Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Tenderoverzicht week 48 (donderdag 2 december)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Tenderoverzicht: nieuwe en gegunde schoonmaakaanbestedingen

Open: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda

Opdrachtgever: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud in scholen
Gunningscriteria: Kwaliteit = 75 // Prijs = 25
Contractduur: 96 maanden
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 10 januari 2022
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244950

Open: Industriële reiniging Hoogheemraadschap van Delfland

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland
Werkzaamheden: Het op afroep reinigen en doorspuiten van delen van waterzuiveringsinstallaties. Tot het werk behoort ook het verwijderen en afvoeren van vrijkomende zand/slibmengsels als riool-, kolken- en gemalenslib (RKG) en drijf-, en vetlagen.
Waarde: 600.000,00 euro. De omvang van de totale opdracht verschilt per jaar.
Contractduur: 2 jaar en kan daarna 2 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 10 januari 2022
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245024

Gegund: Stichting Adelante Groep

Opdrachtgever: Stichting Adelante Groep
Aantal inschrijvingen: 4
Opdrachtnemer: CSU
Werkzaamheden: Het leveren van reguliere en additionele schoonmaak op de locaties van Adelante. Daarnaast worden er sanitaire voorzieningen uitgevraagd.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 4 jaar en kan daarna 4 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245220

Leestip

Gegund: Gemeente Beek

Opdrachtgever: Gemeente Beek
Aantal inschrijvingen: 3
Opdrachtnemer: Asito
Werkzaamheden: Resultaatgerichte dagschoonmaak (dagelijks en periodiek) en glasbewassing.
Waarde: 59.563,01 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit, implementatieplan = 25 // Kwaliteit, organisatie dagelijkse uitvoering = 35 // Prijs = 40
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244845

Gegund: Onderwijsstichting KempenKind (NIET-OPENBAAR)

Opdrachtgever: Onderwijsstichting KempenKind
Opdrachtnemer: Schoonmaakbedrijf Roefs
Werkzaamheden: Schoonmaakdiensten
Waarde: 36.900,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // prijs = 40
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244881

Lees ook

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners