Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Tenderoverzicht week 47 (donderdag 25 november)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Open: Theater Rotterdam

Opdrachtgever: Theater Rotterdam
Object: de twee panden van Theater Rotterdam. Het betreft panden in het centrum van Rotterdam te weten het schouwburggebouw aan het Schouwburgplein 25 en locatie Witte de With aan de William Boothlaan 8.
Werkzaamheden: Schoonmaak
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 2 jaar en kan daarna 2 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 4 januari 2022
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244645
Extra informatie: Dit betreft een heraanbesteding. Opdrachtgever over de stopzetting van de vorige aanbesteding: Helaas moeten we de aanbesteding stopzetten en kunnen we niet tot gunning overgaan.

De reden hiervan is dat uit de ontvangen prijsformulieren blijkt dat m.b.t. de specialistische werkzaamheden de uitgangspunten onvoldoende zijn beschreven door ons. Hierdoor is het doen van een prijsopgave voor deze werkzaamheden op verschillende manieren geïnterpreteerd en zijn de verschillen in de prijsopgaves dusdanig dat deze niet met elkaar te vergelijken zijn.

Bij het beoordelen van de prijzen is daardoor het gelijkheidsbeginsel niet gewaarborgd. Wij hebben daarom besloten om de aanbesteding stop te zetten en een heraanbesteding te doen.

Open: Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs

Opdrachtgever: Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Object: Opdracht is opgedeeld in 6 percelen. Elk perceel is 1 locatie. Inschrijvers kunnen zich voor alle percelen inschrijven. Binnen de locaties zijn kantoren/vergaderruimten, sanitaire ruimten, leslokalen en verkeersruimten te onderscheiden.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 95 // Kosten = 5
Contractduur: 3 jaar
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 4 januari 2022
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244160

Open: Gemeente Dordrecht

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Object: 20 gymzalen, 3 spelzalen en sportgebouw Sport+ (4 gymzalen en 2 spelzalen, vallen buiten de scope). Het aantal en soort accommodaties is aan verandering onderhevig.
Werkzaamheden: Reguliere schoonmaak inclusief sanitaire middelen van de gymzalen en glasbewassing (gevelglas binnen en buiten, gevelbeplating, separatieglas, overige glasoppervlakten). Dit moet worden uitgevoerd tegen een optimale prijs-kwaliteit verhouding.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 4 jaar en kan daarna 3 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 17 januari 2022
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244648

Open: Discovery Museum

Opdrachtgever: Discovery Museum op het Museumplein te Kerkrade.
Object: Ca. 8.300 m2
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening en eventueel aanvullend regiewerkzaamheden
Waarde:
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Contractduur: 4 jaar en kan daarna 2 keer met 2 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 24 januari 2022
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244616

Gegund: Erasmus Universiteit Rotterdam

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam
Aantal inschrijvingen: 6
Opdrachtnemer: Gom
Werkzaamheden: reguliere schoonmaakactiviteiten op basis van een duidelijke resultaatbeschrijving met een aantal oplevermomenten, passend binnen de openingstijden van de locaties van de EUR. Diverse dienstverleningsaspecten, zoals vloerenonderhoud en glasbewassing, vormen een meer nadrukkelijk inspanningsgericht onderdeel van de overeenkomst.
Waarde: 70.000.000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit: 20 // Kwaliteit, inrichting en flexibiliteit = 20 // Kwaliteit, samenwerking en partnerschap = 35 // Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie = 25 // Prijs = 25
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244786

Gegund: Openbaar Onderwijs Oost Groningen

Opdrachtgever: Openbaar Onderwijs Oost Groningen
Aantal inschrijvingen: 4
Opdrachtnemer: Afeer
Object: 18 locaties met een totale omvang van ongeveer 17.350 m². De locaties bestaan onder andere uit kantoren, sanitaire ruimten, vergaderruimten, leslokalen, studieruimten en verkeersruimten.
Werkzaamheden: schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Status en datum: gegund.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244719

Gegund: Scholengemeenschap De Rooi Pannen

Opdrachtgever: Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Aantal inschrijvingen: 3
Opdrachtnemer: Exact Glazenwasbedrijf
Object: 2 gebouwen (gedeeltelijk) van in totaal circa 3.500 m2.
Werkzaamheden: regulier dagelijks schoonmaakonderhoud op basis van resultaatgerichte schoonmaak en het periodieke onderhoud op basis van handelingsgerichte schoonmaak.
Waarde: 55.937,81 euro
Gunningscriteria: kwaliteit = 60 // prijs = 40
Contractduur: 4 jaar en kan daarna 2 keer met 2 jaar worden verlengd
Status en datum: gegund.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244691

Gegund: Christelijke Scholengroep De Waard

Opdrachtgever: Christelijke Scholengroep De Waard
Aantal inschrijvingen: 3
Opdrachtnemer: CSU
Werkzaamheden: schoonmaakdienstverlening en glasbewassing
Waarde: 2.100.000,00 euro
Gunningscriteria: beste prijskwaliteitverhouding. Kwaliteit, samenwerking = 25 // Kwaliteit = 20 // kwaliteit, implementatie = 15 // kwaliteit, MVO = 10 // prijs = 30
Contractduur: 3 jaar en kan daarna 3 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244539

Marktconsultatie: Kantoorschoonmaak Sociale Verzekeringsbank

Omschrijving: Sinds 31 oktober 2015 verzorgen twee bedrijven schoonmaakdiensten en glasbewassing (binnen-en buitenzijde) in alle locaties van de SVB. De overeenkomsten expireren eind 2022. De aanbesteding van destijds was opgedeeld in vier percelen.

Voor alle 11 locaties is een resultaatgerichte overeenkomst van toepassing. Op basis van bestaande en ontwikkelde kennis van de huidige situatie, vormen, kaders en wensen en de toetsing ervan aan de markt, zijn we tot een visie in concept gekomen. Die visie wordt definitief gemaakt na deze marktconsultatie en andere input.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244573

Duurzaamheid in aanbestedingen: "Laat ruimte voor creativiteit"

Duurzaam Verdieping

Duurzaamheid in aanbestedingen: "Laat ruimte voor creativiteit"

Duurzaamheid was lange tijd een platgeslagen onderwerp in schoonmaakaanbestedingen, zegt Rinke Romeijn, mede-eigenaar van adviesbureau Seiso. “Toen ging het alleen over microvezeldoeken en zo min mogelijk chemie.” Nu is dat wel anders, met meer ruimte voor verdieping en onderscheidend vermogen voor de inschrijvende partijen.
Beter aanbesteden doe je zo: 5 mythes ontkracht

Ondernemen Nieuws

Beter aanbesteden doe je zo: 5 mythes ontkracht

Een soepel en transparant verloop van aanbestedingen is voor zowel overheden als ondernemers een goede zaak. belangrijk dus dat veelvoorkomende valkuilen gedicht worden. In het document Beter aanbesteden doe je zo van PIANOo, het expertisecentrum voor aanbesteden, worden vijf aanbestedingsmythes ontkracht.
Aanbesteden van schoonmaak: “Goed uitvragen van kwaliteit is lastig”

Ondernemen Verdieping

Aanbesteden van schoonmaak: “Goed uitvragen van kwaliteit is lastig”

Er is bij de inkoop van diensten als schoonmaak steeds meer oog voor kwaliteit, maar toch is de prijs in veel gevallen alsnog doorslaggevend. Met als resultaat dat er nog te vaak wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. Uit de gesprekken tijdens de online talkshow van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag wordt duidelijk dat er nog veel winst is te behalen.
Schoonmaakaanbesteding Defensie: klimaatneutraal in 2030

Ondernemen Nieuws

Schoonmaakaanbesteding Defensie: klimaatneutraal in 2030

Categoriemanagement Schoonmaak Rijk heeft de aanbesteding voor schoonmaak en glasbewassing voor het ministerie van Defensie in de markt gezet. Het gaat om een opdracht met een omzetwaarde van 30 miljoen euro per jaar waar naast kwaliteitseisen, ook duurzaamheidseisen en -wensen aan vastzitten.
Schoonmaak aanbesteden voor de nieuwe werkomgeving

Branche Nieuws

Schoonmaak aanbesteden voor de nieuwe werkomgeving

Schoonmaakadviesbureau Atir geeft tips voor het aanbesteden van schoonmaak voor de nieuwe werkomgeving. "Voorafgaand aan de aanbesteding adviseren we goed te bekijken op welke wijze schoonmaak bijdraagt aan huidige en ook toekomstige keuzes voor werkplekken."

Laatste nieuws

Ondernemen

Launching Partners