Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

Schoonmaak scoort hoog in ziekteverzuim

Ziekteverzuim blijft een belangrijk punt in de schoonmaak. Daarom is elk onderzoek naar ziekteverzuim interessant. Want als het schoonmaakbedrijf het ziekteverzuim met een paar procenten kan laten dalen, scheelt dat meteen in de kosten. En dus lazen we met belangstelling recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS presenteerde de uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Daarvoor had het bureau samengewerkt met TNO. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen over het algemeen meer verzuimen wegens ziekte dan mannen. Dat gaat op voor alle leeftijdsgroepen. Onder werknemers van 25 tot 35 jaar is het verzuimpercentage van vrouwen twee keer zo hoog als dat van mannen.

Ziekteverzuim neemt toe met het oplopen van de leeftijd

Ziekteverzuim onder werknemers van 15 tot 65 jaar neemt toe met het oplopen van de leeftijd. Onder 15- tot 25-jarigen was in 2016 het verzuim het laagst. In deze groep is het sekseverschil gering, net als bij 55- tot 65-jarigen. In de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar was het ziekteverzuimpercentage van vrouwen echter tweemaal zo hoog als in de jongere groep en ook het dubbele van het verzuimpercentage onder mannen.

Ziekteverzuim vrouwen significant hoger dan bij mannen

In dit onderzoek is geen rekening gehouden met verschillen in de werksituatie van mannen en vrouwen, zoals de bedrijfstak waarin zij werken en de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting. Uit eerder CBS-onderzoek blijkt dat ook als hier wel rekening mee wordt gehouden, het ziekteverzuim van vrouwen significant hoger is dan dat van mannen. Dit verschil is deels terug te voeren op ziekte tijdens zwangerschap en na de bevalling.

Het ziekteverzuimpercentage is het aantal ziektedagen van een werknemer in het afgelopen jaar, afgezet tegen het totale aantal beschikbare werkdagen van die werknemer. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met deeltijdwerk. Voor de 25- tot 35-jarige vrouwen lag het ziekteverzuimpercentage in 2016 op 4,3. Dat wil zeggen dat zij van elke honderd werkdagen 4,3 dagen verzuimden. Bij de mannen waren dat 2,2 dagen.

Verschil in ziekteverzuimpercentage kleiner

In de overige leeftijdsgroepen was het verschil in ziekteverzuimpercentage kleiner. Onder 55- tot 65-jarigen verzuimden mannen per honderd dagen gemiddeld nog geen halve dag minder dan vrouwen. In deze groep lag het percentage voor mannen en vrouwen samen wel het hoogst van alle leeftijdsgroepen: gemiddeld 6 van elke 100 werkdagen.

 

Het ziekteverzuimpercentage is in elke opeenvolgende leeftijdsgroep groter. Voor het percentage mensen dat zich ziek meldt ligt dat anders; dat is onder 25- tot 35-jarige werknemers het hoogst. In deze groep meldde 57 procent van de vrouwen en 46 procent van de mannen zich in 2016 minimaal een keer ziek. In elke oudere leeftijdsgroep was het percentage ziekmelders telkens kleiner. Wel was het percentage ziekmelders onder vrouwen groter dan onder mannen, ongeacht de leeftijdsgroep.

Leeftijdsgroep ouder, dan neemt aantal dagen recent verzuim toe

Naarmate de leeftijdsgroep ouder is, neemt het aantal dagen van het meest recente verzuim verder toe. Bij een vergelijking tussen mannen en vrouwen valt op dat bij de 45- tot 55-jarigen en de 55- tot 65-jarigen naar verhouding meer mannen vijf werkdagen of langer verzuimen. Daar staat tegenover dat het percentage dat 20 werkdagen of langer afwezig is door ziekte in vrijwel alle leeftijdsgroepen het hoogst is bij vrouwen.

Uit een eerdere CBS-publicatie blijkt dat oudere werknemers vaker aandoeningen hebben die samengaan met een bovengemiddeld verzuim. Zo hebben oudere werknemers vaker te maken met rug-, nek- en gewrichtsklachten en hart- en vaatziekten, terwijl jongeren vaker last hebben van astma en migraine.

Ziekteverzuim in schoonmaak relatief hoog

Het ziekteverzuim in de schoonmaak viel in 2016 hoger uit dan het jaar ervoor, becijferde het CBS eerder al. In 2016 bedroeg het ziekteverzuim in ons land gemiddeld 3,9 procent. Dit betekent dat van alle duizend te werken dagen er 39 zijn verzuimd vanwege ziekte. Sinds 2006 is het verzuim onder werknemers vrij stabiel en fluctueert tussen 3,8 en 4,2 procent. In 2014 was het ziekteverzuim met 3,8 procent het laagst. Het ziekteverzuim was het laagst in de horeca (2,2 procent), gevolgd door de landbouw en visserij met 2,5 procent verzuim. De schoonmaak scoort dus relatief hoog in vergelijking met andere sectoren.

Lees ook
CBS: Ziekteverzuim in schoonmaak in 2016 gestegen
Hoe pakt u ziekteverzuim aan?

 

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners