Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Inspectie SZW: aandacht voor laaggeletterdheid, hotelschoonmaak en wasstelen

In het nieuwe jaarplan van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschrijft de inspectie het beleid voor 2021. Daarbij is ook aandacht voor het handhaven van de corona-maatregelen. Volg Service Management op LinkedIn:

De Inspectie organiseert haar activiteiten in programma’s die zich richten op het tegengaan van de belangrijkste risico’s voor gezond, veilig en eerlijk werken en voor bestaanszekerheid in Nederland. Een aantal programma’s richt zich op grote sector overstijgende risico’s, andere programma’s hebben een risicovolle sector als uitgangspunt. Daaronder valt ook de schoonmaakbranche.

>> Lees ook: Jaarverslag Inspectie SZW ‘Hoge werkdruk schoonmakers en soms arbeidsuitbuiting’

Laaggeletterdheid is bijzonder risico

In het programma voor de schoonmaakbranche schrijft Inspectie SZW dat de branche is uitgegroeid tot één van de grootste werkgevers in Nederland. Zij noemt laaggeletterdheid onder het schoonmaakpersoneel een bijzonder risico. “Veel van deze werknemers zijn onvoldoende in staat hun arbeidscontract te lezen of te begrijpen. Doel van de Inspectie is dat schoonmakers krijgen waar zij recht op hebben en werken onder veilige omstandigheden.”

Daarnaast willen ze dat opdrachtgevers aanbestedingen gunnen op basis van verantwoord marktgedrag, met name in de hotelschoonmaak. Dit doen zij door druk uit te oefenen naar aanleiding van meldingen. “Meldingen zijn belangrijk bij de aanpak van complexe en samengestelde fraude door notoire ‘niet-willers’ en calculerende overtreders.”

>> Lees ook: Hygiëne hotelkamers niet op orde: ‘teken de schoonmaakcode’

Langdurig gebruik telescopische wasstelen

In verband met mogelijk blijvende gezondheidsschade besteedt de inspectie in 2021 ook aandacht aan het (langdurig) gebruik van (te lange) telescopische wasstelen bij glasbewassing. Ook de arbeidsomstandigheden bij schoonmaak van machines en productielijnen in de voedingsmiddelenindustrie en de schoonmaak van transportmiddelen voor personenvervoer (bussen, trams, treinen en vliegtuigen) krijgen aandacht.

Tot slot start er een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s die samenhangen met het gebruik van vernevelbare schoonmaakmiddelen en reinigen onder hoge druk (aerosolen).

Bekijk hier het volledige jaarplan van Inspectie SZW >>

Lees ook:

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners