Wil jij schoonmaakproducten testen?

Word lid van ons testpanel!

Tenderoverzicht: openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen (week 25)

Voordat de coronacrisis de wereld in zijn greep hield, publiceerde Service Management elke donderdag een tenderoverzicht met daarin het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed. De afgelopen tijd heeft dat op een lager pitje gestaan, maar nu gaan we weer onverminderd door. Heb je een week gemist? Geen paniek. Op onze contracten-pagina bundelen we álle tenderoverzichten.

Openstaande aanbesteding: CSG Liudger

Opdrachtgever: CSG Liudger
Object: Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Oost Friesland (perceel 1), Stichting Christelijke Scholengemeenschap Lauwers College en stichting Campus Kollum (gezamenlijk perceel 2). Doelstelling van deze aanbesteding is om per stichting met één geschikte opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan die kan voorzien in de behoefte naar schoonmaakdiensten en glasbewassing. Deze aanbesteding is dus gericht op drie verschillende overeenkomsten, verdeeld over 2 percelen. De inschrijver met de beste B-PKV in perceel 2 verkrijgt derhalve twee overeenkomsten. CSG Liudger publiceert deze overheidsopdracht mede namens het CSG Lauwers College en stichting Campus Kollum.
Contractduur: Maximaal 10 jaar. Elke 2 jaar wordt verlenging heroverwogen.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 30-06-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197952

Openstaande aanbesteding: Stichting Trinamiek

Opdrachtgever: Stichting Trinamiek (stichting voor katholiek, openbaar en algemeen-bijzonder primair en voortgezet onderwijs)
Object: Schoollocaties zijn opgedeeld in vijf percelen (inschrijver krijgt er maximaal twee gegund)
Werkzaamheden: Uitvoeren van de schoonmaakdienstverlening op de scholen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 100%
Contractduur: 96 maanden
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 14-07-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196887

Inschrijven op een aanbesteding
Schoonmaakaanbesteding
Lees hier alle ins en outs

Openstaande aanbesteding: RSG Enkhuizen

Opdrachtgever: RSG Enkhuizen
Object: Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 10.225 m2.
Werkzaamheden: Schoonmaken van scholen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur: Maximale duur van acht (8) jaar, te weten een vaste periode van drie (3) jaar, waarvan het eerste jaar geldt als proeftijd, met de mogelijkheid tot verlenging door Opdrachtgever tot vijfmaal (5x) een (1) jaar.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 07-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196883

Openstaande aanbesteding: Stichting PCBO Apeldoorn

Opdrachtgever: Stichting PCBO Apeldoorn
Object: Basisscholen
Werkzaamheden: schoonmaakdienstverlening, glasbewassing en specialistisch periodiek vloeronderhoud
Contractduur: vijf (5) jaar met drie (3) maal de optie tot verlening met één jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 14-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196758

Openstaande aanbesteding: Gemeente Smallingerland

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing van 1 hoofdgebouw (gemeentehuis) en een bijgebouw
Contractduur: Drie jaar met drie optiejaren
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 19-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196604

Openstaande aanbesteding: Universiteit Maastricht

Opdrachtgever: Universiteit Maastricht
Werkzaamheden: De schoonmaak van de verschillende ruimtes in de gebouwen van Universiteit Maastricht in Maastricht. Het betreft hier onder andere de onderwijsruimten, laboratoria en kantoren.
Contractduur: Vijf jaar, met optie tot verlenging met eenmalig twee jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 20-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197379


LEES OOK: 10 tips voor het inschrijven op een schoonmaakaanbesteding


Openstaande aanbesteding: Avans Hogeschool Tilburg

Opdrachtgever: Avans Hogeschool Tilburg
Werkzaamheden: Perceel 1 = Het verzorgen van alle benodigde schoonmaakactiviteiten voor alle gebouwen van Avans en de handling en de algehele aansturing van de leverancier van Perceel 2 voor wat betreft de sanitaire middelen. / Perceel 2 = Het leveren van Full-service dienstverlening op basis van huur voor alle benodigde sanitaire voorzieningen voor alle panden van Avans.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur: Vijf jaar met de mogelijkheid de overeenkomst vijf (5) maal te verlengen met een periode van maximaal twaalf (12) maanden.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 20-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196813

Openstaande aanbesteding: Driestar College

Opdrachtgever: Driestal college
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en specialistisch vloeronderhoud voor de locaties van de Opdrachtgever. De glasbewassing wordt op afroep uitgevraagd. Het gaat om onderijwslocaties.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur: Drie jaar en kan vijf keer met één jaar worden verlengd
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 20-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196877

Openstaande aanbesteding: Gemeente Waalre

Opdrachtgever: Gemeente Waalre
Object: Het gemeentelijke gebouw, “Het Huis van Waalre”, gelegen aan de Kon. Julianalaan 19 te Waalre.
Werkzaamheden: De overeenkomst bestaat uit de schoonmaak en glasbewassing van Het Huis van Waalre, aangevuld met taken in het verlengde van deze dienstverlening: het aanvullen van verbruiksartikelen in de sanitaire ruimten;het verhelpen van kleine verstoringen in de sanitaire hulpmiddelen.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Contractduur: Vier jaar, met tweemaal de optie tot verlenging met één jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 28-08-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196717


LEES OOK: Schoonmaak aanbesteden: alles wat je moet weten


Openstaande aanbesteding: Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Opdrachtgever: Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Object: Het betreft circa 3.400 m2 vloeroppervlak en 1.400 m2 glasoppervlak in Zoetermeer
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 80% / Weging prijs = 20%
Contractduur: Vier jaar met één bonusjaar. Na dit bonusjaar kan SBB het contract nogmaals met 5 maanden verlengen.
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 03-09-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196558

Openstaande aanbesteding: Tramschoonmaak Utrecht

Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Werkzaamheden: Het schoonmaken van de Trams, haltes en de werkplaats van de provincie Utrecht.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 50% / Weging prijs = 50%
Contractduur: 48 maanden/4 jaar
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 18-09-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197058

Openstaande aanbesteding: Scholengroep Pompeblêd

Opdrachtgever: Scholengroep Pompeblêd
Werkzaamheden: Perceel 1 = reguliere schoonmaak en afroepwerkzaamheden / Perceel 2 = gevelglasbewassing / Perceel 3 = periodiek vloeronderhoud (op afroep)
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30% (Perceel 1) / Weging kwaliteit = 65% / Weging prijs = 35% (Perceel 2) / Weging kwaliteit = 60% / weging prijs = 40% (perceel 3)
Contractduur: 4 jaar, verlenging is mogelijk met  een termijn van maximaal 3 keer 2 optiejaren van toepassing,
Status en datum: Open. Sluitingsdatum = 18-09-2020
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196989

Gegund: Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee

Opdrachtgever: Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee
Opdrachtnemers: Breedweer Facilitaire Diensten (Perceel 1) en CSU (Perceel 2,3 en 4)
Object: Verdeeld in percelen. Perceel 1 = 24 locaties met totaal ongeveer 23.850 m² vloeroppervlakte. Binnen de locatie zijn kantoren/vergaderruimten, sanitaire ruimten, leslokalen en verkeersruimten.te onderscheiden. Voor perceel 1 geldt dat de aanbesteding een ‘sociale aanbesteding’ betreft en is voorbehouden aan ‘sociale ondernemers’. / Perceel 2 = betreft 11 locaties met totaal ongeveer 5.475 m² vloeroppervlakte. Binnen de locatie zijn kantoren/vergaderruimten, sanitaire ruimten, leslokalen en verkeersruimten.te onderscheiden. / Perceel 3 = betreft 7 locaties met totaal ongeveer 4.850 m² vloeroppervlakte. / Perceel 4 = betreft 12 locaties met totaal ongeveer 12.165 m² vloeroppervlakte.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 95% / Weging prijs = 5%
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196617

Gegund: Un1ek Onderwijs

Opdrachtgever: Un1ek Onderwijs
Opdrachtnemer: CSU
Object: UN1EK bestaat uit 22 kinderopvang- en onderwijslocaties. De kinderopvanglocaties verzorgen zelf het regulier schoonmaakonderhoud. Hier dient uitsluitend glasbewassing uitgevoerd te worden. Bij de onderwijslocaties dient het regulier schoonmaakonderhoud op resultaatgerichte wijze uitgevoerd te worden. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, waarin op inspanningsgerichte wijze gewerkt wordt.
Werkzaamheden: Regulier schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Waarde: 393.500,00 EUR
Contractduur: Drie jaren. Na deze jaren heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om het contract nog zeven keer te verlengen met één jaar.
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196846

Gewonnen, wat nu?
Alles over de opstartfase

Gegund: Gymlocaties gemeente Hengelo

Opdrachtgever: Gemeente Hengelo
Opdrachtnemer: De Ster Bedrijfsdiensten
Werkzaamheden: De schoonmaak van de gymlocaties in het beheer van de gemeente Hengelo. Het betreft de reguliere schoonmaak alsook de specialistische reiniging van de sportvloeren.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit – borging kwaliteit = 30 / Weging kwaliteit – flexibiliteit en continuïteit = 50 / Weging kwaliteit – milieu en duurzaamheid = 20 / Weging prijs = 60
Waarde: 290.000 EUR
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197859

Gegund: Stichting ZAAM

Opdrachtgever: Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Opdrachtnemer: Sereno Schoonmaakbedrijf en CSU
Object: Opgedeeld in twee percelen aan de hand van type/soort onderwijs
Werkzaamheden: Dagelijkse en periode schoonmaakwerkzaamheden
Contractduur: allereerst een proefperiode van 6 maanden aan te gaan, daarna één overeenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van twee (2) jaar en een verlenging daarna van tienmaal 1 jaar.
Status en datum: Gegund.
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196724

Gegund: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe

Opdrachtgever: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Opdrachtnemer: CSU
Object: 8 locaties in Assen, Emmen en Meppel.
Werkzaamheden: Schoonmaak, glasbewassing en sanitaire voorzieningen
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 65% / Weging prijs = 35%
Waarde: 2.400.000 EUR
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196725

Gegund: Gemeente Raalte

Opdrachtgever: Gemeente Raalte
Opdrachtnemer: Novon (Perceel 1) en NIVO Noord (Perceel 2)
Object: Perceel 1 = Gemeentehuis / Perceel 2 = Gemeentewerf
Werkzaamheden: per perceel het dagelijks (deels) resultaatgericht schoonmaakonderhoud en het periodieke vloeronderhoud op de locaties van de gemeente Raalte.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 85% / Weging prijs = 15%
Waarde: 298.000
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196534

Ook interessant:

Laatste nieuws

Ondernemen

Launching Partners