Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Facility Costs Index: dalende kosten schoonmaak

De kosten van de facilitaire dienstverlening blijven vrijwel gelijk op 487,90 euro per verhuurbare vierkante meter (vvo) exclusief btw. Dit blijkt uit de Netherlands Facility Costs Index (NFC Index): de jaarlijks benchmark van de facilitaire kosten.Lees ook: ATP-meting moet aantal infecties in zorg verlagen én kosten verminderenLees ook: Onderzoek naar relatie schoonmaakbedrijf en opdrachtgever tijdens coronacrisis toont gemengde gevoelensVolg Service Management op LinkedIn:

Het coronajaar 2020 neemt een bijzondere plek in binnen de facilitaire dienstverlening, zeggen de onderzoekers. “De kantoren gingen dicht, thuiswerken werd de norm. Echter, de gevolgen voor de index zijn – net als tijdens de financiële crisis – niet direct zichtbaar. De index laat onderliggend enkele schommelingen zien maar blijft op zijn plaats. De verwachting is dat er de komende jaren een blijvende impact zichtbaar zal worden.”

Lichte daling in kosten

Uit de NFC Index Kantoren 2020 blijkt dat de kosten voor gebouwen en infrastructuur over het geheel een lichte daling laten zien. De onderzoekers: “We zien ten opzichte van 2019 een daling van 1,6%. Onderliggend lagere kosten voor Tactisch Management en Werkplekomgeving. Er zijn het afgelopen jaar minder activiteiten op deze posten geweest. De schoonmaakkosten dalen. Overigens wordt deze daling gecompenseerd door extra inzet voor desinfectie
en extra schoonmaak.”

Kostenstijging mens en organisatie

Daartegenover staat een kostenstijging voor mens en organisatie. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging van de kosten voor bhv, arbo, beveiliging, milieu, het (tactisch) management en logistiek. Er heeft wel een daling plaatsgevonden voor de kosten voor hospitality (restauratieve voorzieningen). Dat is volgens de onderzoekers niet verwonderlijk gezien de gesloten kantoren.

ICT-kosten  

De ICT-kosten laten eveneens een stijging zien. Ook hier zien we de gevolgen van het thuiswerken. Er zijn hogere kosten voor de ICT-servicedesk en werkplekbeheer. De kosten voor de centrale en gedistribueerde diensten en voor de trainingen zijn verminderd. Ook dit jaar zien we weer een toename in de kosten voor strategisch management.

2020 in cijfers

  • NFC Index Kantoren 2020 = 487,90 euro per m² vvo, exclusief btw.
  • In 2020 bleven de facilitaire kosten vrijwel gelijk aan die van 2019 (een daling van 0,5%). In 2020 is het vloeroppervlak per werkplek (20,01 m² VVO) nagenoeg gelijk aan 2019 (20,09 m² VVO). 

Over NFC Index

De NFC Index Kantoren 2020 wordt samengesteld in samenwerking met Colliers International, CFP, Eurest Services, Metri en TwynstraGudde. Netherlands Facility Costs Index (NFC Index) is onderdeel van facilitaire vakvereniging Facility Management Nederland (FMN) en voorziet de Nederlandse markt jaarlijks van een objectieve en actuele benchmark van de facilitaire kosten. NFC Index verzamelt jaarlijks de facilitaire kosten per m² verhuurbaar vloeroppervlak in kantooromgevingen en per m² bruto vloeroppervlak in het onderwijs. Download hier het jaarbericht.

Overig

Launching Partners