Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

Tenderoverzicht week 47 (donderdag 24 november)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Open: Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing

Opdrachtgever: Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Werkzaamheden: Het verzorgen van alle benodigde schoonmaakactiviteiten voor de gebouwen van OOZ.
Onder de scope van de opdracht van perceel 1 valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het volgende: Reguliere dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden op basis van resultaatgerichte schoonmaak en handelingsgerichte schoonmaak voor sanitaire ruimten -> uniforme werkzaamheden met een doorgaans dagelijkse frequentie conform de opleveringsstaat en werkprogramma sanitair; Regulier periodiek (vloer)onderhoud-> uniforme werkzaamheden die minder dan 1x per week dienen te worden uitgevoerd; Reguliere additionele werkzaamheden -> werkzaamheden die voor een bepaalde locatie in een vaste frequentie dienen te worden uitgevoerd; Glasbewassing -> het reinigen van het gevel- en separatieglas inclusief de gehele omlijsting; Regiewerkzaamheden -> werkzaamheden die geen vaste frequentie hebben maar op afroep worden uitgevoerd. 14 locaties; 66.633,13 vierkante meters vloeroppervlakte en 28.985,08 vierkante meters glas.
Perceel 2: Schoonmaak en glasbewassing scholen Primair Onderwijs (PO). 18 locaties; 31.024,73 vierkante meters vloeroppervlakte en 22.118,36 vierkante meters glas.
Perceel 3: Schoonmaak en glasbewassing buitenlocaties (PO). 7 locaties; 7.078,39 vierkante meters vloeroppervlakte en 4.575,50 vierkante meters glas.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 5 jaar en kan 5 keer met 1 jaar verlengd worden.
Sluitingsdatum: 23/01/2023
Publicatiedatum: 17/11/2022
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279737/details

Gegund: Aanbesteding schoonmaakdienstverlening en aanverwante diensten

Opdrachtgever: Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden
Aantal inschrijvingen: 7
Opdrachtnemer: Effektief Groep B.V.
Werkzaamheden: Het doel van de Aanbestedende dienst is het selecteren en contracteren van een Inschrijver voor de dienstverlening van schoonmaak.
Waarde: 2 200 000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 80 // Prijs = 20
Contractduur: 3 jaar en kan 7 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279794/details

Gegund: Schoonmaakonderhoud

Opdrachtgever: Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag
Aantal inschrijvingen: 3 (perceel 1), 1 (perceel 2 en 3), 2 (perceel 4)
Opdrachtnemer: Van de Pol Dienstverlening B.V. (perceel 1), Schoonmaakbedrijf Heuvelman BV (perceel 2), CSU B.V. (perceel 3), Keus Schoonmaak en Diensten BV (perceel 4)
Werkzaamheden: De Opdracht betreft het schoonmaakonderhoud, vloeronderhoud en optioneel de glasbewassing (inclusief zonnepanelen) voor onderstaande locaties (perceel 1 t/m 4). Inschrijver dient de Opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen (Bijlage 1). Daarnaast dient Inschrijver ook de schoonmaakmiddelen te leveren voor de eigen dienst van de diverse locaties van zowel het Hoornbeeck College als het Van Lodenstein College.
Waarde: 1 346 000,00 euro
Gunningscriteria: Open vragen = 50 // Prijs = 50
Contractduur: 35 maanden en kan 5 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279923/details

Gegund: Schoonmaakonderhoud - Etty Hillesum Lyceum

Opdrachtgever: Stichting Carmelcollege
Aantal inschrijvingen: 7
Opdrachtnemer: CSU B.V.
Werkzaamheden: Het doel van deze aanbesteding is het contracteren van een leverancier ten behoeve van het uitvoeren van schoonmaakonderhoud, vloeronderhoud, glasbewassing en eventueel overige dienstverlening.
Waarde: 2 670 000,00 euro
Gunningscriteria: Open vragen = 60 // Presentatie (casus) = 10 // Prijs = 30
Contractduur: 3 jaar en kan 4 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279924/details

Meer aanbestedingen:

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners