Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

Prinsjesdag 2021: dit moeten schoonmaakondernemers weten

Op Prinsjesdag, dinsdag 21 september, werden traditiegetrouw de plannen en begrotingen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. Wat betekent dit voor jou als schoonmaakondernemer? Service Management zet het op een rijtje.

Tegemoetkoming kleine werkgevers in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte

De kosten van arbeidsongeschiktheid worden voor kleine werkgevers verlaagd. Dat staat in de begroting voor 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vanaf 1 januari 2022 geldt de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daardoor hebben kleine werkgevers minder kosten aan de arbeidsongeschiktheid van medewerkers dan grote werkgevers. Tot nu toe waren deze bedragen gelijk, terwijl de premie relatief gezien een groter beslag legt op de financiën van kleine werkgevers.

TIP: Voor meer informatie, zie hieronder het kopje "Sociale premies: WW-premie omlaag naar 2,2 en 7,2 procent"

MKB Verzuim-ontzorg-verzekering
Structureel is 450 miljoen euro beschikbaar voor kleine werkgevers. Kleine werkgevers kunnen dit geld gebruiken om zich goed te verzekeren, bijvoorbeeld door het afsluiten van de MKB Verzuim-ontzorg-verzekering. In 2022 is er incidenteel 300 miljoen euro extra beschikbaar en in 2023 is dat 150 miljoen euro.

Minder mogelijkheden voor kleine werkgevers
‘Hoewel kleine werkgevers voor vergelijkbare kosten staan als grote werkgevers, zoals het doorbetalen van het loon en de kosten om zieke werknemers terug te brengen naar arbeid, hebben ze vaak minder mogelijkheden om aan die kosten te voldoen,’ schrijft het kabinet in een toelichting.

‘Kleine werkgevers hebben meestal weinig ervaring met ziekteverzuim en weten daardoor minder goed wat er van hen verwacht wordt. Kleine werkgevers ervaren deze kosten hierdoor als disproportioneel. Dat heeft ook nadelige gevolgen voor werknemers. Werknemers krijgen hierdoor namelijk minder snel een vast contract aangeboden.’

Bron: Ministerie van Financiën

Zelfstandigenaftrek daalt met 360 euro

De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 met 360 euro van 6.670 naar 6.610 euro. De verlaging betekent minder belastingvoordeel voor zelfstandigen. Het bedrag waar je belasting over betaalt wordt hoger en je betaalt dus meer inkomstenbelasting, legt de KvK uit.

Over je inkomen vanaf 69.398 euro, de tweede schijf in de inkomstenbelasting, betaal je 49,5% belasting. Van je zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten, zoals mkb winstvrijstelling en hypotheekrenteaftrek, krijg je in deze schijf maar 40% terug. Dat was in 2021 nog 43%.

Heb jij een eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan kun je als je minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan je eigen zaak en je inkomsten vallen onder winst uit onderneming gebruikmaken van deze aftrek.

Kleine daling inkomstenbelasting

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot 69.398 euro) daalt van 37,1 naar 37,07 procent. Dit geldt voor ondernemers jonger dan de AOW-leeftijd. Voor AOW’ers daalt het tarief van 19,2 naar 19,17 procent.

Volgens de Kamer van Koophandel is dit gunstig voor mkb'ers. "De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2022 en geldt voor de ruim 1,6 miljoen ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen. Heb je een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan heeft de daling invloed op je inkomstenbelasting", schrijft de KvK.

Sociale premies: WW-premie omlaag naar 2,2 en 7,2 procent

Jaarlijks stelt de minister van SZW de premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vast. De voorstellen hiertoe zijn in het belastingplan opgenomen.

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de WW-uitkeringen van marktwerkgevers. Als gevolg van de WAB zijn er vanaf 2020 twee premietarieven binnen het Awf: een laag tarief voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden. Het lage tarief wordt voor 2022 2,20 procent procent en het hoge tarief 7,20 procent. Het gewogen gemiddelde is 3,45 procent.

AOW
Het premiepercentage voor de Algemene ouderdomswet (AOW) wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2021, namelijk op 17,9 procent. Bij het Ouderdomsfonds zijn de premieopbrengsten niet voldoende om de uitgaven te dekken. De inkomsten van het Ouderdomsfonds worden daarom aangevuld door middel van rijksbijdragen. De AOW-premie wordt gecombineerd geheven met de loon- en inkomstenbelasting. Uit het Ouderdomsfonds worden de uitgaven op grond van de AOW betaald. Die uitgaven bestaan zowel uit het ouderdomspensioen (de AOW-uitkering) als de inkomensondersteuning in aanvulling op het ouderdomspensioen (de IOAOW).

Anw
Het premiepercentage voor de Algemene Nabestaandenwet (Anw) wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2021 en is dus 0,10 procent.

Uniforme opslag kinderopvang
De premieopslag kinderopvang voor 2022 blijft met 0,5 procent gelijk aan die in 2021. De premieopslag kinderopvang wordt door werkgevers betaald door middel van een opslag op de Aof-premie.

Aof
Vanaf 1 januari 2022 is mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de Aof. Maar de publieke verzekering blijft beschikbaar. Voor kleine werkgevers (minder dan 25 x gemiddeld premieloon) is de Aof-premie 5,49 procent en voor middelgrote (25-100 x gemiddeld premieloon) en grote (meer dan 100 x gemiddeld premieloon) is de Aof-premie 7,05 procent.

De Aof-premie is (voorlopig) vastgesteld op 7,03 procent. Definitieve vaststelling van de Aof-premie vindt plaats in oktober.

Whk
De premie voor de Werkhervattingskas (Whk), waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) worden betaald, is door UWV voor 2021 vastgesteld op 1,52 procent.

Milieuvriendelijke investeringen worden aantrekkelijker

Het kabinet verhoogt belastingvoordelen en subsidies voor ondernemers, als onderdeel van de 6,8 miljard euro voor maatregelen die de CO2-uitstoot moeten verminderen. Zo stimuleert het kabinet bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hiermee mogen bedrijven een percentage van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Zij betalen dan minder inkomsten- en vennootschapsbelasting.

De MIA kent nu 3 percentages: 13,5, 27 en 36. Vanaf 1 januari 2022 verhoogt het kabinet deze naar 27, 36 en 45. Op die manier krijgen bedrijven een hogere korting en worden milieuvriendelijke investeringen aantrekkelijker.

Thuiswerkvergoeding: 2 euro per dag vanaf 1 januari 2022

Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om deels thuis te blijven werken, ook na de coronacrisis. Daarom komt er per 1 januari 2022 de mogelijkheid om een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding te geven van maximaal 2 euro per dag. Dit is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde extra kosten per thuisgewerkte dag, voor bijvoorbeeld koffie en verwarming.

Voor het inrichten van een thuiswerkplek kon een werkgever al een onbelaste vergoeding geven. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal 19 cent per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan voor de dagen dat de werknemer naar kantoor gaat. De werknemer en werkgever kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt, zodat de werkgever een vaste vergoeding kan geven. Die vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom.

Bronnen: CM:, Kamer van Koophandel en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners