Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Visie EW: "Technologie helpt slimmer, efficiënter en duurzamer te zijn"

Uit de cijfers van het marktonderzoek valt op te maken dat de schoonmaakbranche de weg omhoog uit het corona-dal heeft ingezet. Maar hoe diep was dat dal nu eigenlijk? En hoe ziet het pad naar de toekomst er precies uit? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Vandaag deelt Bas Cornelissen, algemeen directeur bij EW Facility Services, zijn visie.

Vraag 1: Hoe kijken jullie terug op 2021?

"Net als 2020 was 2021 voor ons een dynamisch jaar. Wij zijn actief in de segmenten kantoren & vastgoed, zorg, onderwijs, travel, leisure en hotels en voor veel van onze opdrachtgevers hadden de coronamaatregelen en lockdowns ook dit jaar een grote impact. We zijn daarom flink uitgedaagd op verschillende vlakken en is er echt een beroep gedaan op ons ondernemerschap en onze wendbaarheid. Gelukkig konden we vertrouwen en bouwen op onze financieel gezonde organisatie.

Samen met onze opdrachtgevers keken we naar maatwerkoplossingen. Zeker in behoeften die continu kunnen veranderen, willen we onze relaties blijven voorzien. Duurzame relaties zijn belangrijk voor ons. We hebben samenwerkingen verbeterd en verlengd en een goede basis gelegd voor partnerschappen voor de komende jaren.

Deze periode hebben we ook gebruikt om onze strategie aan te scherpen en besloten te investeren, door onder andere ons marketing- en salesteam uit te breiden. Ook stelden we een Directeur voor de zorgmarkt aan; Margot van Leijen, een bekend gezicht in die markt. Met haar in ons midden kunnen we nog beter invulling geven aan relevante vraagstukken van facilitair managers in de zorg.

Lees ook ons exclusieve interview met Margot van Leijen:

Onze ICT-omgeving vernieuwden we al in 2020 met de aanschaf van AFAS-software. Ook dit hebben we in 2021 doorontwikkeld. We bieden onze opdrachtgevers (management)informatie digitaal aan. Dit dashboard bevat KPI’s, waardoor de waarde van onze dienstverlening inzichtelijk en transparant is. Digitalisering helpt ons om processen efficiënter te doorlopen, nieuwe concepten sneller te implementeren en nog beter mee te bewegen met de wensen en behoeften van onze partners."

Vragen 2, 3 en 4. Hoe kijken jullie naar de rest van 2022 en daarna? Waar zien jullie kansen en waar zijn uitdagingen?

"Investeringen in moeilijke tijden doe je als je vertrouwen hebt in de toekomst. Daarom lanceerden wij onlangs met trots onze nieuwe strategie en merkbelofte: Expect more. Hiermee laten we duidelijk zien wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. Bij deze stap past ook een nieuwe uitstraling, met een moderner logo en vernieuwde huisstijlkleuren.

Ons doel is om onze omzet te verhogen naar €140 miljoen in 2025. We stellen ons op als strategisch partner en zien volop kansen voor doorontwikkeling. Dat wil niet zeggen dat we geen uitdagingen zien. Denk maar aan de krapte op de arbeidsmarkt. Zeker nu bijna overal het werk weer op volle sterkte is, wordt op onze huidige collega’s een flink beroep gedaan. We willen hen zoveel mogelijk helpen en aan ons binden. We bieden collega’s veel ontwikkelkansen, een goede begeleiding en met het oog op de actualiteit leveren we bijvoorbeeld ook een inspanning om hen bij te staan bij financiële problemen. Vanuit de mix van segmenten waarin we actief zijn, zijn we gelukkig in staat om collega’s die dat willen hogere contracturen te bieden. Collega’s die nieuw in ons land komen, helpen we om wegwijs te worden bij EW en met de Nederlandse wet- en regelgeving.

80% van de leidinggevende posities wordt ingevuld door collega’s die intern zijn doorgegroeid.

Dit maakt de verbinding met elkaar alleen maar sterker. Onze mensen mogen trots zijn op zichzelf en onze organisatie. Dit bereik je alleen maar met elkaar. We hebben meerdere voorbeelden van mensen die ooit met een bijbaan startten bij EW en nu een managementfunctie bekleden. We gaan uit van het ‘Create Your Own Future’-principe: je bent zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling en EW geeft je de mogelijkheid om die te realiseren. Zo wordt 80% van de leidinggevende posities ingevuld door collega’s die intern zijn doorgegroeid. Hierdoor borgen wij onze kern- en cultuurwaarden. Daarnaast voeren we met ons ‘talent management’ actief beleid op meer balans in culturele diversiteit.

Ook gebruiken we H.appy, onze eigen interne communicatie app. Hiermee hebben we een directe lijn met al onze collega’s, waarbij de communicatie werkt op basis van tweerichtingsverkeer. Medewerkers kunnen op H.appy nieuws lezen, feedback plaatsen en leuke foto’s en berichten met elkaar delen, maar ook hun actuele rooster bekijken of aangeven wanneer ze een extra dienst willen draaien. Ook staan er in de app e-learning modules en andere instructiematerialen. Daarnaast zetten we H.appy in voor het uitvoeren van medewerkers tevredenheidsonderzoeken. Dat we op deze manier als EW‘ers in rechtstreekse verbinding staan met elkaar is uniek en zorgt voor betrokkenheid, plezier en minder verloop."

Vraag 5: Welke thema's of trends staan bij jullie bovenaan de agenda?

"Bij goed ondernemerschap hoort het kunnen meebewegen met ontwikkelingen om ons heen. Iedere dag willen we het nóg beter doen. Onze ambitie is dan ook helder: wij willen het beste schoonmaakbedrijf van Nederland zijn. Dát ben je niet zomaar. We besteden daarom veel aandacht aan business development, zodat onze dienstverlening blijft aansluiten bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers.

Innovaties
Veel innovaties kunnen facilitaire professionals ontzorgen. Maar waar vind je deze? Tot voor kort was er geen platform waar deze innovaties samenkomen. EW heeft daarom een innovatieplatform ontwikkeld. We zoeken continu naar innovaties en presenteren een relevante selectie op ons Innovatie Lab. We richten ons hierbij op thema’s als Duurzaamheid, Robotisering en Hygiëne & Beleving.

Denk aan innovaties die zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, zoals luchtzuivering en einddesinfectie van ruimtes middels uvc-licht. We zoeken voor onze innovaties onder meer de samenwerking op met startups. Dobbi is onlangs aangesloten, waarbij we in samenwerking met leveranciers en opdrachtgevers textiel inzamelen om die vervolgens te recyclen.

Duurzaamheid
Wij gebruiken de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als basis voor onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen. We richten ons op vijf SDG’s: Goede Gezondheid & Welzijn, Kwaliteitsonderwijs, Eerlijk Werk & Economische Groei, Verantwoorde Productie & Consumptie en Partnerschap om doelstellingen te bereiken. Doelen die er voor ons uit springen en echt bij ons passen. Met deze positieve impact leveren wij dus ook een bijdrage aan de duurzaamheidsambities van onze opdrachtgevers. Een win-win, waardoor we samen met onze medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers werken aan een betere wereld voor morgen.

Ook interessant

Digitalisering & ketensamenwerking
Naast dat wij ons eigen operationele proces hebben gedigitaliseerd, zien we dat de inzet van technologie ook bijdraagt aan diverse oplossingen binnen Facility Management. Zo helpen technologieën om slimmer, efficiënter en duurzamer te zijn. Binnen een gebouw zijn allerlei samenwerkingspartners actief om een optimale omgeving te creëren. Logistiek, onderhoud, catering, schoonmaak en klantenservice. Iedereen is verantwoordelijk voor een onderdeel uit de keten. Data helpt ons om deze ketensamenwerking te verbeteren, om processen te analyseren en deze effectiever en efficiënter in te richten.

Met data kunnen we realtime en eenvoudig op- en afschalen op díe momenten dat het nodig is.

Om een voorbeeld te noemen: wij zetten sensoren in. Dit doen wij onder de noemer datagestuurd schoonmaken. De sensoren meten de bezettingsgraad en gebruiksintensiteit van ruimtes. Hier maken we optimale schoonmaak- of onderhoudsplannen op, afgestemd op de wensen van de gebruiker. Met deze data kunnen we realtime en eenvoudig op- en afschalen op díe momenten dat het nodig is. Deze sensoren meten ook de luchtvochtigheid of het CO2-gehalte. Al deze informatie delen wij met onze opdrachtgevers en hun ketenpartners. Met behulp van deze waardevolle data valt onder meer winst te behalen in de tevredenheid van gebruikers en medewerkers en de levensduur van het gebouw. Hier liggen enorm veel kansen om van toegevoegde waarde te zijn voor onze opdrachtgevers en de ketenpartners.

Taakdifferentiatie/-verbreding
Doordat we steeds meer gebruik maken van data en hier opdrachtgevers en ketenpartners transparant inzage in geven, zijn we samen beter in staat om het werk zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Daarnaast biedt het kansen voor de integratie van taken. Zo kunnen onze schoonmaakcollega’s de koffiemachine bijvullen, zorgen voor het linnen- en afvaltransport of de ontvangst en logistiek van goederen. Hierdoor wordt het werk voor onze collega’s op de vloer uitdagender en vervullen zij een belangrijke rol overdag. Op deze manier wordt ons schoonmaakvak steeds interessanter, wat positief doorwerkt kijkend naar de krapte op de arbeidsmarkt. Maar minstens zo belangrijk: doordat onze collega’s meerdere taken uitvoeren, kunnen we ze bredere contracten aanbieden en daardoor dus meer uren en dus meer salaris.

Lees meer:

Hospitality en schoonmaakbeleving

Hospitality is in de facilitaire branche een gemeengoed geworden en je zou verwachten dat iedere schoonmaakorganisatie dit inmiddels onder de knie heeft. Toch is het creëren van een vijfsterren gastvrijheid in schoonmaakdienstverlening niet zo eenvoudig. Wij durven wel te zeggen dat dit sterk veranderd zit in ons DNA, vanuit onze oorsprong en ervaring in de hotelsector. Hier is hospitality, naast kwalitatieve dienstverlening en het 24/7 inspelen op wisselende gebruikersaantallen, een belangrijke succesfactor. Dit is niet kopieerbaar."

Meer visie?

Cijfers zeggen veel, maar niet alles. Daarom vraagt Service Management de grootste schoonmaakbedrijven jaarlijks naar hun visie als onderdeel van het marktonderzoek. De komende tijd publiceren we elke dag een nieuwe visie. Houd onze website dus in de gaten!

Lees ook vooral het artikel 'Visie top 5 schoonmaakbedrijven: branche zoekt antwoorden op wereld in transitie'. Dat is een samenvatting en analyse van de visies van de top-vijf schoonmaakbedrijven.

Visie CSU: "Een nieuwe toekomst creëer je nooit in je eentje"

Ondernemen Nieuws

Visie CSU: "Een nieuwe toekomst creëer je nooit in je eentje"

Uit de cijfers van het marktonderzoek valt op te maken dat de schoonmaakbranche de weg omhoog uit het corona-dal heeft ingezet. Maar hoe diep was dat dal nu eigenlijk? En hoe ziet het pad naar de toekomst er precies uit? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Vandaag deelt John van Hoof, voorzitter Raad van Bestuur van CSU, zijn visie.
Visie Hago: " We blijven continu monitoren wat er om ons heen gebeurt"

Ondernemen Nieuws

Visie Hago: " We blijven continu monitoren wat er om ons heen gebeurt"

Uit de cijfers van het marktonderzoek valt op te maken dat de schoonmaakbranche de weg omhoog uit het corona-dal heeft ingezet. Maar hoe diep was dat dal nu eigenlijk? En hoe ziet het pad naar de toekomst er precies uit? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Vandaag deelt Mark Keur, algemeen directeur bij Hago, zijn visie.
Visie Gom: "De vraag naar flexibiliteit zal sterk blijven groeien"

Ondernemen Nieuws

Visie Gom: "De vraag naar flexibiliteit zal sterk blijven groeien"

Uit de cijfers van het marktonderzoek valt op te maken dat de schoonmaakbranche de weg omhoog uit het corona-dal heeft ingezet. Maar hoe diep was dat dal nu eigenlijk? En hoe ziet het pad naar de toekomst er precies uit? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Vandaag deelt Olivier Laméris, algemeen directeur van Gom, zijn visie.
Visie Asito: "Maximale flexibiliteit wordt vanzelfsprekend"

Ondernemen Nieuws

Visie Asito: "Maximale flexibiliteit wordt vanzelfsprekend"

Uit de cijfers van het marktonderzoek valt op te maken dat de schoonmaakbranche de weg omhoog uit het corona-dal heeft ingezet. Maar hoe diep was dat dal nu eigenlijk? En hoe ziet het pad naar de toekomst er precies uit? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Vandaag deelt Bob Mols, algemeen directeur bij Asito, zijn visie.
Visie EW: "Technologie helpt slimmer, efficiënter en duurzamer te zijn"

Ondernemen Nieuws

Visie EW: "Technologie helpt slimmer, efficiënter en duurzamer te zijn"

Uit de cijfers van het marktonderzoek valt op te maken dat de schoonmaakbranche de weg omhoog uit het corona-dal heeft ingezet. Maar hoe diep was dat dal nu eigenlijk? En hoe ziet het pad naar de toekomst er precies uit? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Vandaag deelt Bas Cornelissen, algemeen directeur bij EW Facility Services, zijn visie.

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners