Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Gom nieuwe schoonmaakpartner Erasmus Universiteit Rotterdam

Gom Onderwijs is sinds 1 januari de nieuwe partner in schoonmaak van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De universiteit koos in de aanbesteding voor de methode ‘gunnen op waarde’, met veel aandacht voor samenwerking, flexibiliteit, duurzaamheid en innovatie.

Dat de technische kwaliteit van de schoonmaak op orde moet zijn, was voor de EUR het vanzelfsprekende beginpunt. De universiteit zette in op een partnership in schoonmaak: complete dienstverlening die aansluit op de specifieke eigenschappen van een universiteit. Met ruimte voor innovatie en duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Gom Onderwijs kwam als beste uit de bus bij de aanbesteding met ‘gunnen op waarde’, een puntensysteem waarbij kwaliteit een grotere rol speelt dan in het traditionele systeem. Om de kwaliteit te borgen zet het bedrijf meerdere personen volledig in voor de EUR om de kwaliteit te monitoren en het schoonmaakpersoneel te begeleiden.

Lees ook

Sectorspecifieke aanpak

Met de gunning door de Erasmus Universiteit voegt Gom een nieuwe WO-instelling aan zijn klantenbestand toe. “We zijn blij dat de sectorspecifieke aanpak die we hebben ontwikkeld wordt gewaardeerd door onze opdrachtgevers”, aldus operationeel manager Michel Jonkhof.

“We spelen bijvoorbeeld in op de verschillen tussen dal- en piekmomenten in het onderwijs, houden rekening met de verschillen tussen technische hygiëne en de beleving ervan en passen onze werkwijze aan aan het gedrag van studenten en docenten. Echt maatwerk”, legt Jonkhof uit.

We passen onze werkwijze aan aan het gedrag van studenten en docenten.

“Waar mogelijk zoeken we bovendien de samenwerking met studenten om onderzoek te doen naar onderdelen van ons werk, bijvoorbeeld gedrag van onze medewerkers. Zo blijven we onze aanpak continu verbeteren."

Verder kijken

"We zaten vanaf het eerste moment op één lijn met de EUR”, vindt Jonkhof. “In onze dienstverlening draait het om samenwerking met de opdrachtgever en verder denken dan alleen de technische schoonmaak. Om samen de beste kwaliteit van schoonmaak, duurzame inzetbaarheid van mensen, verantwoord gebruik van middelen en meer te bereiken.”

Lees ook:

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners