Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Visie ICS Groep: "Door medewerkers bredere taken aan te bieden wordt hun baan interessanter"

Uit de cijfers van het marktonderzoek valt op te maken dat de schoonmaakbranche de weg omhoog uit het corona-dal heeft ingezet. Maar hoe diep was dat dal nu eigenlijk? En hoe ziet het pad naar de toekomst er precies uit? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Vandaag delen Bart van der Sluijs en William Vlemmix, directeuren van ICS Groep, hun visie.

Vraag 1: Hoe kijken jullie terug op 2021?

"Het jaar 2021 werd, net als 2020, erg bepaald door Covid-19. Het beschermen van onze medewerkers door het bieden van advies en hulpmiddelen om veilig te kunnen blijven werken, en het zorgen voor tijdige vervanging bij een Corona-besmetting stonden centraal. Onze klanten hebben we proactief geadviseerd over preventieve maatregelen om de hygiëne te blijven waarborgen als het primaire proces (deels) doorliep.

Onze omzet hebben we op peil gehouden.

Waar nodig hebben wij de schoonmaak op- of afgeschaald. Daar waar wij minder schoonmaak hebben ingezet als gevolg van tijdelijke bedrijfssluiting bij onze opdrachtgevers, werd dit grotendeels gecompenseerd door andere klanten waar we juist meer uren zijn gaan werken om een veilige en hygiënische werkomgeving te kunnen blijven bieden. Onze omzet bij deze klanten hebben we, mede door onze verscheidenheid aan branches waarin we actief zijn, op peil gehouden."

Vraag 2: Wat is jullie verwachting voor de rest van 2022 en daarna?

"We gaan terug naar het ‘nieuwe normaal’, nu de pandemie achter ons lijkt. Wel is de oorlog in Oekraïne een erg onzekere factor die de economie in Nederland kan afremmen. De behoefte aan goede kwalitatieve facilitaire dienstverlening zal echter blijven bestaan. Dat zien wij ook terug aan het aantal aanvragen dat wij ontvangen. We verwachten daarom onze omzetdoelstelling te gaan halen."

Lees ook

Vraag 3: Waar zien jullie kansen voor de komende tijd?

"Naast schoonmaak zet ICS Groep in op verschillende soft services die aanpalend zijn aan schoonmaak waarmee we onze klanten nog meer kunnen ontzorgen bij het realiseren van een veilige, prettige en hygiënische werkplek en leefomgeving. Bovendien zien wij dit als antwoord op de personeelskrapte bij onze opdrachtgevers, omdat wij taken van hen overnemen. Hiermee kunnen wij onze medewerkers bredere taken bieden, waardoor hun baan interessanter wordt. Dit draagt weer bij aan het binden van mensen aan ons bedrijf. Overige thema’s waar wij kansen in zien zijn datagestuurd werken, duurzaamheid (circulair werken) en product- en procesinnovaties (slimmer, sneller, duurzamer)."

Vraag 4: Welke uitdagingen zien jullie voor de komende tijd?

"De grote uitdaging ligt in het vinden van antwoorden op de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing. Sociale inzetbaarheid is dan ook een speerpunt in ons HR-beleid van de komende jaren. Oftewel, hoe binden we mensen aan ons bedrijf, hoe houden we ze vast, hoe vullen we ieders ambities in en hoe zorgen we ervoor dat zij in goede gezondheid en gemotiveerd hun pensioen kunnen behalen?"

Vraag 5: Welke thema's of trends staan bij jullie bovenaan de agenda?

  • Samen elke dag beter
  • Duurzame dienstverlening
  • Ketensamenwerking
  • Brede taken
  • Datagestuurde dienstverlening
  • Duurzame inzetbaarheid als antwoord op krappe arbeidsmarkt

Meer visie?

Cijfers zeggen veel, maar niet alles. Daarom vraagt Service Management de grootste schoonmaakbedrijven jaarlijks naar hun visie als onderdeel van het marktonderzoek. De komende tijd publiceren we elke dag een nieuwe visie. Houd onze website dus in de gaten!

Lees ook vooral het artikel 'Visie top 5 schoonmaakbedrijven: branche zoekt antwoorden op wereld in transitie'. Dat is een samenvatting en analyse van de visies van de top-vijf schoonmaakbedrijven.

Visie CSU: "Een nieuwe toekomst creëer je nooit in je eentje"

Ondernemen Nieuws

Visie CSU: "Een nieuwe toekomst creëer je nooit in je eentje"

Uit de cijfers van het marktonderzoek valt op te maken dat de schoonmaakbranche de weg omhoog uit het corona-dal heeft ingezet. Maar hoe diep was dat dal nu eigenlijk? En hoe ziet het pad naar de toekomst er precies uit? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Vandaag deelt John van Hoof, voorzitter Raad van Bestuur van CSU, zijn visie.
Visie Hago: " We blijven continu monitoren wat er om ons heen gebeurt"

Ondernemen Nieuws

Visie Hago: " We blijven continu monitoren wat er om ons heen gebeurt"

Uit de cijfers van het marktonderzoek valt op te maken dat de schoonmaakbranche de weg omhoog uit het corona-dal heeft ingezet. Maar hoe diep was dat dal nu eigenlijk? En hoe ziet het pad naar de toekomst er precies uit? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Vandaag deelt Mark Keur, algemeen directeur bij Hago, zijn visie.
Visie Gom: "De vraag naar flexibiliteit zal sterk blijven groeien"

Ondernemen Nieuws

Visie Gom: "De vraag naar flexibiliteit zal sterk blijven groeien"

Uit de cijfers van het marktonderzoek valt op te maken dat de schoonmaakbranche de weg omhoog uit het corona-dal heeft ingezet. Maar hoe diep was dat dal nu eigenlijk? En hoe ziet het pad naar de toekomst er precies uit? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Vandaag deelt Olivier Laméris, algemeen directeur van Gom, zijn visie.
Visie Asito: "Maximale flexibiliteit wordt vanzelfsprekend"

Ondernemen Nieuws

Visie Asito: "Maximale flexibiliteit wordt vanzelfsprekend"

Uit de cijfers van het marktonderzoek valt op te maken dat de schoonmaakbranche de weg omhoog uit het corona-dal heeft ingezet. Maar hoe diep was dat dal nu eigenlijk? En hoe ziet het pad naar de toekomst er precies uit? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Vandaag deelt Bob Mols, algemeen directeur bij Asito, zijn visie.
Visie EW: "Technologie helpt slimmer, efficiënter en duurzamer te zijn"

Ondernemen Nieuws

Visie EW: "Technologie helpt slimmer, efficiënter en duurzamer te zijn"

Uit de cijfers van het marktonderzoek valt op te maken dat de schoonmaakbranche de weg omhoog uit het corona-dal heeft ingezet. Maar hoe diep was dat dal nu eigenlijk? En hoe ziet het pad naar de toekomst er precies uit? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Vandaag deelt Bas Cornelissen, algemeen directeur bij EW Facility Services, zijn visie.

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners