Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

OSB komt met wensenlijstje voor nieuw kabinet

Terwijl nog een deel van de stemmen moest binnenkomen, stelde werkgeversorganisatie OSB al een wensenlijstje met 14 punten voor een nieuw kabinet op.

De Tweede Kamer debatteert binnen een week over de verkiezingsuitslag. De Tweede Kamer neemt vervolgens zelf het initiatief voor de kabinetsformatie. Een informateur of meerdere informateurs worden benoemd om te verkennen welke partijen met elkaar een coalitie willen vormen. Daarna rondt de formateur de formatiebesprekingen af. De formateur is de man of vrouw die waarschijnlijk minister-president wordt. Dinsdag 21 maart wordt de officiële uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt. Donderdag 23 maart volgt dan de installatie van de nieuwe Kamerleden.

14 wensen van OSB voor schoonmaakbedrijven

• Beperk in de Wet markt en overheid dat overheden oneerlijk concurreren met ondernemers
• Leg zelfregulerende sectoren minder toezicht op door verdergaande samenwerking tussen deze bedrijven, ISZW en Belastingdienst.
• Verlicht de toenemende regeldruk  voor werkgevers als gevolg van de Wet op de privacy
• De specifieke ontslagrichtlijn voor schoonmaak moet terugkomen.
• Combineer terugdringing van een loondoorbetalingsplicht van 104 weken naar een kortere periode met een gedegen onderzoek naar de effecten van het sociale zekerheidsstelsel op de arbeidsmarkt.
• Schaf de transitievergoeding af voor werknemers die ziek uit dienst gaan
• Behoud de huidige vorstverletregeling voor glazenwassers en gevelreinigers, zonder wachtdagen
• Handhaaf het minimumjeugdloon in het kader van een breder maatschappelijk belang
• Maak in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (WBQA) voor de schoonmaakbranche inkoop van diensten mogelijk.
• Voorkom verdringing van kwetsbare werknemers ten gunste van mensen uit de doelgroep participatiewet
• Ondersteun (financieel) sectoren die zelf substantieel investeren in de Nederlandse taal.
• Geef werkgevers verdergaande lastenverlichting om oudere werknemers langer en gezond aan het werk te kunnen houden
• Maak een eerlijke concurrentie mogelijk voor bedrijven op de markt van huishoudelijke dienstverlening
• Behoud de algemeen verbindend verklaring van de CAO.

Bekijk hier de verkiezingsuitslag

Lees ook
Cao schoonmaak: leden OSB stemmen in met onderhandelingsresultaat

Partners