Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Tenderoverzicht week 19 (donderdag 12 mei)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Open: Nederlandse Zorgautoriteit

Opdrachtgever: Nederlandse Zorgautoriteit
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud incl. glasbewassing in 2 naast elkaar gelegen overheidskantoren.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // prijs = 30
Contractduur: 5 jaar
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 14 juni 2022
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260689/details

Open: Schoonmaakonderhoud 1Stroom

Opdrachtgever: RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Werkzaamheden: het uitvoeren van resultaatgericht schoonmaakonderhoud.
Contractduur: 2 jaar en kan daarna nog 2 keer met 1 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 1 juli 2022
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260944/details

Hernieuwd: Sanitaire Supplies voor de Defensie Locaties

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Omschrijving: Op 4 april 2022 hebben wij de Europese Aanbesteding ‘Sanitaire Supplies voor de Defensie Locaties‘ met CTM kenmerk 287557 stopgezet. Dit heeft te maken met nieuwe inzichten die tijdens de fase Nota van Inlichtingen 2 naar voren zijn gekomen. In dit beschrijvend document zijn er ten opzichte van de eerder gepubliceerde Aanbesteding diverse wijzigingen aangebracht. In de bijlage 17 nota van wijzigingen treft u antwoorden aan op de Nota van Inlichtingen 1 en de correcties ten opzichte van de stopgezette Aanbesteding. Ook zijn er blauwe teksten in het Beschrijvend document en de Bijlagen aangebracht, dit heeft te maken met wijzigingen in relatie tot de stopgezette Aanbesteding met betrekking tot de NvI1 of een Correctie door nieuwe inzichten.
Contractduur: 4 jaar
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 11 juli
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260848/details

Lees ook

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners