Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Tenderoverzicht week 25 (donderdag 23 juni)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Open: Schoonmaakintermediair Politie

Opdrachtgever: Politie
Object: Verdeeld in 3 percelen
Werkzaamheden: het vanuit expertise bieden van ondersteuning bij het managen en beheren van de schoonmaakdienstverlening en de schoonmaakovereenkomsten.
Contractduur: 4 jaar
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 22 augustus
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264253/details

Open: Stedelijk Lyceum Leiden

Opdrachtgever: Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening
Waarde: 2.650.000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 80 // prijs = 20
Contractduur: 3 jaar en kan daarna 7 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 22 augustus
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264313/details

Open: DCO Scalda

Opdrachtgever: DCO Scalda: DCO is een verzameling van publiekrechtelijke instellingen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen in Zuid-West Nederland.
Object: Verdeeld in 9 percelen
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud. Specialistisch vloeronderhoud en glasbewassing maken optioneel onderdeel uit
Contractduur: 3 jaar en kan daarna 5 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 1 september
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264617/details

Open: Glas- en gevelreiniging Politie

Opdrachtgever: Politie
Object: Opgedeeld in drie percelen (inschrijver kan ze eventueel alle drie gegund krijgen)
Werkzaamheden: glasbewassing (binnen en buiten) en gevelreiniging (incl. gebouwonderdelen op hoogte zoals bv vlaggenmasten)
Gunningscriteria:
Contractduur: 4 jaar en kan daarna 3 keer met 2 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 5 september
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265020/details

Open: Dieptereiniging horeca SZW

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Object: Perceel 1 = 79 locaties in regio Oost Nederland // Perceel 2 = 119 locaties in regio West Nederland // Perceel 3 = 58 locaties in regio Zuid Nederland
Werkzaamheden: De opdrachtgever en deelnemers zijn op zoek naar een partner die de aankomende jaren de dieptereiniging van de horecaruimten gaat uitvoeren binnen de verzorgingsgebieden van de RSO en het ministerie van Defensie. Het doel is de dieptereiniging minimaal één keer per jaar te laten plaats vinden. Het reinigen van de bierleidingen bij Defensie vindt twee keer per jaar plaats.
Gunningscriteria: Implementatieplan = 50 // casus = 250 // duurzaamheid = 200 // social return = 150 // duurzame inzetbaarheid= 150 // prijs = 200
Contractduur: 96 maanden
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 13 september
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264501/details

Marktconsultatie: Glas- en gevelreiniging Den Haag

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Omschrijving: Het gaat hier om een marktconsultatie voorafgaand aan de aanbesteding glasbewassing, gevelreiniging en gevelconservering. Met behulp van de verkregen informatie uit de markt zal een aanbestedingsstrategie worden opgesteld en later een Europese aanbesteding gedaan worden
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 / Prijs = 30
Contractduur (waarschijnlijk): Drie jaar en kan daarna drie keer met een jaar worden verlengd
Status en datum: Inschrijvingen worden geopend op 13 januari 2023
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265005/details

Lees ook

Marktconsultatie: Facilitaire diensten Amsterdam

Opdrachtgever: Vervoerregio Amsterdam
Omschrijving: De Vervoerregio Amsterdam (VRA) is voornemens haar facilitaire dienstverlening uit te besteden. Ter voorbereiding op de Europese aanbesteding die gepubliceerd zal worden op 1 augustus 2022, houdt de VRA een marktconsultatie in de vorm van een fysieke bijeenkomst.
Status en datum: Inschrijvingen worden geopend op 1 augustus 2022
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264422/details

Gegund: Aventus

Opdrachtgever: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Aantal inschrijvingen: 11
Opdrachtnemers: SMB Willems en hectas facility services
Object: verdeeld in 2 percelen
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Waarde: 847.800,00
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // prijs = 30
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264740/details

Gegund: Deltion College

Opdrachtgever: Campus Deltion College
Aantal inschrijvingen: 8
Opdrachtnemer: Novon Schoonmaak Gebouwen B.V.
Object: Het totaal aantal vierkante meters in onderhoud bedraagt circa 77.000 m2 schoonmaakonderhoud en 76.000 m2 glasbewassing.
Werkzaamheden: Het verzorgen van reguliere en periodieke schoonmaakwerkzaamheden; Het verzorgen van glasbewassingdienstverlening; Het uitvoeren van extra (specialistische) werkzaamheden op afroep.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // prijs = 30
Contractduur: 3 jaar en kan daarna 6 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264561/details

Ook interessant

Gegund: Florion

Opdrachtgever: Florion in Zwolle
Aantal inschrijvingen: 5
Opdrachtnemer: Cantorclin Schoonmaak B.V.
Object: Het betreft 19 locaties. Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 20.500 m2. Het totaal aantal m2 glasbewassing bedraagt ca 16.064 m2.
Werkzaamheden: schoonmaakdienstverlening en de glasbewassing
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // prijs = 30
Contractduur: 3 jaar en 2 maanden en kan daarna 5 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264347/details

Gegund: Kwaliteitsinspecties Dienst Justitiële Inrichtingen

Opdrachtgever: Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen
Aantal inschrijvingen: 4
Opdrachtnemer: Inkada
Werkzaamheden: het uitvoeren van kwaliteitsinspecties schoonmaak (conform VSR-KMS AQL 7% bureau- en verkeersruimten en AQL 4% voor sanitair) in de ruimtes op de locaties waar In-Made de schoonmaakwerkzaamheden verzorgt.
Waarde: 200.000,00 euro
Gunningscriteria: Rapportage kwaliteitsinspectie (VSR) = 30 // Impact maken = 30 // Prijs = 40
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264267/publicatie

Meer contractnieuws:

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners