Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

"Stop met eis aan schoonmakers om coronapas te laten zien"

Steeds meer opdrachtgevers weigeren schoonmaakmedewerkers de toegang tot het pand als zij geen coronapas kunnen of willen tonen, merkt Schoonmakend Nederland. De brancheorganisatie vindt dit "not done" en doet een dringende oproep.

"Het is niet aan de opdrachtgever om de schoonmaker te verplichten om aan te tonen of hij gevaccineerd, hersteld of negatief getest is", aldus Schoonmakend Nederland. "Wettelijk gezien is hier ook geen grondslag voor."

Coronatoegangsbewijs geen verplichting

Voor werknemers geldt op dit moment namelijk in geen enkel geval de verplichting om de QR-code te tonen. De wet die het verplicht gebruik van de coronapas mogelijk maakt, is specifiek gericht op bezoekers en klanten in vier sectoren: horeca, cultuur, sport en evenementen. Deze verplichting geldt ook niet overal in deze sectoren.

De Gezondheidsraad stelt in een advies aan het kabinet dat slechts onder strikte voorwaarden de coronapas kan worden geëist als voorwaarde voor toegang tot diensten of voorzieningen. Zo mag dat niet in strijd zijn met het discriminatieverbod, de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en de
privacywetgeving.

Opdrachtgevers moeten aantonen dat de coronapas een gerechtvaardigd doel dient en noodzakelijk is om dat doel te bereiken.

Een stap te ver

Rob Rommelse, directeur Schoonmakend Nederland: "In het geval van onze schoonmaakmedewerkers betekent dit dat opdrachtgevers een belangenafweging moeten maken. Ze moeten aantonen dat de coronapas een gerechtvaardigd doel dient en noodzakelijk is om dat doel te bereiken. Dit betekent dat absoluut duidelijk moet zijn welke meerwaarde het bewijs van vaccinatie, herstel of negatieve test heeft ten opzichte van de tot nu toe gebruikelijke maatregelen."

Lees ook

Hij vervolgt: "Opdrachtgevers moeten dan concreet kunnen aantonen dat de pas effectief bijdraagt aan de bescherming van derden en er geen minder ingrijpende maatregelen voorhanden zijn. Normaal gesproken zijn minder ingrijpende maatregelen (afstand houden, mondkapje, werken als pand leeg is) wel mogelijk en daarmee blijft vooralsnog het tonen van de coronapas om toegang tot het werk te krijgen een stap te ver."

Bovendien zijn onze schoonmakers cruciaal in het borgen van een hygiënisch schone, gezonde werkomgeving.

Kan en mag niet

"Uiteraard zijn onze schoonmaakbedrijven vanzelfsprekend bereid om goed overleg te voeren over de werkomstandigheden binnen de kaders van de wet", aldus Rommelse. "Maar dat is wat anders dan een eenzijdige eis van opdrachtnemers om de coronapas te tonen. Dat kan en mag niet! Bovendien zijn onze schoonmakers cruciaal in het borgen van een hygiënisch schone, gezonde werkomgeving."

Lees ook

Laatste nieuws

Ondernemen

Launching Partners