Wil jij schoonmaakproducten testen?

Word lid van ons testpanel!

Drie schoonmaakbedrijven failliet in augustus

Er zijn in augustus drie schoonmaakbedrijven failliet gegaan. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat terwijl er in juli tien schoonmaakbedrijven failliet gingen.

Het gaat daarbij om de SBI-codes 81 (schoonmaakbedrijven, hoveniers en dergelijke), 811 (facility management) en 812 (schoonmaakbedrijven). De Standaard Bedrijfsindeling is een door het Centraal Bureau voor de Statistiek van Nederland ontworpen classificatie van economische activiteiten.

Aantal faillissementen heel Nederland daalt verder

Het aantal bedrijven dat over heel Nederland failliet is verklaard, is in augustus nog verder gedaald. Daarmee blijft het aantal uitgesproken faillissementen historisch laag. Dat heeft mogelijk te maken met de coronasteun van de overheid. Er zijn in augustus 98 bedrijven failliet verklaard, elf minder dan in juli. Dat aantal is exclusief eenmanszaken, aldus cijfers van het CBS

In mei het hoogst

Het aantal uitgesproken faillissementen was in mei 2013 het hoogst met 816 bedrijven en instellingen. Daarna nam het aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef het aantal faillissementen tot halverwege vorig jaar relatief gelijk. Sindsdien is het aantal bankroeten afgenomen. Het aantal uitgesproken faillissementen ligt nu op het laagste niveau in dertig jaar.

In de handel meeste faillissementen

Het gemelde cijfer is gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen, want veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag, doorgaans de dinsdag, zijn er in de ene maand meer dan in de andere maand. De handel was de bedrijfstak met de meeste faillissementen in augustus. Dat is ook een van de sectoren met de meeste bedrijven. Relatief gezien gingen in de sector bouwnijverheid de meeste bedrijven failliet.

Laatste nieuws

Ondernemen

Launching Partners