225 m2.
Werkzaamheden: Schoonmaken van scholen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur: Maximale duur van acht (8) jaar, te weten een vaste periode van drie (3) jaar, waarvan het eerste jaar geldt als proeftijd, met de mogelijkheid tot verlenging door Opdrachtgever tot vijfmaal (5x) een (1) jaar.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 07-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196883

Openstaande aanbesteding: Stichting PCBO Apeldoorn

Opdrachtgever: Stichting PCBO Apeldoorn
Object: Basisscholen
Werkzaamheden: schoonmaakdienstverlening, glasbewassing en specialistisch periodiek vloeronderhoud
Contractduur: vijf (5) jaar met drie (3) maal de optie tot verlening met één jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 14-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196758

Openstaande aanbesteding: Gemeente Smallingerland

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing van 1 hoofdgebouw (gemeentehuis) en een bijgebouw
Contractduur: Drie jaar met drie optiejaren
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 19-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196604

Openstaande aanbesteding: Universiteit Maastricht

Opdrachtgever: Universiteit Maastricht
Werkzaamheden: De schoonmaak van de verschillende ruimtes in de gebouwen van Universiteit Maastricht in Maastricht. Het betreft hier onder andere de onderwijsruimten, laboratoria en kantoren.
Contractduur: Vijf jaar, met optie tot verlenging met eenmalig twee jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 20-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197379


LEES OOK: 10 tips voor het inschrijven op een schoonmaakaanbesteding


Openstaande aanbesteding: Avans Hogeschool Tilburg

Opdrachtgever: Avans Hogeschool Tilburg
Werkzaamheden: Perceel 1 = Het verzorgen van alle benodigde schoonmaakactiviteiten voor alle gebouwen van Avans en de handling en de algehele aansturing van de leverancier van Perceel 2 voor wat betreft de sanitaire middelen. / Perceel 2 = Het leveren van Full-service dienstverlening op basis van huur voor alle benodigde sanitaire voorzieningen voor alle panden van Avans.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur: Vijf jaar met de mogelijkheid de overeenkomst vijf (5) maal te verlengen met een periode van maximaal twaalf (12) maanden.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 20-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196813

Openstaande aanbesteding: Driestar College

Opdrachtgever: Driestal college
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en specialistisch vloeronderhoud voor de locaties van de Opdrachtgever. De glasbewassing wordt op afroep uitgevraagd. Het gaat om onderijwslocaties.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur: Drie jaar en kan vijf keer met één jaar worden verlengd
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 20-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196877

Openstaande aanbesteding: Gemeente Waalre

Opdrachtgever: Gemeente Waalre
Object: Het gemeentelijke gebouw, “Het Huis van Waalre”, gelegen aan de Kon. Julianalaan 19 te Waalre.
Werkzaamheden: De overeenkomst bestaat uit de schoonmaak en glasbewassing van Het Huis van Waalre, aangevuld met taken in het verlengde van deze dienstverlening: het aanvullen van verbruiksartikelen in de sanitaire ruimten;het verhelpen van kleine verstoringen in de sanitaire hulpmiddelen.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur: Vier jaar, met tweemaal de optie tot verlenging met één jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 28-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196717


LEES OOK: Schoonmaak aanbesteden: alles wat je moet weten


Openstaande aanbesteding: Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Opdrachtgever: Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Object: Het betreft circa 3.400 m2 vloeroppervlak en 1.400 m2 glasoppervlak in Zoetermeer
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 80% / Weging prijs = 20%
Contractduur: Vier jaar met één bonusjaar. Na dit bonusjaar kan SBB het contract nogmaals met 5 maanden verlengen.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 03-09-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196558

Openstaande aanbesteding: Tramschoonmaak Utrecht

Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Werkzaamheden: Het schoonmaken van de Trams, haltes en de werkplaats van de provincie Utrecht.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 50% / Weging prijs = 50%
Contractduur: 48 maanden/4 jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 18-09-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197058

Openstaande aanbesteding: Scholengroep Pompeblêd

Opdrachtgever: Scholengroep Pompeblêd
Werkzaamheden: Perceel 1 = reguliere schoonmaak en afroepwerkzaamheden / Perceel 2 = gevelglasbewassing / Perceel 3 = periodiek vloeronderhoud (op afroep)
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30% (Perceel 1) / Weging kwaliteit = 65% / Weging prijs = 35% (Perceel 2) / Weging kwaliteit = 60% / weging prijs = 40% (perceel 3)
Contractduur: 4 jaar, verlenging is mogelijk met  een termijn van maximaal 3 keer 2 optiejaren van toepassing,
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 18-09-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196989

Gegund: Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee

Opdrachtgever: Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee
Opdrachtnemers: Breedweer Facilitaire Diensten (Perceel 1) en CSU (Perceel 2,3 en 4)
Object: Verdeeld in percelen. Perceel 1 = 24 locaties met totaal ongeveer 23.850 m² vloeroppervlakte. Binnen de locatie zijn kantoren/vergaderruimten, sanitaire ruimten, leslokalen en verkeersruimten.te onderscheiden. Voor perceel 1 geldt dat de aanbesteding een ‘sociale aanbesteding’ betreft en is voorbehouden aan ‘sociale ondernemers’. / Perceel 2 = betreft 11 locaties met totaal ongeveer 5.475 m² vloeroppervlakte. Binnen de locatie zijn kantoren/vergaderruimten, sanitaire ruimten, leslokalen en verkeersruimten.te onderscheiden. / Perceel 3 = betreft 7 locaties met totaal ongeveer 4.850 m² vloeroppervlakte. / Perceel 4 = betreft 12 locaties met totaal ongeveer 12.165 m² vloeroppervlakte.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 95% / Weging prijs = 5%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196617

Gegund: Un1ek Onderwijs

Opdrachtgever: Un1ek Onderwijs
Opdrachtnemer: CSU
Object: UN1EK bestaat uit 22 kinderopvang- en onderwijslocaties. De kinderopvanglocaties verzorgen zelf het regulier schoonmaakonderhoud. Hier dient uitsluitend glasbewassing uitgevoerd te worden. Bij de onderwijslocaties dient het regulier schoonmaakonderhoud op resultaatgerichte wijze uitgevoerd te worden. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, waarin op inspanningsgerichte wijze gewerkt wordt.
Werkzaamheden: Regulier schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Waarde: 393.500,00 EUR
Contractduur: Drie jaren. Na deze jaren heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om het contract nog zeven keer te verlengen met één jaar.
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196846

Gewonnen, wat nu?

Alles over de opstartfase

Gegund: Gymlocaties gemeente Hengelo

Opdrachtgever: Gemeente Hengelo
Opdrachtnemer: De Ster Bedrijfsdiensten
Werkzaamheden: De schoonmaak van de gymlocaties in het beheer van de gemeente Hengelo. Het betreft de reguliere schoonmaak alsook de specialistische reiniging van de sportvloeren.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit – borging kwaliteit = 30 / Weging kwaliteit – flexibiliteit en continuïteit = 50 / Weging kwaliteit – milieu en duurzaamheid = 20 / Weging prijs = 60
Waarde: 290.000 EUR
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197859

Gegund: Stichting ZAAM

Opdrachtgever: Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Opdrachtnemer: Sereno Schoonmaakbedrijf en CSU
Object: Opgedeeld in twee percelen aan de hand van type/soort onderwijs
Werkzaamheden: Dagelijkse en periode schoonmaakwerkzaamheden
Contractduur: allereerst een proefperiode van 6 maanden aan te gaan, daarna één overeenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van twee (2) jaar en een verlenging daarna van tienmaal 1 jaar.
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196724

Gegund: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe

Opdrachtgever: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Opdrachtnemer: CSU
Object: 8 locaties in Assen, Emmen en Meppel.
Werkzaamheden: Schoonmaak, glasbewassing en sanitaire voorzieningen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 65% / Weging prijs = 35%
Waarde: 2.400.000 EUR
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196725

Gegund: Gemeente Raalte

Opdrachtgever: Gemeente Raalte
Opdrachtnemer: Novon (Perceel 1) en NIVO Noord (Perceel 2)
Object: Perceel 1 = Gemeentehuis / Perceel 2 = Gemeentewerf
Werkzaamheden: per perceel het dagelijks (deels) resultaatgericht schoonmaakonderhoud en het periodieke vloeronderhoud op de locaties van de gemeente Raalte.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 85% / Weging prijs = 15%
Waarde: 298.000
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196534

Openstaand: GVB

Opdrachtgever: GVB
Werkzaamheden: de schoonmaak van alle tramvoertuigen (enkel interieur) op zowel de Havenstraat, de Lekstraat, en de tijdelijke IJtramstalling, waarbij de vloot van 200 voertuigen (door de instroom van 15G voertuigen) tot 2024 minimaal oploopt naar 263 voertuigen en 4 locaties (2 remises, 2 opstelterreinen).
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Contractduur: 3 jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 23-04-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189148

Openstaand: Ministerie SZW

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Object: Op het voormalig vliegveld Valkenburg ontstaat een mooi gelegen en duurzame woonwijk. De toekomstige woonwijk biedt ruimte aan maximaal 5.000 woningen en voorzieningen. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar en de huidige beheerder van het terrein en de ca. 60 gebouwen. Onder de noemer transformatie werkt het RVB aan een passend beheer en gebruik van de locatie en de gebouwen en wil het een inspirerende omgeving creëren voor ondernemers passend bij de toekomstige ontwikkeling van Valkenburg tot een hoogwaardige en gevarieerde locatie voor wonen, werken en recreëren.
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud voormalig vliegveld Vakenburg
Contractduur: vier (4) jaar, met een optie voor verlenging van maximaal vier (4) maal met maximaal twaalf (12) maanden per keer.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 21-04-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189525

Openstaand: Iris Kampen

Opdrachtgever: Iris Kampen
Object: Er is sprake van het schoonmaken van 14 scholen verdeeld over 16 gebouwen. In totaal gaat het om circa 15.077 bruto vierkante meter.
Werkzaamheden: Het dagelijks schoonmaken van alle scholen van IRIS, met als basis het opgestelde werkprogramma, waarbij flexibiliteit geboden wordt in de dienstverlening op de verschillende scholen. Naast de reguliere dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden dient periodiek vloeronderhoud en op afroep voorkomende (schoonmaak)diensten te worden uitgevoerd.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Contractduur: 6 jaar, met voor Opdrachtgever de mogelijkheid van twee (2) keer een verlenging van twee (2) jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 20-04-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189536

Openstaand: Paraat Scholen

Opdrachtgever: Paraat Scholen / Bestuurskantoor Reflexis
Object: acht basisscholen in Ulft en omliggende dorpen
Werkzaamheden: De opdracht bestaat uit dagelijks en periodiek schoonmaak en glasbewassing.  De schouw is een verplicht onderdeel van de aanbesteding is en zal plaatsvinden op 20 maart 2020.
Contractduur: 60 maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 20-04-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189248

Gegund: Gemeente Leiden

Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Opdrachtnemer: Asito
Object: Gymzalen en sporthallen. In totaal gaat het om twintig sportlocaties
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189369

Openstaand: Radboud Universitair Medisch Centrum

Opdrachtgever: Radboud Universitair Medisch Centrum
Werkzaamheden: Schoonmaak en glasbewassing
Contractduur: 5 jaar en 3 maal een optiejaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 29-04-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188997

Openstaand: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe

Opdrachtgever: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Object: 8 locaties in Assen, Emmen en Meppel.
Werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden, Glasbewassing en Sanitaire Voorzieningen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 65% / Weging prijs = 35%
Contractduur: 36 maanden plus de eenzijdige optie van Opdrachtgever om de Overeenkomst zes keer te verlengen voor een periode van zes maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 20-04-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189006

Gegund: Oasen N.V.

Opdrachtgever: Oasen N.V.
Opdrachtnemer: Asito
Object: hoofdlocatie en de productielocaties (nutssector)
Werkzaamheden: schoonmaakdienstverlening, glasbewassing en daarnaast de levering van sanitaire voorzieningen.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit ambitieniveau = 24% / Weging kwaliteit duurzaamheid = 15% / Weging kwaliteit social return = 15% / Weging kwaliteit risicodossier = 6% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188528

Gegund: Glasbewassing Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Opdrachtgever: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Opdrachtnemer: Fortron
Object: 8 locaties in Amsterdam met deels een monumentaal karakter. De te bewassen oppervlakte glas van de gebouwen in de onderhavige aanbesteding betreft circa 33.500 m2. De gebouwen zijn met name gesitueerd in het centrum van Amsterdam.
Werkzaamheden: Glasbewassing
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 81,63 / Weging prijs = 18,37
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188861

Openstaand: Glasbewassing Gemeente Eindhoven

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
Werkzaamheden: Glasbewassing van 14 gebouwen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 40% / Weging prijs = 60%
Contractduur: De initiële looptijd van de Overeenkomst is drie (3) jaar. Opdrachtgever kan maximaal drie (3) keer besluiten de Overeenkomst te verlengen met een (1) jaar.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 06-04-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188321

Openstaand: Scholengemeenschap De Rooi Pannen

Opdrachtgever: Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Object: Circa 21.000 m2 vloeroppervlakte verdeeld over 3 locaties in Eindhoven en Tilburg.
Werkzaamheden: leveren van regulier dagelijks schoonmaakonderhoud op basis van resultaatgerichte schoonmaak en het periodieke onderhoud op basis van handelingsgerichte schoonmaak.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 80% / Weging prijs = 20%
Contractduur: De looptijd van de overeenkomst bedraagt 4 jaar met een optie tot verlenging met 2 maal 2 jaar.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 17-03-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/185773

Vooraankondiging: Gemeente Hengelo

Opdrachtgever: Gemeente Hengelo
Object: 16 gymzalen
Werkzaamheden: Schoonmaak gymlocaties. Het betreft de reguliere schoonmaak alsook de specialistische reiniging van de sportvloeren.
Status en datum: Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de opdracht: 23-03-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188257

Gegund: Max-Planck-Institute for Psycholinguistics

Opdrachtgever: Max-Planck-Institute for Psycholinguistics
Opdrachtnemer: Asito
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud van circa 7.000 m2.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188233

Gegund: Gemeente Waadhoeke

Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
Opdrachtnemers: Schoon&Zn V.O.F. (perceel 1) en Buwalda Multiservice Nederland B.V. (perceel 2)
Object: Perceel 1 = Hoofdlocatie / Perceel 2 = Buitenlocaties
Werkzaamheden: Gemeente Waadhoeke is verantwoordelijk voor onder andere de schoonmaakdienstverlening van de gebouwen vallende onder de gemeente. Deze dienstverlening is momenteel uitbesteed aan verschillende schoonmaakdienstverleners. Gemeente Waadhoeke wil het aantal dienstverleners beperken en een samenwerking aangaan met waarbij kwaliteit, sociale verantwoordelijkheid, partnership en transparantie centraal staan. Glasbewassing maakt onderdeel uit van het contract
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188492

Gegund: PCBO Tytsjerksteradiel (Alpha)

Opdrachtgever: PCBO Tytsjerksteradiel
Opdrachtnemer: RKB Vitesse Dokkum
Soort aanbesteding: Niet-openbaar / Nadere uitvraag vanuit het Dynamisch Aankoop Systeem 120771 DAS Schoonmaakdiensten.
Object: Alpha / Waarde aanbesteding = €11.106,61
Werkzaamheden: Schoonmaak van scholen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188442

Gegund: PCBO Tytsjerksteradiel (De Klimstien)

Opdrachtgever: PCBO Tytsjerksteradiel
Opdrachtnemer: NIVO Noord
Soort aanbesteding: Niet-openbaar / Nadere uitvraag vanuit het Dynamisch Aankoop Systeem 120771 DAS Schoonmaakdiensten.
Object: De Klimstien / Waarde aanbesteding = €15.809,69
Werkzaamheden: Schoonmaak van scholen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188445

Gegund: PCBO Tytsjerksteradiel (De Reinbôge)

Opdrachtgever: PCBO Tytsjerksteradiel
Opdrachtnemer:  NIVO Noord
Soort aanbesteding: Niet-openbaar / Nadere uitvraag vanuit het Dynamisch Aankoop Systeem 120771 DAS Schoonmaakdiensten.
Object: De Reinbôge / Waarde aanbesteding = €15.739,90
Werkzaamheden: Schoonmaak van scholen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188450

Gegund: PCBO Tytsjerksteradiel (De Wrâldpoarte)

Opdrachtgever: PCBO Tytsjerksteradiel
Opdrachtnemer:  NIVO Noord
Soort aanbesteding: Niet-openbaar / Nadere uitvraag vanuit het Dynamisch Aankoop Systeem 120771 DAS Schoonmaakdiensten.
Object: De Wrâldpoarte / Waarde aanbesteding = €17.100,17
Werkzaamheden: Schoonmaak van scholen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188454

Gegund: PCBO Tytsjerksteradiel (Dûbel Ien)

Opdrachtgever: PCBO Tytsjerksteradiel
Opdrachtnemer:  NIVO Noord
Soort aanbesteding: Niet-openbaar / Nadere uitvraag vanuit het Dynamisch Aankoop Systeem 120771 DAS Schoonmaakdiensten.
Object: Dûbel Ien / Waarde aanbesteding = €9.336,72
Werkzaamheden: Schoonmaak van scholen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188457

Gegund: PCBO Tytsjerksteradiel (It Bynt)

Opdrachtgever: PCBO Tytsjerksteradiel
Opdrachtnemer:  NIVO Noord
Soort aanbesteding: Niet-openbaar / Nadere uitvraag vanuit het Dynamisch Aankoop Systeem 120771 DAS Schoonmaakdiensten.
Object: It Bynt / Waarde aanbesteding = €17.811,98
Werkzaamheden: Schoonmaak van scholen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188462

Gegund: PCBO Tytsjerksteradiel (De Arke)

Opdrachtgever: PCBO Tytsjerksteradiel
Opdrachtnemer: CSU
Soort aanbesteding: Niet-openbaar / Nadere uitvraag vanuit het Dynamisch Aankoop Systeem 120771 DAS Schoonmaakdiensten.
Object: De Arke / Waarde aanbesteding = €27.631,93
Werkzaamheden: Schoonmaak van scholen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188444

Gegund: PCBO Tytsjerksteradiel (Ichthusschool)

Opdrachtgever: PCBO Tytsjerksteradiel
Opdrachtnemer:  CSU
Soort aanbesteding: Niet-openbaar / Nadere uitvraag vanuit het Dynamisch Aankoop Systeem 120771 DAS Schoonmaakdiensten.
Object: Ichthusschool / Waarde aanbesteding = €19.707,19
Werkzaamheden: Schoonmaak van scholen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188461

Gegund: PCBO Tytsjerksteradiel (Paadwizer)

Opdrachtgever: PCBO Tytsjerksteradiel
Opdrachtnemer:  CSU
Soort aanbesteding: Niet-openbaar / Nadere uitvraag vanuit het Dynamisch Aankoop Systeem 120771 DAS Schoonmaakdiensten.
Object: Paadwizer / Waarde aanbesteding = €20.824,94
Werkzaamheden: Schoonmaak van scholen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188463

Openstaand: Stichting Het Rijnlands Lyceum

Opdrachtgever: Stichting Het Rijnlands Lyceum
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en specialistisch vloeronderhoud
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 85% / Weging prijs = 15%
Contractduur: Vier jaar. Optiejaren: drie (3) maal één (1) jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 16-04-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187627

Openstaand: Gemeente Almelo

Opdrachtgever: Gemeente Almelo
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en specialistisch vloeronderhoud voor de locaties van Opdrachtgever. De glasbewassing wordt op afroep uitgevraagd.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 85% / Weging prijs = 15%
Contractduur: Vijf jaar. Optiejaren: vijf (5) maal één (1) jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 13-04-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187642

Openstaand: Stichting Nutsscholen Breda

Opdrachtgever: Stichting Nutsscholen Breda
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening van stichting Nutsscholen Breda
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur: Twee jaar. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst vier keer met één jaar te verlengen.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 06-04-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187689

Openstaand: Gemeente Utrecht

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Werkzaamheden: Het leveren van schoonmaakmiddelen en -materialen én het verzorgen van advies/training omtrent het gebruik van middelen en materialen op locaties waar medewerkers zelf schoonmaken. Het betreft met name gemeentelijke sportaccommodaties, zwembaden, wasstraten/wasplaatsen en kleine kantoorlocaties.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 55% / Weging prijs = 45%
Contractduur: Twee jaar. Twee keer een jaar verlenging is mogelijk.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 30-03-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187672
Extra: De Gemeente Utrecht heeft deze aanbesteding al eens eerder in de markt gezet. Toen bleek echter dat de procedure een fout bevatte. Op basis van vragen in de nota van inlichtingen heeft de gemeente toen het prijsinvulformulier herzien. Door deze wijzigingen was er een onregelmatigheid ontstaan in de formule zoals deze was opgenomen in het prijsinvulformulier. Daardoor zag de gemeente zich genoodzaakt om die aanbesteding in te trekken. De huidige, hier besproken aanbesteding, is dus een heraanbesteding.

Openstaand: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Opdrachtgever: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Object: Ambassade Brussel
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening en overige diensten met betrekking tot één kantoorgebouw van circa 9.000 m2 Bruto Vloer Oppervlakte en totale glasoppervlakte van circa 6.000 m2 van één kantoorgebouw en vier residenties.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 100%. Daarnaast wordt genoemd: “De omvang van de opdracht bedraagt ongeveer € 1.336.000 exclusief Btw. Dit is gebaseerd op de dienstverlening gedurende de komende 8 jaar. Per jaar bedraagt de omvang van de opdracht ongeveer €167.000.”
Contractduur: Vaste looptijd van twee (2) jaar. Na deze initiële looptijd kan de overeenkomst zes keer met maximaal één (1) jaar per keer worden verlengd.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 10-03-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/185650

Gegund: Waterschap Brabantse Delta

Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta
Opdrachtnemer: CSU
Werkzaamheden: Het verzorgen van het dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud, inclusief glasbewassing, met een resultaatgericht karakter in het werkgebied van het waterschap. ​Daarnaast betreft de opdracht het op afroep reinigen van diverse gemalen.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186197

Gegund: Gemeente Eindhoven

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
Opdrachtnemer: Fonville Schoonhouden
Object: Nationaal zwemcentrum de Tongelreep & Ir. Ottenbad
Werkzaamheden: Schoonmaak
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 30% / Weging prijs = 70%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/185808

Openstaand: Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee

Opdrachtgever: Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee
Object: Verdeeld in vier percelen.

 1. Perceel 1: betreft 24 locaties met totaal ongeveer 23.850 m² vloeroppervlakte. Binnen de locatie zijn kantoren/vergaderruimten, sanitaire ruimten, leslokalen en verkeersruimten te onderscheiden. Voor perceel 1 geldt dat de aanbesteding een ‘sociale aanbesteding’ betreft en is voorbehouden aan ‘sociale ondernemers’.
 2. Perceel 2: betreft 11 locaties met totaal ongeveer 5.475 m² vloeroppervlakte. Binnen de locatie zijn kantoren/vergaderruimten, sanitaire ruimten, leslokalen en verkeersruimten.te onderscheiden.
 3. Perceel 3: betreft 7 locaties met totaal ongeveer 4.850 m² vloeroppervlakte. Binnen de locatie zijn kantoren/vergaderruimten, sanitaire ruimten, leslokalen en verkeersruimten.te onderscheiden.
 4. Perceel 4: betreft 12 locaties met totaal ongeveer 12.165 m² vloeroppervlakte. Binnen de locatie zijn kantoren/vergaderruimten, sanitaire ruimten, leslokalen en verkeersruimten.te onderscheiden.

Werkzaamheden: Schoonmaken van scholen.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 95% / Weging prijs = 5%
Contractduur: Drie jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 03-04-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187157

Openstaand: Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Facilitair Bureau Gemeente Amsterdam
Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden van fietsenstallingen, parkeergarages en -terreinen die in beheer zijn van de gemeente Amsterdam.
Kerndoelstellingen: De kerndoelstellingen van de Opdracht richten zich op het bewerkstelligen van een zo groot mogelijke schoonbeleving bij gebruikers van fietsenstallingen, parkeergarages en -terreinen, het bewerkstelligen van zo groot mogelijke bijdrage aan duurzaamheid en social return bij de uitvoering van de Opdracht, en het overnemen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de schoonmaakdienstverlening op basis van dagelijks en periodiek onderhoud met de hoogst haalbare kwaliteit conform de werkprogramma’s en stelt waar nodig verbeteringen ten behoeve van de kwaliteit voor. Contractant voert de opdracht uit en dragen bij aan de kostenbeheersing bij inzet van Mensen, Middelen en Materialen.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 75% / Weging prijs = 25%
Contractduur: Twee (2) jaar met een optie tot verlengen van vier (4) keer één (1) jaar.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 31-03-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187057

Openstaand: SintLucas

Opdrachtgever: SintLucas
Object: Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 29.229 m2: vestiginglocatie Eindhoven 14.857 m2 en vestiginglocatie Boxtel 14.372 m2. Het totaal aantal m2 glasbewassing dubbelzijdig gemeten bedraagt ca 14.600 m2.
Werkzaamheden: Het verzorgen van de schoonmaakdienstverlening en de glasbewassing op de twee vestigingslocaties van SintLucas in Eindhoven en Boxtel.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur: Maximale duur van zeven (7) jaar, te weten een vaste periode van drie (3) jaar, waarvan het eerste jaar geldt als proeftijd, met de mogelijkheid tot verlenging door opdrachtgever tot viermaal (4x) een (1) jaar.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 30-03-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187358

Openstaand: Rijksuniversiteit Groningen

Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen
Object: De aanbesteding is verdeeld in 4 percelen, op basis van geografische ligging (2 percelen Zernikecampus en 1 perceel binnenstad). Perceel 4 wordt voorbehouden aan een sociale onderneming
Werkzaamheden: De opdracht heeft betrekking op schoonmaakdienstverlening ten behoeve van de gehele RUG op basis van een 50 weken programma. Deze diensten betreffen onder andere: Reguliere schoonmaakwerkzaamheden, zowel dagelijks als periodiek; Extra schoonmaak op afroep; Vullen van de sanitaire apparatuur met sanitaire middelen en het signaleren en doorgeven van storingen aan de sanitaire apparatuur. Doorgeven van (ver)storingen. Voor alle schoonmaak werkzaamheden wordt een resultaatgerichte aanpak gehanteerd.
Contractduur: De RUG wil een overeenkomst sluiten met één inschrijver per perceel voor de periode van drie jaar, met een optie tot verlenging van eenmaal twee jaar en vervolgens drie maal één jaar. De totale maximale looptijd van de overeenkomst komt daarmee op acht jaar.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 30-03-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187303

Openstaand: Stichting Wijzers in onderwijs

Opdrachtgever:  Stichting Wijzers in onderwijs
Object: 8 schoollocaties van Wijzers in onderwijs in Echt. Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 7.729 m2. Het totaal aantal m2 glasbewassing dubbelzijdig gemeten bedraagt ca 3.799 m2.
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing
Contractduur: Maximale duur van zeven (7) jaar, te weten een vaste periode van drie (3) jaar, waarvan het eerste jaar geldt als proeftijd, met de mogelijkheid tot verlenging door Opdrachtgever tot viermaal (4x) een (1) jaar.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 24-03-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187044

Openstaand: GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant

Opdrachtgever: GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant
Object: 35 locaties die verspreid liggen in Midden-en West-Brabant
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing. Beide deelnemende entiteiten (GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant) zullen als separate contractpartijen fungeren en dus een eigen overeenkomst (in de vorm van een opdrachtbrief) krijgen met ieder dezelfde Opdrachtnemer
Contractduur: Drie jaar met optie tot verlenging
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 23-03-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187325

Openstaand: Gemeente de Fryske Marren

Opdrachtgever: Gemeente de Fryske Marren
Werkzaamheden: Het verzorgen van het dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud inclusief glasbewassing op een 22-tal locaties. De opdracht betreft werkzaamheden met een resultaat gericht karakter.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 80% / Weging prijs = 20%
Contractduur: Vier jaar, met een aan de opdrachtgever toekomende optie tot verlenging van maximaal twee (2) maal één (1) jaar.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 17-03-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186334

Openstaand: Politie

Opdrachtgever: Politie Nederland
Werkzaamheden: Reinigen van datacenters
Contractduur: 60 maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 12-03-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186504

Openstaand, niet-openbaar: Dr. Nassau College

Opdrachtgever: Dr. Nassau College
Aantal beoogde kandidaten: Vijf
Werkzaamheden: het geheel aan schoonmaak (dagelijks, periodiek, vloeronderhoud en eventueel op afroep de glasbewassing aan de binnenzijde) op alle schoollocaties en het bestuursbureau van het Dr. Nassau College.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Contractduur: 72 maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 23-03-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186571

Openstaand, niet-openbaar: Stichting Veluwse Onderwijsgroep

Opdrachtgever: Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Aantal beoogde kandidaten: 5
Werkzaamheden: Het geheel aan schoonmaak (dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud alsmede vloeronderhoud) op de locaties Veluwse College Mheenpark en Veluws College Twello.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur: 72 maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 02-03-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186341

Gegund: NS-Groep

Opdrachtgever: NS-Groep
Opdrachtnemers: CSU (perceel 2), Asito (perceel 3 en 4) en Victoria Schoonmaak (perceel 1)
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening kantoren en de productieomgeving van de NedTrain werkplaatsen. Inclusief:

 • Reguliere/dagelijkse schoonmaak: Schoonmaak werkplaatsen in alle aanwezige ruimtesoorten (o.a. werkplaats/werkputten, kantoren, vergaderruimtes, bedrijfsrestaurant, lunch/pauzeruimte, verkeersruimte, sanitair, was- en kleedruimte, archief, magazijn, technische ruimte etc.), en inzameling van afval (conform de voorgeschreven procedures van NS);
 • Sanitaire supplies en sanitaire middelen (o.a. hygiëneboxen, schoonloopmatten)
 • Periodieke schoonmaak: Glasbewassing (zowel binnen als buiten), Buitenruimte(s) met rookabri, afvalbakken, zwerfafval (terrein) en Dieptereiniging van keuken/kantine/bedrijfsrestaurant;
 • Optioneel: Periodieke gevelreiniging.

Contractduur: 4 jaren met de mogelijkheid tot verlenging van 2 x 2 jaar
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186322

Gegund: Stichting Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Opdrachtgever: Stichting Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Opdrachtnemer: Succes Schoonmaak
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 85% / Weging prijs = 15%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187259;section=1

Gegund: Waterschap Rivierenland

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Opdrachtnemers: Nederijn Schoonmaak (perceel 1) en Gom Schoonhouden (Percelen 2,3 en 4)
Object: De locaties bestaan onder andere uit kantoren, sanitaire ruimten, vergaderruimten, bedieningsruimten, werkplaatsen en verkeersruimten. Waterschap Rivierenland heeft een afweging gemaakt tussen enerzijds de beheersbaarheid en de omvang van de dienstverlening en anderzijds het geven van kansen aan het Midden en Klein Bedrijf (MKB). Op basis hiervan is besloten om de opdracht te verdelen in 4 percelen waarbij de geografische ligging als uitgangspunt is genomen.
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 90% / Weging prijs = 10%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186931

Gegund: SAKS

Opdrachtgever: Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen
Opdrachtnemer: Schoonmaakbedrijf Victoria
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening in onderwijssector
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186510

Gegund: Albeda

Opdrachtgever: Stichting Albeda
Opdrachtnemer: Gom Schoonhouden
Object: Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 99.500 m2. Het totaal aantal m2 glasbewassing bedraagt ca. 51.000 m2.
Werkzaamheden: Schoonmaak en glasbewassing. De te contracteren opdrachtnemer dient toegevoegde waarde te bieden en bereid te zijn om een samenwerking op te starten op de gebieden: onderwijsondersteuning & ontwikkeling van de facilitaire dienstverlening. Albeda wil studenten opleiden tot professionele beroepsbeoefenaars: vakbekwaam, ondernemend, duurzaam inzetbaar en flexibel voor alle geledingen in de samenleving. De te contracteren facilitaire dienstverlener moet ambitieus, resultaatgericht, duurzaam, samenwerkend en vernieuwend zijn.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 75% / Weging prijs = 25%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186887

Gegund: Gemeente Oost-Gelre

Opdrachtgever:  Gemeente Oost-Gelre
Opdrachtnemer: Hacron Schoon B.V.
Object:  Zes gebouwen van in totaal circa 6.600 m2 schoonmaakonderhoud en circa 4.100 m2 glasbewassing.
Werkzaamheden: (voorbehouden aan SW-bedrijven of soortgelijke organisaties) schoonmaakonderhoud en glasbewassing bij zes gebouwen van de Gemeente Oost Gelre
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187114

Gegund: Stichting VariO-Onderwijsgroep

Opdrachtgever: Stichting VariO-Onderwijsgroep
Opdrachtnemer: Asito
Werkzaamheden: schoonmaakdienstverlening voor de scholen/locaties van VariO Onderwijsgroep.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187282

Gegund: Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs “De Breul”

Opdrachtgever: Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs “De Breul”
Opdrachtnemer: BIGA Groep
Werkzaamheden: Vaste schoonmaakdienstverlening volgens de voorgeschreven werkprogramma’s en schoonmaakdienstverlening op afroep
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 65% / Weging prijs = 35%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187292

Gegund: Stichting Wonderwijs

Opdrachtgever: Stichting Wonderwijs
Opdrachtnemer: Schoonmaakbedrijf Aalbers
Object:  10 locaties van Stichting Wonderwijs met een totaal vloeroppervlakte van ongeveer 14.940 m²
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 90% / Weging prijs = 10%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187199

Open: Stichting Scala College

Opdrachtgever: Stichting Scala College
Over opdrachtnemer: De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid, mits ten minste 30% van de werknemers van deze werkplaatsen, onderneming of programma’s gehandicapte of kansarme werknemers zijn.
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 55% / Weging prijs = 45%
Contractduur: 60 maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 03-03-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184967

Open: INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda

Opdrachtgever: INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Object: Diverse scholen in de regio Breda verdeeld in twee percelen. Het perceel Oost bestaat uit 19 onderwijslocaties voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Breda. Het betreft circa 27.000 m2 schoon te houden vloeroppervlak en circa 20.000 m2 te bewassen glasoppervlak. Het perceel West bestaat uit 23 onderwijslocaties voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs plus het Bestuursbureau van INOS in Breda. Het betreft circa 40.500 m2 schoon te houden vloeroppervlak en circa 27.000 m2 te bewassen glasoppervlak.
Werkzaamheden: schoonmaakdienstverlening en de glasbewassing
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 26-02-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184710

Open: LUMC

Opdrachtgever: Leids Universitair Medisch Centrum
Werkzaamheden: Reiniging van gordijnen, ventilatieroosters en kasten
Contractduur: Vier jaar met twee keer de optie tot verlenging met een jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 25-02-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184729

Open: Stichting HUB Noord-Brabant

Opdrachtgever: Stichting HUB Noord-Brabant
Werkzaamheden: “Kwalitatief goede schoonmaakdienstverlening”
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Contractduur: Opdracht loopt van 01-04-2020 tot 01-01-2029
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 25-02-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184692

Open: Wetterskip Fryslân

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Werkzaamheden: Het schoonmaken van het hoofdkantoor inclusief het laboratorium en alle buitendienstlocaties, het plannen en uitvoeren van de periodieke (schoonmaak)werkzaamheden voor het hoofdkantoor en de levering van schoonmaakmiddelen.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 65% / Weging prijs = 35%
Contractduur: twee (2) jaar vast, met twee (2) keer (1) optiejaar om te verlengen.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 24-02-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184853

Open: Vereniging voor Prot Chr Primair Onderwijs op Voorne-Putten Rozenburg

Opdrachtgever: Vereniging voor Prot Chr Primair Onderwijs op Voorne-Putten Rozenburg
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 30% / Weging prijs = 70%
Contractduur: Van 15-06-2020 tot 01-09-2023
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 20-02-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184632

Open: Sportbedrijf Rotterdam

Opdrachtgever: Sportbedrijf Rotterdam
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening (circa 25 locaties) en glasbewassing (circa 100 locaties)
Contractduur: drie (3) jaar, met de mogelijkheid tot twee (2) maal een optionele verlenging van één (1) jaar.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 18-02-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184455

Open: Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs

Opdrachtgever: Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs
Object: Verdeelde in twee percelen. Beiden percelen betreffen 21 Primair Onderwijs locaties in de regio Almere.
Werkzaamheden: Het verzorgen van de schoonmaakdienstverlening en de glasbewassing ten behoeve van diverse scholen in de regio Almere die vallen onder het beheer van de Almeerse Scholen Groep. De totale opdracht is verdeeld in 2 percelen.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 69,89 / Weging prijs = 30,11
Contractduur: Vier jaar. Mogelijkheid tot verlenging door opdrachtgever tot 2x 2 jaar.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 06-02-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/183527

Open: Gemeente Raalte

Opdrachtgever: Gemeente Raalte
Werkzaamheden: Per perceel (Gemeentehuis en Gemeentewerf) het dagelijks (deels) resultaatgericht schoonmaakonderhoud en het periodieke vloeronderhoud op de locaties van de gemeente Raalte.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 85% / Weging prijs = 15%
Contractduur: Perceel 1 (Gemeentehuis): Drie jaar en kan twee keer met één jaar worden verlengd. Perceel 2 (Gemeentewerf): Twee jaar en kan drie keer met één jaar worden verlengd.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 03-02-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184104

Gegund: AVROTROS

Opdrachtgever: AVROTROS
Opdrachtnemer: MAS Dienstverleners B.V.
Werkzaamheden: Dagelijkse schoonmaakonderhoud gehele locatie inclusief glasbewassing.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 75% / Weging prijs = 25%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184011

Gegund: Het Vlietland College

Opdrachtgever: Het Vlietland College
Opdrachtnemer: Effektief Groep B.V.
Werkzaamheden: Reguliere schoonmaak; het dagelijkse en periodieke schoonmaakonderhoud. Inloopzones: alleen het dagelijkse onderhoud. Vloeronderhoud en glasbewassing
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 50% / Weging prijs = 50%
Contractduur: Drie jaren. Na deze jaren heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om het contract nog zevenmaal te verlengen met één jaar.
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184314

Gegund: Specialistisch vloeronderhoud Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Facilitair Bureau
Opdrachtnemer: CSU
Werkzaamheden: Uitvoering van specialistisch vloeronderhoud op basis van de principes van situationeel onderhoud. Opdrachtnemer bepaalt zelf hoe vaak en op welke wijze een vloer wordt behandeld, om aan het voorgeschreven kwaliteitsbeeld te kunnen voldoen.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 80% / Weging prijs = 20%
Contractduur: Twee jaar en met twee keer de optie tot verlenging met één jaar (dus max. vier jaar)
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/183247

Gegund: Glasbewassing provincie Noord-Brabant

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Opdrachtnemer: Asito
Object: Gevelglas dubbelzijdig 15.494 m2; Separatieglas dubbelzijdig 6.408 m2; Overige glasoppervlakte 1.424 m2.
Werkzaamheden: het bewassen van ramen (glas binnen/buiten en separatieglas) en overige aan glasbewassing gerelateerde oppervlakten.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/183291

Gegund: Christelijk Hogeschool Ede

Opdrachtgever: Christelijk Hogeschool Ede
Opdrachtnemer: CSU
Object: circa 58.000 m2 bruto vloeroppervlakte.
Werkzaamheden: regulier dagelijks schoonmaakonderhoud op basis van resultaatgerichte schoonmaak en het periodieke (vloer)onderhoud op basis van handelingsgerichte schoonmaak.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 80% / Weging prijs = 20%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/183113

Gegund: Gemeente Tynaarlo

Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo
Opdrachtnemer: Gom Schoonhouden
Object: Gemeentehuis, gemeentewerf, wijkpost en bouwkeet. Totaal ca. 6.000 m2 bvo.
Werkzaamheden: Schoonmaakdiensten (dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud) alsmede glasbewassing. Schoonmaakonderhoud van parkeergarage en fietsenkelder bij het gemeentehuis maakt wel onderdeel uit van deze aanbesteding. Het aanvullen van sanitaire voorzieningen, zoals luchtverfrissers, toiletpapier e.d., maakt geen onderdeel uit van deze aanbesteding.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/183139;section=1

Gegund: Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Opdrachtgever: Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Opdrachtnemer: Promen
Werkzaamheden: 

 • Verzamelen en afvoeren zwerfafval 1.458.915 are
 • Ledigen afvalbakken 70.175 st
 • Schoonmaken terreinmeubilair 2.433 st
 • Schoonmaken bebording 4.050 st
 • Schoonmaken toiletgebouwen 765 st
 • Schoonmaken bruggen en steigers 21.574 m2

Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/183411

Gegund: Centrale directie SCZ

Opdrachtgever: Centrale directie SCZ
Opdrachtnemer: Gom Schoonhouden
Werkzaamheden:
Schoonmaakdienstverlening
Selectiecriteria:
Weging kwaliteit = 100%
Status en datum:
Gegund.
URL voor meer informatie: 
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184519

Gegund: Gemeente Lansingerland

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland
Opdrachtnemer: Schoonmaakbedrijf “Victoria” B.V. en Beercoo Schoonmaakgroep B.V.
Object: Het gaat om een vloeroppervlakte van ongeveer 10.911 m2 en glasoppervlakte van 8.000 m2
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening en sanitaire middelen (perceel 1) en Glasbewassing en gevelreiniging (perceel 2)
Selectiecriteria: Perceel 1: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%. Perceel 2: Weging kwaliteit = 50% / Weging prijs = 50%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184931

Gegund: Onderwijsstichting ARCADE (niet-openbaar)

Opdrachtgever: Onderwijsstichting ARCADE
Opdrachtnemer: NIVO Noord
Werkzaamheden: Het geheel aan schoonmaak (dagelijks, periodiek, vloeronderhoud en glasbewassing binnen) op 21 van de 27 basisschoollocaties van Onderwijsstichting Arcade verspreid in de gemeenten Coevorden en Hardenberg en het bestuursbureau in Hardenberg. Zes locaties blijven buiten de opdracht om reden dat dit locaties met een “bredeschool-constructie” betreft, waar het schoonmaakonderhoud niet door Onderwijsstichting Arcade wordt uitgevoerd of omdat er gebruik wordt gemaakt van de conciërgediensten van Larcom (sociale werkvoorziening).
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184180

Gegund: Stichting SchOOl (niet-openbaar)

Opdrachtgever: Stichting SchOOl
Opdrachtnemer: Keus Schoonmaak en Diensten BV
Werkzaamheden: Het geheel aan schoonmaak (dagelijks, periodiek, vloeronderhoud en glasbewassing) op 13 van de 20 basisschoollocaties en het bestuursbureau van Stichting SchOOL. Zeven locaties blijven buiten de opdracht, omdat dit huurlocaties van de gemeente betreft waar de gemeente verantwoordelijk is voor het schoonmaakonderhoud.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184182

Open: Gemeente Rotterdam

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Object: alle voorkomende objecten in de buitenruimte van de gemeente Rotterdam, waaronder fonteinen
Werkzaamheden: het reinigen en coaten van (kunst) objecten en monumenten binnen het totale grondgebied van de gemeente Rotterdam.
Selectiecriteria:
Contractduur: 1 jaar met optie tot verlenging met 3 maal 1 jaar.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 06-02-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180800

Open: Spinoza Lyceum Amsterdam

Opdrachtgever: Stichting Spinoza Lyceum Amsterdam
Object: Schoollocaties
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 75% / Weging prijs = 25%
Contractduur: 84 maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 27-01-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180171

Open: BNNVARA

Opdrachtgever: Omroepvereniging BNNVARA
Object: Objecten op het Media Park te Hilversum, Wim T. Schippersplein 1 t/m 7. De objecten bestaan uit geschakelde kantoorpanden (met separate afdelingen voor BNNVARA, de NTR en de VPRO) met een inpandige studio en separaat het paviljoen dat zich op het terrein bevindt en als kantoorlocatie dienstdoet. Het kantoorpand en het paviljoen tezamen hebben een totaaloppervlakte van circa 25.000 m2.
Werkzaamheden: dagelijks, periodiek en additioneel schoonmaken van de objecten. Ook zal er op basis van afroep schoonmaakdienstverlening plaats vinden. Dit is vooral ten behoeve van de studio-opnames. Daarnaast het leveren en aanvullen van sanitaire voorzieningen.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur: 4 jaar met een optie tot verlenging van viermaal maximaal 12 maanden.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 10-01-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/179723

Open: Glasbewassing Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Opdrachtgever: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Object: Het gaat om 8 locaties in Amsterdam met deels een monumentaal karakter. De te bewassen oppervlakte glas van de gebouwen in de onderhavige aanbesteding betreft circa 33.500 m2.
Werkzaamheden: Het uitvoeren van glasbewassing voor de gebouwen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het is de wens om te komen tot een langdurige samenwerking en het kunnen bieden van werk(ervarings)plekken voor personen uit het doelgroepregister.
Selectiecriteria:
Contractduur: 2 jaar en kan vier (4) maal met twee (2) jaar worden verlengd
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 09-01-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180676

Succesvol inschrijven
schoonmaakaanbestedingen

Dat doe je zo 

Open: Oasen N.V.

Opdrachtgever: Oasen N.V. (Nutssector)
Object: hoofdlocatie en de productielocaties.
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing en levering van sanitaire supplies. Naast de reguliere schoonmaak en glasbewassing is er behoefte aan industriële schoonmaak op de productielocaties. Industriële schoonmaak is naar verwachting minimaal tweemaal per jaar aan de orde en daarnaast nog incidenteel op afroep. De industriële schoonmaak is optioneel bij deze aanbesteding. Indien opdrachtnemer de industriële schoonmaak kan verzorgen kan Oasen hier gebruik van maken. Oasen is niet verplicht om van de optie gebruik te maken en kan besluiten om de industriële schoonmaak door een andere partij uit te laten voeren.
Selectiecriteria:
Contractduur: initiële duur van 36 maanden. Oasen heeft de mogelijkheid de overeenkomst viermaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 12 maanden.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 09-01-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/179997

Open: Gemeente Hellendoorn

Opdrachtgever: Gemeente Hellendoorn
Object: Gemeentelijk
Werkzaamheden: Dagelijks schoonmaakonderhoud, het periodiek vloeronderhoud en (optioneel) de glasbewassing
Contractduur: 3 jaar met 2 keer een optie die met 1 jaar te verlengen
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 06-01-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180971

Open: Gemeente Zoetermeer

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Object: De locatie Stadhuis- Forum en Argonstraat (twee locaties binnen Zoetermeer)
Werkzaamheden: Schoonmaak, Glasbewassing en Sanitaire voorzieningen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 80% / Weging prijs = 20%
Contractduur:  initiële contractduur van 4 jaar bevat de overeenkomst een optie tot verlenging van maximaal 4 jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 06-01-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/179970

Open: Albeda Rotterdam

Opdrachtgever: Albeda Rotterdam
Object: Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 99.500 m2. verspreid over 26 locaties binnen de regio Rijnmond. Het totaal aantal m2 glasbewassing dubbelzijdig gemeten bedraagt ca. 51.000 m2.
Werkzaamheden: Het verzorgen van de schoonmaakdienstverlening en de glasbewassing van Albeda in Rotterdam. Daarbij dient de te contracteren opdrachtnemer toegevoegde waarde te bieden en bereid te zijn om een samenwerking op te starten op de gebieden: onderwijsondersteuning & ontwikkeling van de facilitaire dienstverlening.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 75% / Weging prijs = 25%
Contractduur: 4 jaar en kan daarna 4 keer worden verlengd met een periode van 1 jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum – 23-12-2019
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180074

Open: Gemeente Oost-Gelre

Opdrachtgever: Gemeente Oost-Gelre ( opdracht is voorbehouden aan SW-bedrijven of soortgelijke organisaties)
Object: Zes gebouwen van de gemeente van in totaal circa 6.600 m2 schoonmaakonderhoud en circa 4.100 m2 glasbewassing.
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Contractduur: 3 jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 19-12-2019
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180042

Gegund: Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

Opdrachtgever: Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten
Opdrachtnemer: Asito
Object: De aanbesteding omvat vier locaties met een totaal oppervlakte van circa 15.500m2. Het betreft circa 11.000m2 glas.
Werkzaamheden: schoonmaak- en glasbewassingsdiensten
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur:  een initiële periode van drie jaar. Aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van zeven keer één jaar.
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180102;section=1

Gegund: Bibliotheek Rotterdam

Opdrachtgever: Stichting Bibliotheek Rotterdam
Opdrachtnemers: Asito (glasbewassing) en CSU (schoonmaak)
Object: Bibliotheek Rotterdam
Werkzaamheden: schoonmaak- en glasbewassingsdiensten
Contractduur: Een initiële periode van drie jaar. Aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van zeven keer één jaar.
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180376

Gegund: Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Opdrachtgever: Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Opdrachtnemer: SMB Willems
Werkzaamheden: schoonmaakdienstverlening en aanverwante dienstverlening en leveringen
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/179836

Gegund: Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en Omstreken

Opdrachtgever: Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en Omstreken
Opdrachtnemer: CSU (perceel 1) en Schoonmaakbedrijf Westerveld (perceel 2)
Object: Schoollocaties verdeeld in twee percelen.
Werkzaamheden: Het schoonmaken van alle scholen, met als basis het opgestelde werkprogramma, waarbij flexibiliteit geboden wordt in de dienstverlening op de verschillende scholen. Het op afroep plannen en uitvoeren van glasbewassing van alle scholen. In beginsel wordt eenmaal per jaar het gevelglas buiten gewassen en eenmaal per jaar het separatieglas en het gevelglas aan de binnenzijde. En het plannen en uitvoeren van periodiek vloeronderhoud zoals opgenomen in het werkprogramma. Opdrachtgever behoudt de mogelijkheid om de frequentie per locatie aan te passen.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/179641

Gegund: Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Opdrachtgever: Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Opdrachtnemer: Van Holstein Schoonmaakdiensten B.V.
Werkzaamheden: schoonmaakdienstverlening van de locatie
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 85% / Weging prijs = 15%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/179543

Gegund: Willibrord Stichting

Opdrachtgever: Willibrord Stichting
Opdrachtnemer: Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B.V. (perceel 1 en 10), ’t Sticht Multi Hygiëne Service B.V. (perceel 4 en 11), Van Alem Schoonmaak (perceel 5 en 8),  Gom Schoonhouden (perceel 6), Prins Schoonmaakdiensten B.V. (perceel 7, 9 en 12), CSU (perceel 3), Schoonmaakbedrijf Van Berkel Midden B.V. (perceel 2)
Object: Verdeeld in 12 percelen
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 95% / Weging prijs = 5%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/179218

Openstaand: Gemeente Leiden

Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Werkzaamheden: uitvoeren van schoonmaak en glasbewassing op ongeveer twintig sportlocaties in de gemeente Leiden
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 11-09-2019
Contactpersoon: M. Kossen / aanbestedingen@servicepunt71.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/170918

Openstaand: Gemeente Meppel

Opdrachtgever: Gemeente Meppel
Werkzaamheden:  Schoonmaakonderhoud en glasbewassing voor diverse locaties van gemeente Meppel
Object: 17 locaties goed voor ongeveer 20.000 m² schoon te maken oppervlakte. Omschrijving: bureaukamers, sanitaire ruimten, verkeersruimten, sportruimten en buitenterreinen.
Contractduur: 3 jaar
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Openbaar en Europees
Status en datum: Sluitingsdatum = 11-09-2019
Contactpersoon: j.mussche@meppel.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/170844

Openstaand: Aquon

Opdrachtgever: Aquon
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening
Object:  vier locaties in Nederland, te weten in Tiel, Leiden, Den Bosch en Breda. Op de locaties in Tiel en Leiden zijn meerdere laboratoria waar restricties gelden ten aanzien van de schoonmaak. Buiten de laboratoria om kan de huisvesting van AQUON als een normale kantooromgeving beschouwd worden. Gezamenlijk circa 3.500 m2 BVO.
Contractduur: drie jaar, met een mogelijke verlengingsoptie van 2 maal 1 jaar.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 50% / Weging prijs = 50%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 02-10-2019
Contactpersoon: aanbestedingen@opps.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/170601

Openstaand: Scholengroep IJsselgraaf

Opdrachtgever: Scholengroep IJsselgraaf
Werkzaamheden: Schoonmaak en aanverwante dienstverlening bij 15 locaties van openbaar primair onderwijs van Scholengroep IJsselgraaf.
Object:  15 scholen met een gezamenlijk schoon te maken vloeroppervlak van 19.283 m2
Contractduur: 4 jaar
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 01-10-2019
Contactpersoon: Peter Hamers / info@ijsselgraaf.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/171141

Openstaand: Stichting OVO

Opdrachtgever: Stichting OVO
Werkzaamheden: per perceel het schoonmaakonderhoud van de locaties van de Opdrachtgever. Het vloeronderhoud en de glasbewassing wordt op afroep uitgevraagd.
Object:  Perceel 1 = Fortes Lyceum / Perceel 2 = Omnia College / Perceel 3 = Merewade Praktijkschool
Contractduur: 3 jaar met 0ptiejaren: drie (3) maal één (1) jaar
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 75% / Weging prijs = 25%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 30-09-2019
Contactpersoon: aanbesteding@inkada.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/170605

Gegund: Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland

Opdrachtgever: Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland
Opdrachtnemer: Vos Schoonmaakbedrijf Zaltbommel (beide percelen)
Werkzaamheden: schoonmaakonderhoud (dagelijks (vloer)onderhoud en het periodiek onderhoud).
Object: Verdeeld in percelen. Perceel 1: 7.446,40 m2 bruto vloeroppervlakte verdeeld over 6 locaties / Perceel 2 = 5.327,96 m2 bruto vloeroppervlakte verdeeld over 5 locaties
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 20-05-2019
Contactpersoon: M. Roumen / m.roumen@key-quality.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/171206

Gegund: Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Opdrachtgever: Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Opdrachtnemer: Asito en Fortron
Werkzaamheden: schoonmaakonderhoud (perceel 1) en glasbewassing (Perceel 2)
Object:  In totaal circa 24.801 m2 schoonmaakonderhoud en circa 9.200 m2 glasbewassing.
Contractduur: Drie jaar met optiejaren
Selectiecriteria: Perceel 1: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30% // Perceel 2: Weging kwaliteit = 75% / Weging prijs = 25%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 16-05-2019
Contactpersoon: Ingrid van Wijk / advies@masterkey.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/171233

Gegund: RSG Slingerbos

Opdrachtgever: Stichting Regionale Scholengemeenschap
Opdrachtnemer: Magistraal Bedrijfsdiensten
Werkzaamheden: schoonmaakonderhoud conform programma van eisen
Object: RSG Slingerbos (middelbare school)
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 75% / Weging prijs = 25%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 06-05-2019
Contactpersoon: Ramon Nieuwenhuizen / aanbesteding@inkada.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/171162

Gegund: Florion

Opdrachtgever: Florion
Opdrachtnemer: Care Dienstengroep B.V. (alle percelen)
Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en glasbewassing
Object: in totaal circa 19.204 vierkante meter vloeroppervlakte. De locaties bestaan hoofdzakelijk uit verkeersruimten, sanitaire ruimten, leslokalen en bureaukamers. Verdeeld in drie percelen. Totaal perceel 1 = 5409 M2 / Totaal perceel 2 = 8492 M2 / Totaal perceel 3 = 5303 M2
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 06-05-2019
Contactpersoon: T. Somhorst / contact@florion.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/170966

Gegund: Stichting Nordwin College

Opdrachtgever: Nordwin College
Opdrachtnemer: Gom Schoonhouden (beide percelen)
Werkzaamheden: schoonmaakdienstverlening
Object: Schoollocaties verdeeld in percelen. Perceel 1 = 4 locaties / Perceel 2 = 3 locaties
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund.
Contactpersoon: S. Klein / info@onderwijskantoor.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/171001

Gegund: PCBO Smallingerland

Opdrachtgever: PCBO Smallingerland
Opdrachtnemer: Nivo Noord
Werkzaamheden: Reguliere schoonmaak (hoog en laag frequent), Glas bewassing binnen en buiten (op afroep) en Incidentele en optionele schoonmaak (op afroep)
Contractduur: Drie jaar met optie tot verlening met drie jaar
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund.
Contactpersoon: J. Rog / jrog@verus.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/171129

Gegund: Blosse Onderwijs

Opdrachtgever: Blosse Onderwijs
Opdrachtnemer: Dolmans Schoonmaak Diensten B.V. (percelen 1 en 3)  Schoonmaakbedrijf Alcmaria B.V. (perceel 2)
Object: Scholen en bestuursbureau verdeeld in percelen. Perceel 1 = schoonmaakdienstverlening voor 11 locaties van Stichting Blosse onderwijs en opvang / Perceel 2 = schoonmaakdienstverlening voor 7 locaties en het bestuursbureau / Perceel 3 = schoonmaakdienstverlening aan 10 locaties van Blosse onderwijs en opvang
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund.
Contactpersoon: N. Dik / aanbesteding@anculus.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/170849

Gegund: Stichting Librijn Openbaar Onderwijs

Opdrachtgever: Librijn Openbaar Onderwijs
Opdrachtnemer: Beerco Schoomaakgroep B.V.
Werkzaamheden: Het schoonmaken volgens het opgestelde werkprogramma, waarbij flexibiliteit geboden wordt in de dienstverlening op de verschillende locaties tegen een vooraf overeengekomen budget. Optioneel wenst de Aanbestedende dienst de sanitaire dispensers en verbruiksartikelen af te nemen. Regulier/ periodiek onderhoud; Glasbewassing, 2x binnen/ buiten, inclusief separatieglas; Specialistisch vloeronderhoud (o.a. conserveren, shamponeren, schrobben), inclusief in- en uitruimen; Dieptereiniging sanitair, 1x per jaar.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 100% / Weging prijs = 0
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund
Contactpersoon: K. Haast / k.haast@contractables.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/170560

Openstaande aanbesteding: Gemeente Waadhoeke

Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
Werkzaamheden: Gemeente Waadhoeke wil het aantal dienstverleners beperken en een samenwerking aangaan met waarbij kwaliteit, sociale verantwoordelijkheid, partnership en transparantie centraal staan. De schoonmaak wordt aanbesteed in 2 percelen. Glasbewassing maakt onderdeel uit van het contract
Object: Perceel 1 = Hoofdlocatie gemeente Waadhoeke Franeker: Schoonmaak en glasbewassing van gemeentehuis en stadhuis en Franeker en meerdere kleinere locaties in Franeker en omgeving / Perceel 2 =  Buitenlocaties gemeente Waadhoeke:
Contractduur:  vier (4) jaar en kan daarna telkens met één bonusjaar woden verleng met een maximum van vier (4) bonus verlengingsjaren. Contractduur is maximaal acht (8) jaar.
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 30-08-2019
Contactpersoon: Margriet van Dijken / m.vandijken@atir.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/168689

Openstaande aanbesteding:  Stichting Dunamare Onderwijsgroep

Opdrachtgever:Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Werkzaamheden: Dagelijks schoonmaakonderhoud ten behoeve van diverse scholen in de regio Haarlem
Object: Verdeeld in 7 percelen. Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
Contractduur: Drie jaar met mogelijkheid tot verlenging door Opdrachtgever tot viermaal één jaar.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Slutiingsdatum = 29-08-2019
Contactpersoon: S. Visser / sv@csg-bv.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/168146

Openstaande aanbesteding: Stadsschouwburg Utrecht

Opdrachtgever: Stadsschouwburg Utrecht
Werkzaamheden: Dagelijks schoonmaakonderhoud gehele locatie, inclusief levering en aanvulling sanitaire voorzieningen en uitvoeren ongediertebestrijding.
Contractduur: 4 jaar met optie tot verlenging
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 80% / Weging prijs = 20%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 26-08-2019
Contactpersoon: Susanne Bothe / t.keuben@ssbu.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/168890

Gegund: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso

Opdrachtgever: SOVOP
Opdrachtnemer: Succes Schoonmaak
Werkzaamheden: Schoonmaak en glasbewassing
Object:  tweetal voortgezet onderwijs scholen in Amsterdam, in totaal ruim 23.000 m2 vloeroppervlak en 14.000 m2 glas.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 15-05-2019
Contactpersoon: Caroline Diepenbroek / inkoop@sovop.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/169169

Gegund: OSG Hengelo

Opdrachtgever: OSG Hengelo
Opdrachtnemer: Visschedijk Schoonmaak
Werkzaamheden: Schoonmaak en glasbewassing
Object: Drie scholen (in 7 gebouwen), totaal circa 17.519 m2 schoonmaakonderhoud en 6.014 m2 glasbewassing.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 13-05-2019
Contactpersoon: Fred Janssen / advies@masterkey.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/168980

Gegund: Openbare Stichting Scholengemeenschap Reigersbos

Opdrachtgever: Openbare Stichting Scholengemeenschap Reigersbos
Opdrachtnemer: Succes Schoonmaak
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 65% / Weging prijs = 35%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 06-05-2019
Contactpersoon: R. Nieuwenhuizen /aanbesteding@inkada.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/168236

Gegund: Stichting Waerdenborch

Opdrachtgever: Stichting Waerdenborch
Opdrachtnemer: Novon Schoonmaak Gebouwen B.V.
Werkzaamheden: dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud, op afroep glasbewassing en op afroep specialistisch vloeronderhoud
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs – 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 24-04-2019
Contactpersoon: R. Nieuwenhuizen / aanbesteding@inkada.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/168235

Gegund: SKOzok

Opdrachtgever: SKOzok
Opdrachtnemer: Gom Schoonhouden
Werkzaamheden: schoonmaakonderhoud en glasbewassing voor alle 30 locaties van SKOzoK. SKOzoK is een onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre.
Object: De omvang bedraagt circa 39.500 m2 schoonmaakonderhoud en 18.980 m2 glasbewassing.
Contractduur: drie (3) jaar met de mogelijkheid om drie (3) keer te verlengen voor een periode van twee (2) jaar.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 19-04-2019
Contactpersoon: Suzanne Wetzels / suzanne.wetzels@vfm.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/168605

Gegund: Stichting SAAM

Opdrachtgever: Stichting SAAM
Opdrachtnemer: IBN Facilitair VOF
Werkzaamheden: Het leveren van schoonmaakonderhoud en glasbewassing bij de Horizon Scholen van SAAM.
Object: De Horizon Scholen zijn zogenaamde Brede Scholen met een diversiteit aan gebruikers (Bijv. kinderdagverblijven, GGD locaties etc.). De omvang van de opdracht is 14.547,99 m2 vloeroppervlakte, 3.606,63 m2 gevelglas (enkelzijdig) en 1.825 m2 separatieglas (dubbelzijdig) verdeeld over 6 schoollocaties in Noord-oost Brabant.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging kwaliteit = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 19-04-2019
Contactpersoon: S. Penders / s.penders@key-quality.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/168324

Gegund: Christelijk Lyceum Veenendaal

Opdrachtgever: Christelijk Lyceum Veenendaal
Opdrachtnemer:  CSU
Werkzaamheden: Het verzorgen van de uitvoering van de schoonmaakdienstverlening, dagelijkse en periodieke interieur en vloerenonderhoud, glasbewassing en gevelreiniging
Object: de locatie van Christelijk Lyceum Veenendaal. Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 12.000 m2. Het totaal aantal m2 glasbewassing dubbelzijdig gemeten bedraagt ca. 7.620 m2.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund.
Contactpersoon: Hetty Michielse / hm@kaleidonnic.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/168547

Gegund: Stichting Wolderwijs

Opdrachtgever: Stichting Wolderwijs
Opdrachtnemer: Cantorclin Schoonmaak B.V.
Werkzaamheden: Het verzorgen van de uitvoering van de schoonmaakdienstverlening, dagelijkse en periodieke interieur en vloerenonderhoud en glasbewassing
Object: 10 openbare basisscholen in de gemeente De Wolden. Sinds 2015 is ook Stichting Kindcentra Wolderwijs actief op 6 integrale kindcentra (IKC’s) (schoollocaties) met kinderopvang en BSO.  Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 10.775 m2. Het totaal aantal m2 glasbewassing dubbelzijdig gemeten bedraagt ca. 4.450 m2.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund.
Contactpersoon: E. Smits / es@kaleidonnic.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/168549

Gegund:  Stichting Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer

Opdrachtgever: Stichting Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer
Opdrachtnemer: NIVO Noord (beide percelen)
Werkzaamheden: kwalitatief goede schoonmaakdienstverlening, inclusief vloeronderhoud en glasbewassing.
Object: Verdeeld in twee percelen
Contractduur: een vaste periode van drie jaren met aansluitend de mogelijkheden om te verlengen met zevenmaal één jaar.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund.
Contactpersoon: Martine Godlieb / info@ultiemonderwijs.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/168510

Gegund: Hogeschool Leiden

Opdrachtgever: Hogeschool Leiden
Opdrachtnemer: Asito
Werkzaamheden: dagelijkse schoonmaak en voor het periodieke schoonmaakonderhoud op basis van een inspanningscontract.
Contractduur: 4 jaar + optie van 4 keer 1 jaar verlenging.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund.
Contactpersoon: Marco de Gooijer / Inkoop@hsleiden.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/168969

Openstaande aanbesteding: Stichting Stedelijk Museum Amsterdam

Opdrachtgever: Stichting Stedelijk Museum Amsterdam
Werkzaamheden: schoonmaakdienstverlening van het Museum en Depot.
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 07-06-2019
Contactpersoon: Ben Stolze / b.stolze@stedelijk.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/161495

Openstaande aanbesteding: Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Opdrachtgever: Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Object: Verdeeld in percelen. Perceel 1 = Hoofdgebouwen, met circa 31.705,54 vierkante meter vloeroppervlakte. / Perceel 2 = Sportaccommodaties, met  circa 31.705,54 vierkante meter vloeroppervlakte. / Perceel 3 = parkeergarage De Kaap / Perceel 4 = Levering sanitaire dispensers en disposables
Werkzaamheden: de uitvoering van schoonmaakdienstverlening en de levering van sanitaire dispensers en disposables
Contractduur:  4 jaar, met twee optiejaren
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 1 / weging prijs = 1
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 22-05-2019
Contactpersoon: Yvon Smith / yvon.smith@hetnic.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/161477

Openstaande aanbesteding: Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland

Opdrachtgever: Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland
Object: Verdeel in percelen. Perceel 1 = 6 locaties in Tiel met 7.446,40 m2 bruto vloeroppervlakte / Perceel 2 = 5 locaties in Beesd, Leerdam en Culemborg met 5.327,96 m2 bruto vloeroppervlakte
Werkzaamheden: het leveren van schoonmaakonderhoud (dagelijks (vloer)onderhoud en het periodiek onderhoud).
Contractduur: Vier jaar (geen optiejaren)
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70 % / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 20-05-2019
Contactpersoon: Marjan Roumen / m.roumen@key-quality.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/161708

Opstaande aanbesteding: OSG Hengelo

Opdrachtgever:  OSG Hengelo
Object: Het betreft 3 scholen (in 7 gebouwen), totaal circa 17.519 m2 schoonmaakonderhoud en 6.014 m2 glasbewassing.
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud van drie scholen
Contractduur: 96 maanden
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 13-05-2019
Contactpersoon: Fred Janssen / advies@masterkey.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/161012

Openstaande aanbesteding: Gemeente Berkelland

Opdrachtgever:  Gemeente Berkelland
Werkzaamheden: het op basis van de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding laten plaatsvinden van de schoonmaakdienstverlening op alle locaties en de glasbewassing van het gemeentehuis. Het betreft 17 locaties die vallen onder het beheer van gemeente Borculo. In totaal circa 17.000 vierkante meters schoon te houden vloeroppervlak. Voor de genoemde diensten zal door de Opdrachtgever met Opdrachtnemer een Prestatiecontract worden afgesloten.
Contractduur:  maximale duur van tien (10) jaar, te weten een vaste periode van vier (4) jaar, met de mogelijkheid tot verlenging door Opdrachtgever tot driemaal (3x) twee (2) jaar.
Selectiecriteria:
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 10-05-2019
Contactpersoon: Cindy van der Blom / cvdb@csg-bv.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/161117

Openstaande aanbesteding: Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland

Opdrachtgever: Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland
Werkzaamheden: schoonmaakdienstverlening voor de locaties welke onder het bevoegd gezag vallen van stichting ZWN
Contractduur:  twee jaar, met twee maal een optionele verlenging van één jaar
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 06-05-2019
Contactpersoon: S. Koedam / aanbesteding@anculus.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/161729

Openstaande aanbesteding:  Openbare Stichting Scholengemeenschap Reigersbos

Opdrachtgever: Openbare Stichting Scholengemeenschap Reigersbos
Object: Ir. Lely Lyceum
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening
Contractduur:  Drie jaar met drie (3) maal één (1) optiejaar
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 65% / Weging prijs = 35%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 06-05-2019
Contactpersoon: Ramon Nieuwenhuizen / aanbesteding@inkada.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/161491

Openstaande aanbesteding: Stichting Teylingereind

Opdrachtgever: Stichting Teylingereind
Object: circa 6.500 m2 vloeroppervlakte (1 gebouw) en circa 4100 m2 glasoppervlakte
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Contractduur: één jaar met vier optiejaren
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 23-04-2019
Contactpersoon: Jolanda Snitjer / j.snitjer@atir.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/159926

Stopgezette procedure: samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Opdrachtgever: Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Opdrachtnemer: Niemand: procedure is stopgezet
Object: Verdeeld in percelen. Perceel 1 = hoofdgebouwen / Perceel 2 = buitenlocaties / Perceel 3 = sportaccommodaties / Perceel 4 = sanitaire dispensers en disposables
Contractduur:  Vier jaar met twee optiejaren
Soort aanbesteding: Openbaar en Europees
Status en datum: Stopgezet. Sluitingsdatum = 12-12-2018
Contactpersoon: Willeke Wieringa / Willeke.Wieringa@hetnic.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/161480

Gegunde opdracht: NS treinstations

Opdrachtgever: NS
Opdrachtnemer: E. Nieuwdorp, Asito en Blankers Schoon (Perceel 2) / Asito, Kok Reiniging en Blankers Schoon (perceel 1)
Object: Verdeeld in twee percelen op basis van geografische ligging: Noord Nederland (perceel 1) en Zuid Nederland (perceel 2)
Werkzaamheden: Zeer laagfrequente specialistische schoonmaak welke boven 6 meter incidenteel moet worden uitgevoerd op treinstations in Nederland. De omvang van de werkzaamheden kan van jaar tot jaar sterk fluctueren. De kosten liggen gemiddeld gemiddeld op zo’n € 100.000 p jr.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 40% / Weging prijs = 60%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 22-11-2018
Contactpersoon: Dick Scheeringa / procurementsupport@ns.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/161525

Gegunde opdracht: Omroep Gelderland

Opdrachtgever:  Omroep Gelderland
Opdrachtnemer: SMB Willems
Werkzaamheden: Het uitvoeren van dagelijkse en periodieke schoonmaak in twee gebouwen die vallen onder het beheer van Omroep Gelderland en waar in totaal ongeveer 140 medewerkers zich dagelijks inzetten voor radio en tv-uitzendingen. De totale hoeveelheid vloeroppervlakte betreft ongeveer 2.865 m2 waarvan ongeveer 2.720 m2 voor de schoonmaak in onderhoud is.
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund
Contactpersoon: Cindy van der Blom / cvdb@csg-bv.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/161131

——

Openstaande aanbesteding: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Opdrachtgever: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Object: Verdeeld in twee percelen (Zuid en Centrum)
Werkzaamheden: schoonmaakdienstverlening, waaronder het verzorgen van reguliere (hoog frequent) schoonmaak), het verzorgen van periodieke (laag frequent) schoonmaak, het verzorgen van incidentiele schoonmaak, het verzorgen van calamiteiten schoonmaak, het verzorgen van specialistische schoonmaakwerkzaamheden, glasbewassing en schoonloopmatten en roosters.
Contractduur: Drie jaar en opdrachtgever heeft de optie om dit driemaal te verlengen met maximaal twaalf (12) maanden.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 100%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 08-05-2019
Contactpersoon: Malissa van Rijn / malissa.van.rijn@inkopenvoor.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160336

Openstaande aanbesteding: RSG Slingerbos

Opdrachtgever: RSG Slingerbos
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud op een schoolocatie
Contractduur: Drie jaar met Optiejaren: drie (3) maal één (1) jaar
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 75% / Weging prijs = 25%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: sluitingsdatum = 06-05-2019
Contactpersoon: Ramon Nieuwenhuizen / aanbesteding@inkada.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160112

Openstaande aanbesteding: Ons Middelbaar Onderwijs

Opdrachtgever: Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor IVO Deurne
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening
Contractduur: 4 jaar
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 06-05-2019
Contactpersoon: S. Klein / info@onderwijskantoor.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160659

Openstaande aanbesteding: Stichting Waerdenborch

Opdrachtgever: Stichting Waerdenborch
Werkzaamheden: Het dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud, op afroep glasbewassing en op afroep specialistisch vloeronderhoud op de locaties
Contractduur: Vier jaar met optie tot verlenging van drie (3) maal één (1) jaar
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 24-04-2019
Contactpersoon: Ramon Nieuwenhuizen / aanbesteding@inkada.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160511

Openstaande aanbesteding: Stichting Teylingereind

Opdrachtgever: Stichting Teylingereind
Object: circa 6.500 m2 vloeroppervlakte (1 gebouw) en circa 4100 m2 glasoppervlakte
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Contractduur: 1 jaar met een maximum van vier (4) bonusverlengingsjaren.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 750% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 23-04-2019
Contactpersoon: Jolanda Snitjer / j.snitjer@atir.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/159926

Openstaande aanbesteding: Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Werkzaamheden: De Gemeente Amsterdam wenst een meerjarige Overeenkomst af te sluiten met twee (2) Contractanten voor de uitvoering van specialistische schoonmaakwerkzaamheden voor de panden waar haar eigen afdeling schoonmaak de reguliere schoonmaak uitvoert dan de regie voert.  De kerndoelstellingen van de Opdracht richten zich op het bewerkstelligen van een zo groot mogelijke schoonbeleving bij gebruikers, het bewerkstelligen van zo groot mogelijke bijdrage aan duurzaamheid en social return bij de uitvoering van de Opdracht, en het overnemen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het specialistisch vloeronderhoud op basis van situationeel onderhoud. De gemeente daagt marktpartijen uit hiertoe oplossingen voor te stellen. Een Service Level Agreement maakt onderdeel uit van de Overeenkomst.
Contractduur: Twee jaar met 2 verleningsopties van elk een jaar
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 19-04-2019
Contactpersoon: Kees Koning / kees.koning@amsterdam.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160164

Openstaande aanbesteding: SKOzok

Opdrachtgever: SKOzok
Object: De omvang bedraagt circa 39.500 m2 schoonmaakonderhoud en 18.980 m2 glasbewassing.
Werkzaamheden: schoonmaakonderhoud en glasbewassing voor alle 30 locaties van SKOzoK. SKOzoK is een onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre.
Contractduur: een periode van drie (3) jaar met de mogelijkheid om drie (3) keer te verlengen voor een periode van twee (2) jaar.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 19-04-2019
Contactpersoon: suzanne.wetzels@vfm.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/159910

Openstaande aanbesteding: ACV Gemeenten bv

Opdrachtgever: ACV Gemeenten bv
Object: Totale schoonmaakonderhoud van ca. 3.000 m2 verdeeld over 10 locaties in Ede en omstreken.
Werkzaamheden: schoonmaakonderhoud van de locaties van de Afvalcombinatie “De Vallei” Gemeenten B.V. (ACV-Groep)
Contractduur: Vier jaar en de opdrachtgever kan de opdracht driemaal met één optie jaar verlengen
Soort aanbesteding: Europees, niet-openbaar
Status en datum: Sluitingsdatum = 15-04-2019
Contactpersoon: Björn Eizenga / acv@smcgroup.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160573

Gegunde opdracht: Het Erasmus Centraal Bureau

Opdrachtgever: Het Erasmus Centraal Bureau
Opdrachtnemer: Visschedijk Schoonmaak
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud van Het Erasmus
Contractduur: Drie jaar met optiejaren: vier (4) maal één (1) jaar
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 04-02-2019
Contactpersoon: Ramon Nieuwenhuizen / aanbesteding@inkada.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160516

Gegunde opdracht: Gemeente Assen

Opdrachtgever: Gemeente Assen
Opdrachtnemer: Asito
Object: Zes gemeentelijke gebouwen met totale hoeveelheid BVO: 18.902 m2
Werkzaamheden: Levering van schoonmaakdiensten (dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud) van de sporthallen inclusief de levering van bijbehorende artikelen (schoonmaakmiddelen, doekjes etc.).
Contractduur: De mogelijkheid bestaat tot het verlengen van de looptijd van de overeenkomst met 2 maal 1 jaar, dus totaal 4 jaar.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 02-07-2018
Contactpersoon: Arijana Nalic / inkoop@assen.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160494

Gegunde opdracht: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk

Opdrachtgever: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk
Opdrachtnemer: Hacron Schoon
Object: Acht locaties in Winterswijk
Werkzaamheden: dagelijkse schoonmaak en glasbewassing van schoolgebouwen in het basisonderwijs.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund.
Contactpersoon: Rinke Romeijn / rinke@seiso.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160173

Gegunde opdracht: Hogeschool Utrecht

Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht
Opdrachtnemer: Hago
Werkzaamheden: leveren van Schoonmaakdienstverlening op alle locaties van Hogeschool Utrecht.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees en openbaar
Status en datum: Gegund.
Contactpersoon: Mark van Dortmont / mark.vandortmont@hu.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160134

Lees ook: Schoonmaak aanbesteden: alles wat u moet weten

Overig

Launching Partners