Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Het belang van inmeten en correcte ruimte- en glasstaten

Het belang van correcte ruimtestaten en glasstaten wordt in de praktijk vaak onderschat. Veel organisaties hebben dit niet, of niet goed op orde. Vaak wordt voor de schoonmaak een prijs opgevraagd of een aanbesteding uitgeschreven, terwijl alleen tekeningen beschikbaar zijn. Voor een schoonmaakbedrijf is het dan heel moeilijk om een goede offerte te maken. Een afwijking van 10 procent in de oppervlakte, leidt uiteraard ook tot een afwijking van 10 procent in de kosten! Niet alleen voor aanbestedingen, maar voor veel meer doeleinden zijn correcte ruimtestaten van belang zoals het uitvoeren van kwaliteitscontroles met betrekking tot schoonmaak.

Voorwaarden om correct te kunnen inmeten

Het inmeten van ruimten en glas is niet zo gemakkelijk als het op het eerste gezicht lijkt. Aan de volgende voorwaarden moet minimaal voldaan worden:

  • Je moet heel gestructureerd te werk kunnen gaan;
  • Je moet goed met tekeningen overweg kunnen en een goed oriëntatievermogen hebben;
  • Je moet beschikken over de juiste (laser) apparatuur;
  • Je moet de oppervlakte van ronde en schuine ruimten en kunnen berekenen;
  • Je moet een logische nummering kunnen aanbrengen;
  • Je moet verstand hebben van vloerafwerking;

Inmeten glas: buiten- en binnenzijde moet overeen komen

Ook het inmeten van glas lijkt eenvoudiger dan het in daadwerkelijkheid is. Het gevelglas moet ingemeten worden, waarbij de buitenzijde en de binnenzijde met elkaar overeen moet komen. Dat is lang niet altijd vanzelfsprekend, omdat in de gevel vaak glas aanwezig is dat aan de buitenzijde niet meteen zichtbaar of bereikbaar is. Moet de gevelbeplating ook meegenomen worden en zo ja, overal of alleen onder de ramen? Wordt de omlijsting wel of niet meegenomen bij het inmeten? (Zie figuur 1).

Ook het separatieglas moet correct ingemeten worden. Dit is vaak veel werk en het is moeilijk om te borgen dat er geen separatieglas vergeten wordt bij het inmeten. De laatste tijd wordt steeds vaker gevraagd om ook lichtstraten en zonnepanelen mee te nemen tijdens inmeetwerkzaamheden.

Ruimten inmeten vanaf tekeningen

Tekeningen kunnen gedigitaliseerd worden (bijvoorbeeld naar PDF-format), waarna ze geconverteerd worden naar een DWG-format (Autocad). Vanuit Autocad kunnen dan geautomatiseerd ruimtestaten gegenereerd worden. Uiteraard is dit sneller en goedkoper, maar ook vaak nauwkeuriger dan praktijkmetingen met laserapparatuur. Zo kunnen cirkels en sterren bijvoorbeeld heel gemakkelijk en nauwkeurig ingemeten worden. In het geval van praktijkmetingen kunnen wel alle wijzigingen meteen meegenomen worden. Indien er goede geveltekeningen aanwezig zijn, kan het gevelglas eveneens vanaf de tekening ingemeten worden.

Het vaststellen van de correcte vloerafwerking en functie van de ruimten

De medewerkers die ingezet worden om ruimten in te meten, moeten kennis hebben van vloerafwerking. Hiertoe dienen zij een cursus vloerherkenning gevolgd te hebben. Desalniettemin komt het geregeld voor dat personen met veel kennis van vloersoorten de vloer toch niet herkennen. Er zijn immers heel veel verschillende vloersoorten. In dat geval wordt aan de opdrachtgever gevraagd welke vloersoort in de betreffende ruimte aanwezig is. De opdrachtgever heeft de vloerafwerking immers zelf ingekocht. De functie van de ruimten dient eveneens nauwkeurig genoteerd te worden en wel zodanig dat deze past in een aantal standaard ruimtecategorieën. Vaak zijn dit de ruimtecategorieën die ook voor de VSR-controles gebruikt worden.

Het aanbrengen van een correcte nummering

Indien de ruimten niet goed genummerd zijn, moet een nummering aangebracht worden. Hiervoor dient een logisch systeem gehanteerd te worden. Dat is niet altijd even eenvoudig. De nummering in de ruimtestaat dient te corresponderen met de nummering die op de tekeningen is aangebracht en daarnaast is het aan te bevelen dat de nummering ook correspondeert met de nummering die op de deuren is aangebracht. Gangen, open ruimten, liften, trapportalen, technische ruimten, enz. dienen dan opnieuw genummerd te worden. Een correcte nummering is bijvoorbeeld heel belangrijk om kwaliteitscontroles te kunnen uitvoeren.

Het maken van ruimte- en glasstaten

Nadat alle ruimten en het gehele glasoppervlak zijn ingemeten, moeten de gegevens verwerkt worden in een ruimtestaat en/of een glasstaat. Uiteraard met ook dit nauwkeurig gebeuren. De ruimtestaat en glasstaat dienen zo opgebouwd te worden dat per gebouw, per afdeling, per etage, enz. een overzicht gecreëerd kan worden. Dit wordt van te voren met de opdrachtgever besproken.

Combinatie van werkzaamheden

Vaak kunnen werkzaamheden met elkaar gecombineerd worden. Zo worden gevelglas en separatieglas heel vaak met elkaar gecombineerd en ook het maken van een risico-inventarisatie voor de glasbewassing en de inmeetwerkzaamheden worden regelmatig samengetrokken. Deze risico-inventarisatie kan dan meegestuurd worden met de aanbestedingsleidraad voor de aanbesteding glasbewassing. Ook het maken van vluchtplannen kan gecombineerd worden met deze werkzaamheden.

Geschreven door Roger Daemen, directeur van Key-Quality

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners