Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Facilitair aanbesteden: 10 trends

Prof. Dr. Ir. Fredo Schotanus, bijzonder hoogleraar Public Procurement aan de Universiteit Utrecht, presenteerde tijdens de CSU Innovatie Boost vorige week 10 trends in facilitair aanbesteden. Denk aan inkopen met impact, het verlagen van de administratieve kosten en de impact van corona. Volg Service Management op LinkedIn:

Alfred de Weert, Directeur Tendermanagement bij CSU, gaf per trend aan hoe de schoonmaakbranche hier mee omgaat. Bekijk hieronder alle trends en toelichting.

10 trends in facilitair aanbesteden

  1. Inkopen met impact: Hierbij draait het op social return en duurzaamheid. Binnen de overheid is het aantal aanbestedingen waar hierop gefocust wordt verdubbeld. Schotanus verwacht dat bedrijven dit zullen overnemen. De Weert ziet dit binnen de schoonmaakbranche groeien. Hij geeft aan dat de het aanbod in de markt verder is dan de vraag.
  2. Kijken naar de ‘echte’ prijs: De focus ligt hierbij niet alleen op de prijs van een product of dienst, maar ook om andere gerelateerde kosten. Denk aan afval, innovatiekracht, grondstoffengebruik en interne implementatiekosten. De echte prijs van een aanbesteding wordt daarmee steeds complexer. De schoonmaakbranche is op dit nog redelijk traditioneel.
  3. Van lineair naar circulair: In 2050 moet de economie volledig circulair zijn. Het gaat daarbij om het gehele proces van beleid naar inkoop tot contractmanagement en opdrachtgeverschap. De Weert legt uit dat dit veelal wordt opgepakt door intermediairs, die daarin hun rol kunnen pakken.
  4. Scherpere doelstellingen en eisen: De gunningscriteria moeten smart gemaakt worden, dus specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden. Smart is volgens De Weert herkenbaar. Wel benadrukt hij dat het belang van partnerships belangrijk is als er via pilots nieuwe plannen getest worden. Deze kunnen mislukken, dus een zekere risicobereidheid is hierin belangrijk.
  5. Meer menselijke maat: Deze trend zien we onder andere voortkomen uit de toeslagenaffaire, waarbij de menselijke maat volledig verdwenen was. Binnen de schoonmaakbranche gaat het daarbij vooral om de zorg voor het personeel.
  6. Verlaging van de administratieve lasten en meer concreet bewijs uitvragen. Binnen de schoonmaak nemen intermediairs deze administratieve werkzaamheden en lasten vaak voor hun rekening.
  7. Meer ruimte voor dialoog, vertrouwen en het sociale cont(r)act: Schotanus legt uit dat we meer moeten praten dan schrijven. Zo’n social contract kan bepalend zijn voor het succes van een uitbestedingsrelatie. De Weert vertelt dat contracten momenteel niet altijd meer aansluiten als gevolg van de pandemie. Hierin is het meebewegen met de klant in de partnerrol van het schoonmaakbedrijf belangrijk om er samen uit te komen.
  8. Meer toezicht op keten: Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid binnen de gehele keten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. De Weert ziet binnen schoonmaak een beweging naar samenwerking met minder leveranciers. Die samenwerking is dan wel intenser, leveranciers werken mee met de doelen van klanten.
  9. Meer integrale visies en KPI’s: Er moet meer focus zijn op de totaalbeleving. Let daarbij wel op dat het niet te complex wordt en meetbaar blijft. Dit sluit volgens De Weert ongelooflijk goed aan binnen de schoonmaakbranche. De samenwerking tussen facilitaire partners wordt steeds meer gefaciliteerd.
  10. Corona verandert de focus: Corona heeft effect op de hele samenleving zowel negatief als positief. Ook binnen FM ontstaan nieuwe kansen. Wordt het kantoor meer een ontmoetingsplek, moet schoonmaak flexibeler ingezet worden en hoe pakken we catering post-corona aan? De Weert denkt dat meer flexibiliteit een vereiste is, omdat niemand weet wat er komen gaat. Echter neemt e focus op prijs ook toe in deze onzekere tijden. De Weert raadt af daarop te focussen, omdat de marge binnen schoonmaak al niet lager kan. Ook wordt de kwaliteit er volgens hem niet beter van.

Lees ook:

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners