Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

De 10 principes voor duurzaam ondernemen van de Verenigde Naties

Bij veel mensen zijn de 17 Sustainable Development Goals voor wereldwijde duurzame ontwikkeling wel bekend. De Verenigde Naties hebben ook tien principes gepubliceerd om duurzaam ondernemen te stimuleren.

De tien principes zijn een leidraad voor ondernemers en organisaties om te komen tot een duurzame dagelijkse praktijk. Zaken als mensenrechten, arbeid, milieu en de bestrijding van corruptie komen er allemaal in terug. Aan de hand van de principes kunnen ondernemers in hun eigen bedrijf en productieketen kijken welke risico’s er voor hen bestaan die duurzaam ondernemen kunnen ondermijnen. Het zijn dus ook echt principes en geen richtlijnen: ze stimuleren tot integriteit in de bedrijfsvoering. Ze helpen organisaties bewust te worden van de elementen in hun strategie, beleid en procedures die niet voldoen aan duurzaam ondernemerschap, opdat ze deze kunnen herstellen. Zo zijn de principes een stap naar het vergroten van positieve impact, in plaats van het verminderen van negatieve impact.

De tien principes

De tien principes voor duurzaam ondernemerschap zijn:

  1. Bedrijven dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren.
  2. Bedrijven dienen zich er doorlopend van te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan de schending van mensenrechten.
  3. Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandeling te ondersteunen.
  4. Bedrijven dienen zich in te spannen voor de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid.
  5. Bedrijven dienen zich in te spannen voor de effectieve afschaffing van kinderarbeid.
  6. Bedrijven dienen zich in te spannen voor de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.
  7. Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen.
  8. Bedrijven dienen initiatieven te ondernemen om een grotere verantwoordelijker voor het milieu te bevorderen.
  9. Bedrijven dienen de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.
  10. Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping.

De eerste twee principes gaan over mensenrechten, de vier erna over de werkomgeving, principe zeven tot en met neen over het klimaat en de laatste over corruptie. Om deze principes na te leven, kunnen bedrijven verschillende acties ondernemen. Denk aan het verzorgen van een veilige werkomgeving voor alle werknemers in de keten, beleid maken om discriminatie tegen te gaan en samenwerken in de branche om doelen op het gebied van duurzaamheid en mensenrechten integraal aan te pakken.

De 10 principes voor duurzaam ondernemen van de Verenigde Naties

Ondernemen Nieuws

De 10 principes voor duurzaam ondernemen van de Verenigde Naties

Bij veel mensen zijn de 17 Sustainable Development Goals voor wereldwijde duurzame ontwikkeling wel bekend. De Verenigde Naties hebben ook tien principes gepubliceerd om duurzaam ondernemen te stimuleren.
Schoonmaak Amsterdamse trams wederom aan CSU gegund

Ondernemen Verdieping

Schoonmaak Amsterdamse trams wederom aan CSU gegund

Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB en CSU verlengen hun partnership. De komende drie jaar verzorgt CSU de schoonmaak van de ruim 200 tramvoertuigen op vier verschillende remise-locaties in de stad. Volg Service Management op LinkedIn:
Hoe kan schoonmaak bijdragen aan duurzaamheidsdoelen?

Duurzaam Nieuws

Hoe kan schoonmaak bijdragen aan duurzaamheidsdoelen?

De term duurzaam is een ongelooflijk breed begrip met veel verschillende associaties. Veelal wordt gedacht aan planten en bomen, aan de natuur, aan biologisch en aan meer groene woorden. Deze associaties zijn volledig terecht; de natuur met al haar efficiënte ecosystemen biedt een uitstekende inspiratiebron voor de huidige industriesystemen. Duurzaamheid gaat echter verder dan alleen het gebruik van natuurlijke grondstoffen en de directe impact op het milieu en dat wordt nogal eens vergeten.Volg Service Management op LinkedIn:

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners