Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Werkbezoek inclusiviteit: "Tweedeling tussen SW en schoonmaakbedrijf moet eraf"

Het Deltion College in Zwolle opende onlangs samen met schoonmaakpartner Balanz Facilitair (onderdeel van Vebego) haar deuren voor een werkbezoek van CDA Tweede Kamerlid Hilde Palland en Schoonmakend Nederland. Het doel van de samenkomst was om gelijke kansen te creëren voor private inclusieve bedrijven en Sociaal Ontwikkelbedrijven (SW).

Dat schrijft branchevereniging Schoonmakend Nederland in een verslag van de bijeenkomst op haar website.

Instroom centraal regelen

Na het welkomstwoord van Thea Koster (college van bestuur Deltion) ging het RondeTafelGesprek van start. Als eerste komt aan bod de belemmering voor het goed laten instromen van medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt: de verschillende werkwijzen per gemeente. Sommige medewerkers blijven ongewild in kaartenbakken zitten.

"Dat zou veel beter geregeld moeten worden, centraal vanuit Den Haag," vindt Piet Adema (voorzitter Schoonmakend Nederland). "Als er dan iets verandert in wet- en regelgeving kun je meebewegen."

Ingewikkeld voor elkaar te krijgen

Peter Paul Wiegmans (algemeen directeur Balanz Facilitair) is het hiermee eens: "Omdat elke gemeente het op zijn eigen manier regelt is het ingewikkeld iets voor elkaar te krijgen. Je moet kort op de bal spelen."

Gilles Berends (Consultant SROI Balanz Facilitair): "Je krijgt de mensen niet, omdat ze blijven zitten in de SW-omgeving, terwijl je wil dat ze de stap zetten naar een regulier bedrijf. Als gemeentes een gelijk speelveld zouden hanteren, levert dat uiteindelijk meer rendement op. Dan hebben private ontwikkelbedrijven zoals Balanz dezelfde toegang tot de doelgroep en gelijke behandeling bij inzet van instrumenten en financiering."

Lees ook

Iedereen kan doorstromen

Veel SW-bedrijven creëren zelf banen om mensen op te leiden in het schoonmaakvak, maar houden mensen graag binnenboord. Daardoor stokt de instroom en blijft de doorstroom naar de arbeidsmarkt, waar ze zo hard nodig zijn, achter. Een goed voorbeeld van ketensamenwerking SW-bedrijf en de markt is de Inclusief Groep, vindt Adema.

Hij zegt: "We zijn met hen in gesprek om ieder jaar 20 procent van de mensen te laten uitstromen en 20 procent nieuw te laten instromen. Op deze manier ontstaat er een keten waarbij iedereen die dit kan, doorstroomt naar een regulier schoonmaakbedrijf. Voor mensen die een beschermde werkplek nodig hebben is er plek binnen Inclusief Groep."

Ongelijkheid in de markt

Wat Adema wil, is het bieden van ondersteuning om mensen in te laten stromen en ze daarna te begeleiden. Het bedrijfsleven dient de verantwoordelijkheid te nemen voor deze mensen. "Als je daarin gaat samenwerken, levert dat enorm veel op. Voor de mensen zelf én voor onze sector."

Ook Cedris zou veel meer de beweging naar de markt moeten maken, vindt Adema. "Nu ontstaat er namelijk ongelijkheid in de markt; dat is jammer. Het zou mooi zijn als private sectoren ook gebruik kunnen maken van dezelfde regelingen als SW-bedrijven. Pieter Heerma, Tweede Kamerlid CDA, heeft ons uitgedaagd om hier sectoraal iets voor te regelen. Deze uitdaging gaan we graag aan. Als er vanuit Den Haag hier ondersteuning in komt, is dat geweldig. Het Project Banenafspraak met als doel het behoud van mensen met een arbeidsbeperking voor de branche, dat aan het begin van de coronatijd is opgezet, biedt meerwaarde in ondersteuning van inclusiviteit voor onze leden."

Niet lichtzinnig over denken

Jos van Boven (Deltion) licht de samenwerking met Balanz toe. Deltion wilde graag na invoering van de quotumwet aan de slag met de doelgroep. Dit bleek echter lastiger dan gedacht. Van Boven: "Deltion College wil een weerspiegeling van de maatschappij zijn. De persoonlijke begeleiding neemt Balanz Facilitair op zich. Zij bieden de mogelijkheid extra werkzaamheden bij hen onder te brengen en voordame Suzan begeleidt mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ze geeft ze de structuur die ze zo hard nodig hebben."

Peter Paul Wiegmans (algemeen directeur Balanz Facilitair) voegt toe dat je inderdaad niet lichtzinnig over begeleiding moet denken: "We halen letterlijk mensen uit hun bed om ze werkfit maken. Dat kost energie, maar levert echt iets op."

De investering die we doen in deze mensen gaat nooit verloren.

Roy Budjhawan (Head of impact Vebego): "De investering die we doen in deze mensen gaat nooit verloren. Dit soort voorbeelden zijn motiverend; een startpunt voor andere bedrijven, die ermee willen beginnen."

Opdrachtgever Deltion geeft Balanz Facilitair daar de ruimte voor. Berends: "We hebben in het begin best moeten aanpakken in de samenwerking met Tiem, het SW-bedrijf. Dat loopt nu prima. Elke medewerker heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden."

Zichtbaarheid

De medewerkers maken overdag schoon en voeren daarbij nog andere facilitaire taken uit. Deze werktijden passen goed bij de doelgroep, geeft hen kans zich maximaal te ontwikkelen voordat ze doorstromen naar een reguliere schoonmaakvacature. Van Boven: "Wij hebben in totaal 18.000 studenten, die dagelijks afval veroorzaken. De ‘aanpakkers', zoals de medewerkers van Balanz worden genoemd, lopen tussen studenten door om de campus zo schoon mogelijk te houden en hen te helpen opruimen. Zo houd je het samen netjes én ze zijn zichtbaar."

‘s Avonds nemen de collega’s van Hago het stokje over om de rest van de immense campus schoon te houden. Berends: "Je moet durven mensen een kans te geven." En als ze terugvallen moet er een vangnet zijn vindt Gerwin Ordelmans (Creator inclusiviteit Vebego). "Het is een trampoline-effect. Als het niet lukt bij Hago, keren ze terug bij Balanz Facilitair. Zo houden we deze mensen binnenboord en inzetbaar."

Lees ook

Jobcoaching

Ordelmans: "Als je in gesprek komt over de manier van jobcoaching, dan kun je samen doorpraten over de juiste begeleiding." Berends: "Jobcoaching ligt nu bij het SW-bedrijf Tiem, maar we zouden dit liever zelf doen, zodat er één aanspreekpunt is." Leonore Nieuwmeijer (Schoonmakend Nederland) vult aan: "Dat is precies de reden waarom het Breed Offensief door de Tweede Kamer moet komen. Deze benadrukt de toegevoegde waarde van in- naast externe jobcoaching."

Overleg met elkaar welke begeleiding mensen nodig hebben en wie deze begeleiding het beste kan bieden.

Schipper: "We leiden iedereen binnen Vebego op in een objectief gesprek te voeren in het kader van aannamebeleid. De vraag is hoever we kunnen gaan in jobcoaching om ons doel te behalen. Dit project is een fantastisch voorbeeld van wat mogelijk is. Ons advies: overleg met elkaar met een kopje koffie welke begeleiding mensen nodig hebben om te groeien en wie vervolgens deze begeleiding het beste kan bieden. We zien in de praktijk dat daardoor steeds meer begeleidingstaken zoals leren budgetteren, samenwerken en gezond bewegen bij ons worden belegd."

Vernieuwing

Deltion gaat in de toekomst ook fietsen en auto’s aan studenten beschikbaar stellen. Ook daar hebben de aanpakkers een rol. "Wie plakt anders hun banden", zegt Van Boven lachend. Zo snijdt het mes aan twee kanten: Deltion vernieuwt en de medewerkers helpen in de ondersteuning ervan. En dat is precies wat de toekomst kan brengen in het optimaliseren van instroom van deze medewerkers. "Ondersteuning bieden aan elkaar en de begeleiding en aandacht bieden die nodig is. Zo blijf je elkaar vinden: in eensgezindheid en intrinsieke motivatie om écht iets te betekenen," besluiten ze. Palland beaamt dit: "zet er een ondernemend iemand op en de bal gaat rollen."

Beste versie van jezelf

Na afloop van dit energieke gesprek gaat Palland in gesprek met Suzan en de ‘aanpakkers’. Norbert en Andrea vertellen haar hun inspirerende verhalen met als boodschap: "We horen erbij, hopen de beste versie van onszelf te worden en hebben het op dit moment enorm naar ons zin."

Bron: Schoonmakend Nederland

Laatste nieuws

Ondernemen

Launching Partners