Wil jij schoonmaakproducten testen?

Word lid van ons testpanel!

Mogelijk 4,5 tot 5,5 procent prijsverhoging in 2021

Nu de Rijksbegroting voor 2021 op Prinsjesdag bekend is gemaakt kan een deel van de indexeringspuzzel weer worden gelegd. Schoonmaak is immers een arbeidsintensieve industrie waardoor sociale lasten een significante rol spelen, zoals we vorig jaar ook met de WAB hebben gemerkt.Volg Service Management op LinkedIn:

Naast de sociale lasten heeft ook de schoonmaak-CAO effect op de kosten en daarmee de tarieven van schoonmaakorganisaties.

Sociale lasten

De Rijksbegroting geeft veel ruimte aan bedrijven om zich te kunnen herstellen. Anderzijds wordt er ook wel bijgestuurd op op de realiteit van dit moment hetgeen de eerdere daling van premies als WW en WAO heeft doen ombuigen.

Huidige schoonmaak-CAO loopt af

In de huidige CAO is bepaald dat de eindejaarsuitkering in 2021 verhoogd wordt met één vol procent tot 4,2%. Daarnaast is er nog sprake van een stijging van het bruto uurloon voor alle schoonmakers met 1,5% per 1 juni 2021.

Op 1 juli 2021 loopt de huidige CAO af. Vakbonden zullen in aanloop naar de nieuwe CAO, zoals gebruikelijk inzetten op verbetering van arbeidsvoorwaarden waaronder loon. Zeker nu schoonmaak als vitale beroepsgroep zich meer in de belangstelling mag plaatsen dan ooit tevoren.

Voorlopige verwachting

De rekensom kent nog geen definitieve uitkomst, maar met bovenstaande feiten gaat de branche er vanuit dat de index 2021 in totaal de 5 procent ruim zal overschrijden.

Lees ook:

Laatste nieuws

Ondernemen

Launching Partners