Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

“Persoonlijke contactmomenten onmisbaar voor nieuwe cao”

In de nieuwe uitgave van het magazine Schoon. van brancheorganisatie Schoonmakend Nederland geeft Ron Fennema uitleg over het uitstel van de cao-onderhandelingen. “Persoonlijke contactmomenten zijn onmisbaar om goed tot een nieuwe cao te komen.”Volg Service Management op LinkedIn:

Ron Fennema (59) werkt sinds juni 2018 in de schoonmaaksector, als divisiedirecteur Nederland bij Vebego International B.V.. Daarnaast is hij voorzitter van de onderhandelingscommissie van Schoonmakend Nederland voor de cao-onderhandelingen. Hij gaat een stevige discussie niet uit de weg, maar hecht aan goede persoonlijke verhoudingen. Met zijn tegenspelers bij de bonden heeft hij goed contact. Renate Bos kreeg meteen een appje toen het bestuur van Schoonmakend Nederland op 8 februari besloot positief te reageren op het verzoek tot uitstel.

Zorgvuldigheid en contact met betrokkenen

Ron Fennema werkt al maanden vanuit huis. “Het begint te wennen”, zegt hij. Toch vindt ook hij telefoon en beeldscherm geen volwaardig alternatief voor één-op-één contact. Soms wil je mensen letterlijk in de ogen kunnen kijken en hun reacties ervaren. Persoonlijke contactmomenten zijn onmisbaar om goed tot een nieuwe cao te komen. Dat geldt voor de onderhandelingen zelf, maar ook voor het raadplegen van leden en achterban. Het sluiten van een nieuwe cao vraagt om zorgvuldigheid en contact met degenen die het betreft. De uitkomsten hebben immers veel betekenis voor ondernemingen en hun medewerkers.

Fennema: “De vakbonden hebben gevraagd om uitstel omdat overleg met hun leden op dit moment moeilijk gaat. De werkgevers zien voor de bedrijfstak als geheel grote onzekerheden. De situatie is onoverzichtelijk. Delen van de sector zijn redelijk ongeschonden door het laatste jaar gekomen, maar er zijn ook heel wat bedrijven waarbij de omzet is ingestort. En de toekomst is onzeker.” Het bestuur van Schoonmakend Nederland heeft daarom ingestemd met het uitstel.

“Gezamenlijk voor verbetering sector’

De situatie tekent volgens Fennema de huidige verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. “We zetten ons gezamenlijk in voor verdere verbetering van de sector. Verantwoorde arbeidsomstandigheden en -voorwaarden zijn een gemeenschappelijk belang. Afgelopen jaren zijn we samen opgetrokken om thema’s als duurzame inzetbaarheid, scholing en ontwikkeling van medewerkers inhoud te geven. Er zijn projecten gestart. Er is een permanente cao-commissie. Op het vlak van inclusiviteit en diversiteit is al heel wat bereikt. Daar gaan we gewoon mee door.”

Op het vlak van inclusiviteit en diversiteit is al heel wat bereikt. Daar gaan we gewoon mee door

Hij ontkent niet dat tijdens cao-onderhandelingen belangen kunnen verschillen, maar niet op dergelijke thema’s. Het werk van schoonmakers is belangrijk voor de maatschappij. De coronacrisis heeft het belang van hygiëne nog eens onderstreept. Dat in de toespraken van de koning en de premier de beroepsgroep nadrukkelijk werd genoemd, bewijst dat het besef in de samenleving doordringt.

Speelveld is ingewikkeld

De overeenkomst om tot uitstel te komen, wil niet zeggen dat het straks aan de onderhandelingstafel gemakkelijk wordt. FNV-onderhandelaar Renate Bos heeft eerder gezegd de eis van 5 procent loonsverhoging niet ter discussie te stellen. Ron Fennema zet daar de realiteit van alledag tegenover: ‘Wij zijn een arbeidsintensieve bedrijfstak met doorgaans lage marges. Veel van onze opdrachtgevers maken zware tijden door. Dat vertaalt zich in de contracten. Bedrijven moeten laveren tussen kostenbeheersing en doorontwikkeling van hun medewerkers.’ Waarmee hij wil zeggen: het speelveld is ingewikkeld. Hij vertrouwt niettemin op constructieve onderhandelingen. ‘We zullen stevige discussies hebben, maar aan beide kanten is er het besef van een gemeenschappelijk doel: creëren van een sector met aanzien, waarin het goed en plezierig werken is.’

Zonder vooruit te willen lopen op de onderhandelingen, geeft hij aan dat behoud van werk een speerpunt is. De huidige omstandigheden vragen om meer flexibiliteit binnen de vaste contracten. ‘We moeten ons rekenschap geven van de economische situatie en tegelijkertijd de ontwikkeling van onze medewerkers blijven stimuleren.’ Bonden en werkgevers zitten straks weer gewoon ergens in zaaltjes tegenover elkaar. Voor de precieze invulling van een nieuwe cao zullen als vanouds weer vele uren nodig zijn.

Bron: Schoonmakend Nederland

Lees ook:

Laatste nieuws

Ondernemen

Launching Partners