Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

Tenderoverzicht week 12 ( 23 maart)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Gegund: Schoonmaak dienstverlening kantoren en screeningseenheden

Opdrachtgever: Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland
Aantal inschrijvingen: 2
Opdrachtnemer: Asito B.V.
Werkzaamheden: Schoonmaak voor de kantoren en screeningseenheden van Bevolkingsonderzoek Nederland.
Gunningscriteria: Plan van aanpak mobiele screeningseenheden = 25 // Kritieke succesfactoren & kritieke prestatie indicatoren = 25 // Overige doelstellingen = 15 // Relatiemanagement = 15 // Prijs = 20
Contractduur: 4 jaar
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291444/details)

Gegund: Schoonmaakonderhoud

Opdrachtgever: St. Michaël College Zaandam
Aantal inschrijvingen: 5
Opdrachtnemer: Schoonmaakbedrijf Netjes B.V.
Werkzaamheden: De opdracht betreft het uitvoeren van regulier schoonmaakonderhoud, specialistisch vloeronderhoud, de glasbewassing en het wisselen van de dameshygiëneboxen voor het St. Michaël College.
Waarde: 680 000,00 euro
Gunningscriteria: Ureninzet = 10 // Open vragen = 50 // Presentaties = 10 // Prijs = 30
Contractduur: 4 jaar
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291461/details)

Gegund: Schoonmaak zwembaden

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
Aantal inschrijvingen: 2
Opdrachtnemer: CSU B.V.
Werkzaamheden: Aanbestedende Dienst wenst met onderhavige Opdracht een optimale samenwerking te creëren tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op het gebied van de schoonmaak van de zwembaden.
Waarde: 600 000,00 euro
Gunningscriteria: Plan van aanpak = 20 // Advies en ontzorging = 20 // Borging kwaliteit = 30 // Prijs = 30
Contractduur: 2 jaar
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291471/details)

Open: Schoonmaak ODBN

Opdrachtgever: Omgevingsdienst Brabant Noord
Werkzaamheden: De overeenkomst bestaat uit de schoonmaak van het kantoor van ODBN aan de Victorialaan in ‘s-Hertogenbosch. Het betreft in totaal 2632 m2 schoon te maken ruimten bestaande uit 4 verdiepingen. De werkzaamheden vormen een logisch samenhangend geheel en om deze reden is er geen sprake van een samenvoeging.
Gunningscriteria: Continuïteit = 30 // Op welke wijze wordt kwaliteit geborgd = 30 // Prijs = 40
Contractduur: 2 jaar en kan 2 keer met 2 jaar verlengd worden.
Sluitingsdatum: 05/05/2023
Publicatiedatum: 17/03/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291701/details)

Open: EA Schoonmaakdienstverlening

Opdrachtgever: St. Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening van 15 schoollocaties en 1 afzonderlijke gymzaal.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 75 // Prijs = 25
Contractduur: 3,5 jaar en kan 3 keer met 1 jaar verlengd worden.
Sluitingsdatum: 17/05/2023
Publicatiedatum: 17/03/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291704/details)

Open: EA schoonmaakonderhoud en glasbewassing voor de locatie KABK

Opdrachtgever: Hogeschool der Kunsten Den Haag
Werkzaamheden: Betreft het verzorgen van het schoonmaakonderhoud en de glasbewassing van de locatie van het KABK. Het betreft 1 locatie met totaal ongeveer 17.700 m² vloeroppervlakte. Binnen de locatie zijn kantoren/vergaderruimten, sanitaire ruimten, leslokalen/opleidingsruimten, ateliers en werkplaatsen voor studenten en verkeersruimten te onderscheiden.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 95 // Prijs = 5
Contractduur: 3 jaar.
Sluitingsdatum: 11/04/2023
Publicatiedatum: 17/03/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291838/details)

Meer aanbestedingen

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners