Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Verkenningsbezoeken Inspectie SZW vanaf april

Vanaf april gaat Inspectie SZW verkenningsbezoeken brengen aan schoonmaakbedrijven. De inspecteur neemt vooraf contact op met de bedrijven, waar het een bezoek aan wil brengen. Schoonmakend Nederland adviseert om zo’n bezoek altijd goed voor te bereiden. Volg Service Management op LinkedIn:

Een verkenningsbezoek door de inspectie kan zowel fysiek als online plaatsvinden. Inspectie SZW geeft altijd van tevoren aan met welke personen zij willen praten.

Tijdens het bezoek

De inspecteur komt controleren op de Arbeidsomstandighedenwet. Er wordt gekeken of de werkgever, genoeg doet om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen. Ongewenste omgangsvormen zijn discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie. Werkgevers die hier actief maatregelen tegen nemen, kunnen werkstress en uitval van medewerkers voorkomen. Dat is zowel positief voor de gezondheid en productiviteit van de medewerkers als voor jou als werkgever, gezien de kostenbesparing.

De voorbereiding op het bezoek

Het is belangrijk dat organisaties zich goed voorbereiden op een dergelijke inspectie:

  • Vul de zelfinspectie-tool ‘Werkdruk en ongewenst gedrag’ in;
  • Bespreek de aangekondigde inspectie met de Ondernemingsraad en/of medewerkers;
  • Zorg dat de RI&E (Risico-inventarisatie en – evaluatie), het bijbehorende plan van aanpak en basiscontract (afspraken met je bedrijfsarts om medewerkers gezond te houden) op orde zijn. Een RI&E kan je zelf opstellen. Gebruik hiervoor de RI&E van de schoonmaaksector.

Geen boetes of waarschuwingen

De bezoeken die de Inspectie brengt zijn zogeheten verkenningsbezoeken. Dit betekent dat er geen boetes of waarschuwingen worden uitgedeeld, wanneer een en ander toch niet op orde blijkt te zijn. Uitzondering hierop zijn:

  • wanneer er geconstateerd wordt dat er ernstig gevaar is of dreigt voor medewerkers;
  • wanneer blijkt dat er geen RI&E, plan van aanpak en/of basiscontract aanwezig is.

Schoonmakend Nederland biedt aangesloten bedrijven hulp om zich voor te bereiden op een bezoek van de Inspectie SZW. Bijvoorbeeld door vragen te beantwoorden en te helpen bij het opstellen van een RI&E. Meer informatie >>

Lees ook:

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners