Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

Bijzonder belastinguitstel vanwege corona loopt af per 1 juli 2021

De regeling van het bijzonder uitstel van betaling wordt niet verder verlengd en blijft dus gelden tot 1 juli 2021. Schoonmaakondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel hadden ingediend kunnen tot 1 juli 2021 om verlenging van het uitstel vragen. Dit betekent dat van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer de belasting gaan betalen die vanaf dat moment verschuldigd wordt. Zo moeten de loon- en omzetbelastingen over het laatste belastingtijdvak van vóór 1 juli 2021 (onder andere tweede kwartaal 2021 of juni 2021) dus tijdig worden voldaan.Lees ook: Eén op de zes schoonmaakbedrijven heeft uitstaande belastingschuld door coronacrisisLees ook: Belastingzaken in de schoonmaakbranche: vijf tips voor startende ondernemersVolg Service Management op LinkedIn:

Daar wijst accountants- en adviesbureau PwC op. De Belastingdienst raadt ondernemers die dat nog niet hebben gedaan, dringend aan om het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis tijdig te verlengen. Zie ook het bericht op de Belastingdienst-website. De Belastingdienst heeft op haar website voor verschillende situaties concreet uiteengezet wat de gevolgen zijn. Via onderstaand stroomschema kunt u bekijken welke situatie voor jou van toepassing is.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Je hebt tot en met 30 juni 2021 de mogelijkheid om BUVB aan te vragen voor een periode van drie maanden. De regeling wordt niet verder verlengd en blijft dus gelden tot 1 juli 2021. Verlenging van eerder verleend BUVB kunt u eveneens aanvragen tot en met 30 juni 2021. Verlenging vindt niet automatisch plaats, je moet die aanvragen. 

Al het verleende BUVB eindigt uiterlijk 1 juli 2021, of zoveel eerder als het (initieel) verleende BUVB afloopt. Dit betekent dat je al jouw belastingschulden die na de termijn van uitstel ontstaan, meteen moet voldoen. Dat is dus vanaf 1 juli 2021 het geval, of zoveel eerder als het (verlengde) BUVB afloopt. De betalingsplicht voor de btw of loonheffingen over het tweede kwartaal 2021 of juni 2021 valt bijvoorbeeld buiten het BUVB. Deze belastingen moet je op reguliere wijze voldoen of afdragen.

Toch nog verlenging tot oktober 2021?

Er is overigens wel weer wat beweging op dit gebied, zegt PwC. “Zo is in de Tweede Kamer unaniem een motie aangenomen om aanvraag van het BUVB alsnog te verlengen tot 1 oktober 2021. De minister van Financiën had deze motie afgeraden omdat hij verwacht dat de economie zich snel zal herstellen en bedrijven hun belastingen zoals btw en loonheffingen zullen gaan betalen. Volgens de indieners van de motie zullen echter nog niet alle ondernemers per 1 juli 2021 volledig of gedeeltelijk omzet draaien en zal het ontbreken van het BUVB hun liquiditeitspositie daarom ernstig in gevaar brengen.”

Start van terugbetalingstermijn

De start van de terugbetalingstermijn schuift wel een jaar op, van 1 oktober 2021 naar 1 oktober 2022. De termijn waarin je kunt terugbetalen wordt daarnaast verlengd van 36 maanden naar 60 maanden. Je mag overigens wel eerder aflossen. Het kabinet kiest expliciet niet voor het generiek (geheel of gedeeltelijk) kwijtschelden van de belastingschuld. 

Als je uitstel voor drie maanden hebt gekregen en je na afloop daarvan nog niet aan lopende betalingsverplichtingen kunt voldoen, is het raadzaam om zo snel mogelijk alsnog verlenging van het uitstel tot 1 juli 2021 aan te vragen. Wanneer een belastingplichtige na afloop van het verkregen uitstel van betaling één keer niet voldoet aan een betalingsverplichting, vervalt de hele regeling namelijk. Aangezien deze bijzondere vorm van belastinguitstel wordt verleend per fiscaal nummer (RSIN), bestaat dit risico van vervallen dus voor de hele regeling die is verleend aan het betreffende fiscale nummer.

Een significant aantal belastingplichtigen – naar schatting ca. 60.000 (!) – blijkt na afloop van verleend uitstel van betaling hun betalingsverplichting niet of slechts gedeeltelijk te hervatten. De Belastingdienst heeft hierover brieven verstuurd aan ondernemers en een dringende oproep gedaan om alsnog verlengd uitstel aan te vragen ‘Dringend advies: verleng uw bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis’. Voor 1 juli 2021 kunt u eventuele tekortkomingen veelal nog oplossen  door alsnog verlengd uitstel aan te vragen.

Invorderingsrente stapsgewijs omhoog

Het percentage invorderingsrente wordt vanaf 1 januari 2022 in stappen van 1 procentpunt verhoogd in plaats van direct naar 4 procent zoals eerder voorgenomen. De stappen zijn als volgt: op 1 januari 2022 naar 1 procent, op 1 juli 2022 naar 2 procent, op 1 januari 2023 naar 3 procent en tenslotte op 1 januari 2024 naar 4 procent.

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners