Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Tenderoverzicht week 51 (donderdag 23 december)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Open: Gemeente Assen

Opdrachtgever: Gemeente Assen
Werkzaamheden: Het dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud van 2 locaties van gemeente Assen.
Extra informatie: De gemeente Assen wil zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten in de schoonmaakdienstverlening op de panden in de scope van deze opdracht. Hiertoe dient schoonmaakdienstverlener samen te werken met WPDA/iWerk. De gemeente wil resultaatgerichte schoonmaak. Daar waar mogelijk is de gemeente voorstander van dagschoonmaak. Daarbij ziet zij in eerste instantie vooral mogelijkheden aan de randen van de dag. Graag bekijkt zij samen met schoonmaakdienstverlener welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding naar schoonmaak overdag. Dit teneinde de schoonmaker zichtbaar te maken en schoonmaakdienstverlener de kans te geven om haar medewerkers meer contracturen te bieden door een combinatie te zoeken van dagschoonmaak en bij een andere opdrachtgever avondschoonmaak.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // prijs = 40
Contractduur: 2 jaar en kan daarna 2 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 11 februari.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247272

Open: GVB Veren

Opdrachtgever: GVB Veren B.V.
Werkzaamheden: Dagelijkse, Periodiek en Specialistisch schoonmaakonderhoud van schepen, aanlandingen en kantoren. Reinigen en ledigen vuilnisbakken schepen en aanlandingen buiten / binnen. Gladheidbestrijding op alle aanlandingen en de Ponthaven. Glasbewassing van alle schepen en kantoren. Verwijderen van graffiti op schepen, aanlandingen en kantoren en het leveren van sanitaire middelen op de schepen en kantoren. Het ophalen en verwerken van het reguliere bedrijfsafval en logistieke dienstverlening zijn als optie opgenomen in deze aanbesteding.
Gunningscriteria: kwaliteit = 60 // prijs = 40
Contractduur: 3 jaar en kan daarna 2 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 17 februari 2022
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247289

Lees ook:

Open: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs

Opdrachtgever: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Werkzaamheden: Alle voorkomende dagelijkse, periodieke, specialistische en incidentele schoonmaakwerkzaamheden binnen diverse gebouwen van Nova College, inclusief het zorgdragen voor de benodigde schoonmaakmiddelen en materialen. Binnen de opdracht valt tevens het aanvullen van de sanitaire middelen in de sanitaire ruimtes en pantry’s die door derden worden geleverd.
Waarde: De verwachting is dat de omvang voor de komende vier jaar 4,3 miljoen euro zal bedragen (Exclusief BTW) en exclusief de tijdelijke pandemie werkzaamheden.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 80 // Prijs = 20
Contractduur: 4 jaar en kan daarna 3 keer met 2 jaar worden verlengd.
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 28 februari 2022
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247348

Open: Ons Middelbaar Onderwijs

Opdrachtgever: Ons Middelbaar Onderwijs
Werkzaamheden: het schoonmaakonderhoud van 3 scholengroepen (1 per perceel) in het Voortgezet Onderwijs regio Noord Brabant.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 80 // Prijs = 20
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 7 maart 2022.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247174

Vooraankondiging: Sophia Scholen

De opdracht omvat het leveren van schoonmaakonderhoud (dagelijks, periodiek en regiewerkzaamheden) en glasbewassing. Opdrachtgever is Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek. Die wenst door middel van een openbare Europese aanbesteding een overeenkomst te sluiten met één Opdrachtnemer per perceel welke de beste prijs/kwaliteitverhouding heeft aangeboden. De opdracht wordt verdeeld in 2 percelen.
Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 15/02/2022
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247261

Lees ook:

Gegund: Gemeente Hoeksche Waard

Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Aantal inschrijvingen: 8
Opdrachtnemer: Gom Schoonhouden
Object: Het ambtelijk vastgoed van gemeente Hoeksche Waard bestaande uit 7 gebouwen met een kantoorfunctie.
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening om een duurzame, schone en gezonde werkomgeving te onderhouden. Een werkomgeving die aansluit op de wensen en behoeften van de medewerkers van gemeente Hoeksche Waard en gebruikers van haar panden, rekening houdend met de gestelde doelstellingen.
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247300

Gegund: Gemeente Vlissingen

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen
Aantal inschrijvingen: 8
Opdrachtnemer: CSU
Object: 19.364,04 m2 vloeroppervlak verspreid over 15 locaties
Werkzaamheden: choonmaakonderhoud (dagelijks, periodiek en regiewerkzaamheden), sanitaire voorzieningen en glasbewassing.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // prijs = 40
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247305

Eerder:

Gegund: Gemeente Twenterand

Opdrachtgever: Gemeente Twenterand
Aantal inschrijvingen: 8
Opdrachtnemer: Novon Schoonmaak Gebouwen B.V.
Object: 5 locaties, waaronder het gemeentehuis, gymzalen en een afvalbrengpunt.
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud, de glasbewassing, het specialistisch vloeronderhoud en het leveren van sanitaire artikelen
Waarde: 1.500.000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit, onderscheidend vermogen = 10 // kwaliteit, personeel en communicatie = 25 // kwaliteit, flexibiliteit = 20 // kwaliteit, presentatie = 15 // prijs = 30
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247365

Gegund: Gemeente Utrecht Specialistische Reiniging

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Opdrachtnemers: FSH B.V. (perceel 1) en Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V. (perceel 2)
Werkzaamheden: Perceel 1 betreft het verwijderen van graffiti en wildplak op objecten en het dagelijks reinigen van openbare toiletvoorzieningen.
Perceel 2 betreft het reinigen en schoonmaken van civiele en monumentale constructies.
Gunningscriteria: Kwaliteit, plan van aanpak = 35 // kwaliteit, duurzaamheid = 20 // kwaliteit, social return = 10 // prijs = 35
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246895

Lees ook

Gegund: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf

Opdrachtgever: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Opdrachtnemers: Asito (glasbewassing) en IBN Facilitair VOF (Schoonmaak)
Object: Het totaal beslaat ongeveer 31.000 m2 vloeroppervlak, verspreid over 8 locaties.
Werkzaamheden: schoonmaakonderhoud (dagelijks, periodiek en regiewerkzaamheden) en glasbewassing.
Gunningscriteria schoonmaak (perceel 1): Kwaliteit = 60 // prijs = 40
Gunningscriteria glasbewassing (perceel 2): Kwaliteit = 40 // prijs = 60
Contractduur: 4 jaar en kan daarna 3 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247311

Gegund: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Opdrachtgever: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Aantal inschrijvingen: 4
Opdrachtnemer: SMB Willems B.V.
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening, inclusief glasbewassing en levering sanitaire voorzieningen
Waarde: 365.000,00 euro
Contractduur: 2 jaar
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247055

Gegund: Noorderpoort

Opdrachtgever: Noorderpoort
Aantal inschrijvingen: 8
Opdrachtnemer: Visschedijk Schoonmaak NO B.V.
Object: De scholen en Bestuursbureau van Noorderpoort.
Werkzaamheden: Regulier schoonmaakonderhoud inclusief het periodiek onderhoud van vloeren. Glasbewassing binnenzijde, buitenzijde en separatieglas.
Gevelbeplating (o.a. vliesglas), additionele werkzaamheden (bijvoorbeeld schrobben van de vloeren in de praktijklokalen) en werkzaamheden op afroep (bijvoorbeeld inzet ten behoeve van open dagen, bouwschoonmaak en calamiteiten).
Waarde: 10.720.000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit, social return = 225 // Kwaliteit, duurzaamheid = 150 // kwaliteit, Inrichting dienstverlening = 200 // Kwaliteit, implementatie = 175 // Kwaliteit, periodieke werkzaamheden = 50 // Prijs = 200.
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247123

Gegund: Het Rijnlands Lyceum

Opdrachtgever: Stichting "Het Rijnlands Lyceum"
Aantal inschrijvingen: 7
Opdrachtnemer: Unidos Schoonmaakbedrijf B.V.
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud
Waarde: 460.000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit, inzet uren = 15 // Kwaliteit, open vragen = 45 // Kwaliteit, KPI's, Malus bij onvoldoende KPI's VSR herkeuring = 5 // kwaliteit, KPI's, Reservering variabele beloning = 5 / Kwaliteit = interview = 15 // Prijs = 15
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247071

Lees ook

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners